Bugün :

Şiddet ve İstismar


 


-365

 

Her toplumda şiddet ve istismardan söz etmek mümkündür. Özellikle kargaşa dönemlerinde ve hukukun askıya alındığı devrelerde yaygınlaşır ve olağanlaşır. Kimse kendisine işkence yapıldığını, duygularının veya bedeninin istismar edildiğini söylemeye bile cesaret edemez.
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen panelde işte bu iki kavram ele alındı. Şiddet ve istismarın önlenmesi konusunda değerlerin rolü tartışıldı.
Paneli, fakülte dekanı Prof.Dr. Ferhat Koca yönetti. Böylesine önemli bir konunun tüm kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğiyle ele alınmasının gerekliliğine işaret etti. Toplumun etik değerlerle bilinçlendirilmelerini vurgularken temel sorunun insan eğitiminden geçtiğini hatırlattı. Şiddet ve istismarı önlemek için alınacak yasal tedbirlerin kişilerin bireysel hak ve özgürlük alanlarını daraltmayacak biçimde yapılması gerektiğini söyledi. Bu nokta da özgürlük, demokrasi, birlikte yaşama ve sorumluluk bilincinin bir bütün olarak ele alınmasının zorunlu olduğunu belirtti.
Doç.Dr. Mehmet Evkuran, şiddetin bireysel ve toplumsal kökenlerini ele aldı. Şiddete bakış açısının önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Evkuran, medyanın bu konuda özendirici ve olumsuz örneklerle gençleri yönlendirici konuma düştüğüne işaret etti. Politik şiddetten aydın despotizmine, bilginin bir şiddet unsuru olarak uygulanışına kadar pek çok şiddet türü sıraladı. Hiçbir dinin şiddeti emredemeyeceğini dile getirdikten sonra tarihte din mücadelesi gibi gösterilen pek çok savaştaki şiddetin geleneksel yapılardan kaynaklandığını, temelinde kültürel, politik mücadele ve iktidar hırsının yattığını vurguladı. Savaşın sınırlarını ve etik ilkelerini İslam Dinin ortaya koyduğunu söyledi.
Dini açıdan şiddet ve istismar konusunu Doç.Dr. Osman Aydınlı ele aldı. Şiddet ve istismarın hedef kitlesinin kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olduğuna işaret eden Aydınlı nedenlerinin analizi yaptı. Cahiliye dönemi kalıntısı ve kabile mantığıyla insanların kız çocuklarını değersiz saymalarını, kadın ve yaşlılara şiddet uygulanmasının zemini oluşturduğunu belirtti. İslamın, bunları ortadan kaldırıcı hükümler koyduğunu örnekleriyle anlattı. İlk Müslümanların da pek çok işkenceye maruz kaldıklarını ve Hz. Peygamber (sav)'in bundan çok üzüntü duygulandığını vurguladı. Şiddet ve istismarın önlenmesi bağlamında din alanındaki bilgi boşluğunu gidermenin, dinin evrensel mesajından ve temel öğretisinden yararlanmasının şart olduğunu söyledi. Değerleri olan erdemli insan modelini oluşturamazsak toplumca zarar çekeceğimize işaret etti. Gelecek nesili eğitebilmek için ahlaki ilkeleri yaşayarak iyi bir örnek olmamızın en etkili yol olduğunu vurguladı.
Son konuşmacı Yrd.Doç.Dr. Muammer Cengil,  aile içi şiddet ve istismarın psikolojik tahlilini yaptı. Aile içi şiddetin sadece kaba kuvvet uygulanması olarak ele alınmasının yetersiz kalacağını belirterek fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel şiddet türlerine işaret etti. Bunların fiziksel, ruhsal ve sosyal sonuçlarını sıraladı. Aslında istismarın boyutlarının bilinenden çok büyük olduğunu söyleyen Cengil, bu konunun bilimsel olarak ele alınması ve çocuk haklarının yasal güvenceye kavuşturulmasını önerdi. Çocuğun ihmalinin bunlara zemin hazırladığını, tesbit ederek çocuk istismarında ailenin yakın ilgisinin ve sevgisinin en etkili önlem olduğunu vurguladı. Özellikle cinsel istismarın önlenmesi konusunda değerlerin önemini, yasal hakların bilinmesi gerekliliği örnekleriyle anlattı.
Devlet Tiyatro Salonu'nda yapılan panelin sosyo-psikolojik değerlendirmelerle bilimsel bir düzeyde olduğunu belirtmek isterim. Belki konunun hassasiyeti ya da zamanın kısıtlığı nedeniyle pek çok konuya girilemediğini de söyleyebilirim. Konu somut örneklerle ortaya konulsa idi, yalın teorik anlatımlar yerine daha açık yorumlara girilebilirdi. Ama o da farklı değerlendirmelere yol açabilirdi.
Panel konusu iki bölümden oluşuyordu. Birincisi şiddet ve istismar, ikincisi de bunların önlenmesinde değerlerin rolü idi. Hocalarım benim hoş görsünler; birinci bölüm yeterince açıklandı ama "değerlerin rolü" kısmına fazla girilemedi. Toplumda var olan şiddet ve istismarın hangi değerlerle önleneceğine dair yeterli vurgular yapılamadı. Bu konuda vaktin dengeli kullanılması gerekirdi diyorum.
Böylesine önemli bir konuyu bilimsel düzeyde ele alan hocalarımıza teşekkür ediyor, fakültemizin bu tür etkinliklerinin devam etmesini gönülden diliyorum.


 

     
 
 
 
 

Han Yazılım
Çorum Hakimiyet 24 Yaşında.