MOTIVASYON & KONDİSYON & SINAV

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

 

'Bir isi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü istek' motivasyondur. 'Motivasyon' ne kadar güçlüyse bir isi yapma gücümüz o kadar artar. 'Bir arkadaşımızı görmek' için güçlü bir isteğimiz varsa ne uzaklık bize engel olabilir ne de bir isimizin olması. Her şeyi bir yana bırakır, arkadaşımızı görmeye gideriz. Bu örneği hayatimizin bütün isleri için düşünebiliriz. Simdi önümüzde bir 'sınav' vardır. Bu sınavı vermekle ilgili 'motivasyonumuz nedir?'.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisi bize daha yakin görünüyor? 
 · Bilmiyorum, yapabilir miyim?
 · Yani bunu yapmak Sart mi? 
· Simdi yapamazsam aileme ne derim?
 · Herkes üniversiteye girecek, ben lise mezunu mu kalacağım?
 · Vermem Sart, kabul ediyorum.
 · Üniversiteye girmek iyi bir meslek için zorunlu. 
· Elbette yapacağım. 
· Yapmak mi? Ben derece alacağım.
'İçimdeki güçlü istek' hangi etkenlerden oluşmaktadır? Bu da çok önemli bir konudur. Ailem bu konuda etken olabilir, arkadaş grubum, toplumsal öğretiler bu isteğin kaynakları olabilir. Ancak, en etkili kaynağın 'kendi bilinçli seçimimiz' olduğunu unutmamalıyız. 'Kendi bilinçli seçimimiz' bizim için büyük bir güç kaynağıdır. Engelleri asmamız için en önemli güç kendi içimizdedir. Bu gücü harekete geçirebildiğimiz zaman pek çok engeli kolayca astığımızı göreceğiz.  
Kondisyon, 'yapabilme gücümüz' dür. Bir futbolcu için kondisyon, top sürme tekniklerini bilmek, topsuz oyunu öğrenmek, pas almayı ve vermeyi, grup çalışmasını bilmek, arkadaşlarının nasıl oynadıklarını anlamak, zamanı çok iyi kullanmak, nefesini maç süresince ayarlamak, eforunu en iyi biçimde kullanmak gibi bir dizi beceriyi kapsar. Öğrenci için de 'kondisyon', sınavda kullanacağı bilgiyi öğrenmek, öğrendiklerini özümsemek, iyice kavramak, gerektiği yer ve zamanda (sınav), bu bilgileri kullanma tekniklerini (test teknikleri) öğrenmek, bu bilgileri istenen yer ve zamanda (sınav esnasında) kullanmak gibi bir dizi beceriyi içerir.
 Onun için de bu anlamdaki 'kondisyon':

· Öğrenme işlemi,
 · Öğrendiklerini özümseme, sindirme işlemi,
 · Öğrendiklerini anlayarak, kavrayarak öğrenmiş olmayı, 
· Test tekniklerini,
 · Soruyu anlama ve yanıtlama hızını ayarlamayı, 
· Kendini kontrol edebilmeyi
 içerir ve bu alandaki beceriyi ifade eder. Onun için de 'kondisyonum yeterli' demeden önce bu soruların hepsini gerçekte oldukları gibi yanıtlamanız gerekir ki 'gerçek kondisyonunuzu saptayabilesiniz. Kondisyonu olduğundan 'daha iyi' sanmak, faturası ağır ödenen bir yanlıştır, 'olduğundan kötü' görmek de umut kırıcıdır. Doğrusu 'olduğu gibi' görebilmektir.
Öğrencilerin kendilerini oldukları gibi görebilmesi sınavda gerçek başarı açısından son derece önemlidir. Bu noktada eğitimcilere ve öğretmenlere de çok iş düşmektedir.  Öğrenci kendi gerçekliğiyle ancak çevresindeki sağduyulu yetişkinler yardımıyla yüzleşir. Bu nedenle öğrencileri hem olduklarından daha zayıflar gibi aşağılama tutumu hem de olduklarından daha başarılalar gibi gaz verme tutumu yanlıştır. Aksi halde öğrencinin ruhunda derin acılar bırakılmaktadır.