Bugün :

Çorum Basın Tarihi notları 74


 


25.04.2012 09:40:40 -1437

 

 

ALACA BİRLİK Gazetesi
Haftalık Haber Yorum Gazetesi
Kuruluşu 5 Şubat 1993
Haftalık bağımsız gazete olarak yayın hayatına başladı. Gazete Kaymakamlık bünyesindeki Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin yayın organı olarak faaliyetine devam etmektedir. Gazete büyük boy kâğıda 6 veya sekiz sayfa olarak basılmıştır. Birinci sayfada hafta boyunca gelişen haberlere, ikinci sayfada serbest yazılara, üçüncü sayfada haberlere ve hikâyelere, dördüncü sayfada eğitim-kültür yazılarına, son sayfalarda ise spor haberlerine yer vermektedir. Okuyucu yazıları "Okuyucu Kaleminden" başlığı altında yayınlamaktadır.
Köylere Hizmet Götürme Birliği adına imtiyaz sahipliğini zaman içinde; Celal Bıyıksız,  Sultan Kaya yapmışlardır..
Yönetim yeri: Yeni Belediye Binası: Kat:1 Alaca.
Gazetenin baskısı çoğunlukla Çorum matbaalarında yapılmaktadır.
Gazete ücretsiz ek olarak, 2006 yılından itibaren " Birikim" ilim, fikir, sanat, edebiyat, din, tarih, eğitim, kültür dergisini çıkartmaktadır.    
Alaca Birlik Gazetesi daha sonraki yıllarda Alaca Belediyesi adına çıkarıldı.
2006 yılında gazetenin Alaca Belediyesi adına,
İmtiyaz sahibi: Fuat İstanbullu
Yazı İleri Müdürü: Zeynep Karaca
Yayın Yönetmeni: Tuncay Belbik
Sanat Yönetmeni: Durdu Şahin
Büyük boy sekiz sayfa.
Baskı: Lider Matbaacılık A.Ş-Çorum
Alaca'nın Düşünce Ufku BİRİKİM -2006-
İlim Fikir Sanat Edebiyat
Din Tarih Eğitim Kültür
Alaca Birlik Gazetesi'nin Ücretsiz İlavesidir.
Birikim Dergisi Ocak 2006'da yayınlanmaya başladı.
Yıl:1 Sayı:1 -Ocak 2006
19,5x28 boyutunda 8 sayfa olarak gazete eki olarak dağıtıldı.
Sahibi: Alaca Belediyesi adına İmtiyaz sahibi Fuat İstanbullu
Yayın Yönetmeni: Durdu Şahin
Yönetim Yeri: Alaca Birlik Gazetesi-Alaca
Yazışma ve Haberleşme Adresi P.K: 12 Alaca-Çorum
Birikim, Alaca ilçesi kültürel faaliyetlerini aktararak ve edebi yazılarla yayın hayatını sürdürüyor.
29'cu sayısı Mayıs 2008'de yayınlandı.    

