2021 LGS Analizi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm 8. Sınıf öğrencilerimizin girdiği Liseye Geçiş Sınavını (LGS) yaptı. 30 Haziran 2021 tarihinde de sınav sonuçlarını açıkladı. An itibari ile tercih dönemi devam ediyor. 

MEB, sınav sonuçları açıklandığı gün "2021 Liseye Geçiş Sınavına ilişkin bir rapor" yayımladı.  Bilindiği üzere bu sınavda toplam 90 soru soruldu. 

MEB'in yayımladığı bu rapora göre; Merkezi Sınava katılan öğrencilerin alt testlerdeki performanslarını değerlendirmek için doğru cevap sayısının dağılımlarına baktığımız düşüş devam ediyor. Bu düşüşü daha net anlamak adına son dört yılın doğru cevap ortalamasını da sizlerle aşağıdaki tabloda paylaştım.  

2021 yılı verileri incelendiğinde soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler; en yüksek başarıyı Türkçe alt testinde (9,41), en düşük başarıyı Matematik alt testinde (4,20) göstermiştir. Sayısal bölümde yer alan Fen Bilimleri alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 8,04 olarak hesaplanmıştır. 

Soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 5,23, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,35 ve Yabancı Dil alt testinde ise 4,93'tür.
400-500 puan aralığındaki öğrenci oranı 2020 yılına göre düşmüş ve %5,61 olarak hesaplanmıştır. Akademik eğitim için yönlendirilmesi gereken okulların tercih edilebileceği puan aralığı olması açısından bu puan aralığı çok önemli. %10 a giren öğrencilerin tolere edilebileceğini ancak öğrencilerin çok büyük bir kısmının sınav stresine sokmamamız gerektiğini düşünüyorum.
2020 LGS de 286,35 olarak hesaplanmış ve öğrencilerin sadece %7,85'i 400-500 puan aralığında bulunmaktadır. Merkezi sınav puanı dağılımında öğrencilerin en yoğun (%56,29) bulunduğu aralığın 200- 299 olduğu raporda belirtilmiştir. 

2021 yılında merkezi sınava katılan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması ise 268,35'dir Merkezi sınav puanı dağılımında öğrencilerin en yoğun (%62,17) bulunduğu aralığın 200-299 olduğu görülmektedir.  

Asıl üzerinde durulması gereken konuyu ıskalamaya maalesef 2021 yılında da devam ediyoruz. Temel problemler yine konuşulmuyor. Alt yapıyı konuşmadığımız sürece de her yıl aynı şeyleri konuşmaya devam edeceğiz.

Sonuçlar açıklandı ve özellikle başta okul yöneticilerimiz olmak üzere velilerimiz öğrencilerin sınav sonuçlarını sosyal medyadan paylaşma yarışına her yıl olduğu gibi yine girdiler.(!) Soruların tamamını doğru cevaplayan 97 öğrenciyi tüm medya bizlere tanıttı. Tabi bu yarışta tam puan alan öğrencilerle gurur duyan il/ilçe yöneticilerimiz de bunları paylaşmaktan geri kalmadılar. Sosyal medya paylaşımları il/ilçe müdürleri ve mülki amirlerin hediye törenlerine kadar taşınmaya devam edildi.

Eğitimciler başta olmak üzere çoğumuzun sormadığı soruyu bir daha soralım. Soruların tamamını doğru cevaplayan 97 öğrenciyi tüm medya bizlere tanıttı. Sınava giren ve merkezi sınav puanı dağılımında öğrencilerin en yoğun (%62,17) grubunda olan öğrencilerin ne olacağını konuşmadığımız sürece aynı şeyleri tekrarlamaya devam edeceğiz.  

Bu nedenle ivedilikle öğrencilerin temel eksikliklerine yönelik telafi mekanizmaları oluşturulmalıdır. Sosyoekonomik bakımdan dezavantajlı ve eğitime erişimde zorluklar yaşayan öğrenciler desteklenmelidir. Ortaöğretim kurumları arasındaki farkların kapatılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Kazanım bazlı ölçme ve değerlendirmeler ile eksiklikler zamanında ve etkili yollarla giderilmelidir. 

Pandeminin öğrenciler üzerindeki etkisine dair kapsamlı etki analizleri yapılmalı, çocukların öğrenme sürecindeki kayıpları tespit edilmeli ve giderilmeye çalışılmalıdır. Temel eğitim güçlendirilmeli ve erken müdahale için daha sık izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır. İzleme ve değerlendirme sonuçlarının ilgili paydaşlarla (aile, okul, öğretmen ve öğrenci) paylaşılarak etki tedbirlerin topyekûn alınmasının önü açılmalıdır. 

(1)http://cdn.eba.gov.tr/icerik/2021/06/rapor/2021_Ortaogretim_Kurumlarina_Iliskin_Merkezi_Sinav.pdf
(2)http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_07/17104126_2020_Ortaogretim_Kurumlarina_Iliskin_Merkezi_Sinav.pdf

YORUM EKLE