BELEDİYE HABER
Belediye Haber, Alaca Belediyesinin 1997 yılında çıkardığı iki yapraklı Belediye faaliyetlerini anlatan bir bültendir.
SEVİYE
İki Aylık Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi
1997 yılında yayınlanmaya başladı.
Sahibi: Alaca Belediyesi Adına Belediye Başkanı Mahmut Köksal
Yazı İşleri Müdürü: Belediye Başkan Yardımcısı Rıfat Şahin
Genel yayın Yönetmeni: Durdu Şahin
Yayın Başdanışmanı: Bahaettin Karakoç
Yayın danışmanları: Celalettin Aslan, Zeki Gül
Daimi Yazı Kadrosu: 38 kişiden oluşan zengin bir yazı kadrosuna sahiptir.
Abdurrahim Karakoç, Abdurrahman Şen, Abdulkadir Güler, Ahmet Kekeç, Ahmet Efe, Arif Ay, Arif Eren, A.Vahap Akbaş, Ayhan Bilgen, Bestami Yazgan, Bedrettin Keleştimur, Celalettin Kurt, Cevat Akkanat, Dilaver Cebeci. Hamdi Kılıç, Hasan Ali Kasır, Hasan Demir, Hayrullah Başer, Hüseyin Akın, Hüseyin Üzmez, İslam yaşar, İsmail Ev, Lütfi Şehsuvaroğlu, M.Atilla Maraş, Mehmet Hekim, Metin Önal Mengüşoğlu, Muhsin İlyas Subaşı, Mustafa Özçelik, Murat Kapkıner, M. Halistin Kukul, Mürsel Sönmez, Nazır Akalın, Nazım Payam, Nurettin Durman, Osman Aytekin, Selami Yıldırım, Yaşar Kaplan, Yücel İpek
Sayfa düzeni-Tashih: Nezir Akalın
Abone dağıtım: Muhterem Öztürk, Erdal Öztürk
Reklâm sorumlusu: Ümit Tokgöz
Yazışma Adresi: PK.12 Alaca/Çorum
Baskı yardımcı Ofset -Ankara
19x27,5 boyutunda 32 sayfa yayınlanan Seviye gerçek bir kültür, sanat, edebiyat dergisi olmuştur.
Edebiyatımızın ünlü isimlerinin yazıları ve şiirleri, röportajları Seviye'de yayınlanmıştır.
Alaca ilçemizin basın yayın hayatında çok önemli bir isim olan Edebiyat Öğretmeni Durdu Şahin'in bu yayında da çok emeği ve hizmeti vardır.
ALACA'NIN SESİ
1997 yılı sonlarında yayın hayatına başlayan "Alaca'nın Sesi" küçük boy bir gazete olarak yayınlandı. Sayfa sayısı 8-10 olarak çıkarıldı.
İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: İsmail Çabuk
Sorumlu Müdür: Saadettin Erdoğan, Genel Yayın Yönetmeni İhsan Taşdelen, Haber Yönetmeni Avni Coşkun, Halkla İlişkiler Müdürü Birol Tonga, Haber servisi Selçuk Şeker, Ahmet Kurtbaş, Bekir Can Çabuk, Spor Yönetmeni Hüseyin Aşkın
Ocak 2000'de yayını durmuştur.
"75. YILA ARMAĞAN"
Cumhuriyetimizin 75. Yılı kutlamaları çerçevesinde, Alaca kaymakamlığı ve Alaca İmam Hatip Lisesi Kültür ve Edebiyat Kolu işbirliğiyle hazırlanmıştır.
Üç bölüm olarak hazırlanan kitap 92 sayfadır.
Baskı Yılı: 1998
SEVİYE Dergisi-Yeni dönem-
Mayıs-Haziran 2009 tarihinden itibaren yeniden yayın hayatına katılmıştır. SEVİYE aynı başlık ve aynı dergi formunda yeniden başlayan sayılarını çıkartmaya devam etmektedir.
Seviye'nin yine sahipliği Alaca Belediyesi Başkanlığı aittir.
Alaca Birlik Gazetesinin İki Aylık Ücretsiz İlavesi olarak dağıtılmaktadır.
Seviye'nin bu yeni döneminde:
Sahibi: Alaca Belediyesi Adına Belediye Başkanı, Muhammet Esat Eyvaz
Yayın Yönetmeni: Durdu Şahin
Yönetim Yeri: Alaca Belediyesi
Yazışma ve Haberleşme Adresi: PK:12 Alaca
Bu yeni dönemde SEVİYE; Yıl: 2 Sayı: 7 numaralı dergisini Mayıs-Haziran 2010 tarihinde yayınlamıştır. 7. sayının kapağında "Dergimiz Seviye 2 Yaşında- Okuyalım-Okutalım" yazılıdır.
İŞARET GAZETESİ
Nisan 1999 da haftalık haber yorum fikir sanat gazetesi olarak yayın hayatına başladı.
Sahibi ve yazı işleri müdürü: Salim Kanat
Haberleşme Koordinatörü: Murat Şirin
İşaret'te Hakan Dursun, Enes Akmaz, Edip Ali ve Mustafa Usta imzaları ile köşe yazıları yayınlanmıştır.
Ne zaman ve kaçıncı sayıda yayından çekildiği tespit edilememiştir.
3. BİN YILIN EŞİĞİNDE ALACA
Belediye Başkanı Mahmut Köksal bu yayına yazdığı "Üçüncü Bin Yıla Girerken" başlıklı sunum yazısında beş yıllık icraat dönemini değerlendiriyor.
1998 yılında Alaca Belediyesinin faaliyetlerini anlatan renkli baskı bülten, Alaca ile ilgili bilgilerin yanı sıra 1933'ten 1998'e kadar Alaca fotoğraflarını da sergilemektedir. 
19X27 cm boyutunda 44 sayfa.                                                             
Baskı: Mina Ajans-Ankara.
Yayın Yılı: 2000
BELEDİYEMİZİN SESİ
Alaca Belediyesi yayın Organı
Yıl:1 Sayı:1 - 1 Mart 2000
Sahibi: Alaca Belediyesi Adına Fuat İstanbullu
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Şerif Arslan
Tasarım- Baskı Yıldızlar Ofset Mat. Ltd. Şti. Ankara
Başlangıçta 16 sayfa çıkarılan ve üç ayda bir yayınlanan dergi, daha sonra 34 sayfa olarak çıkarıldı.
Alaca Belediyesinin faaliyetlerine ağırlıklı olarak yer verilen bu yayın içerisinde bol görsel malzeme kullanıldı. Yayınlandığı yıllara ait bir yerel kültür kaynağı oldu.
HASTANEMİZ 2000
İlk sayısı Temmuz 2000'de çıktı.
Alaca Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği Yayın Organı.
19X27 boyutunda 30 sayfa. Üç ayda bir yayınlanır.
Baskı: Yıldızlar Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara.
İlk sayıda: Alaca Devlet hastanesi imkânlarını,  mevcut doktor ve sağlık personelini tanıtmanın yanında, Alaca'nın tarihi zenginliği ve Alaca'da bulunan ticari kuruluşların da tanıtımı hedeflenmiştir.
Bu amaç doğrultusunda dergiye konulan tanıtım ve reklâm yazıları 2000 yılındaki Alaca hakkında çok yönlü bilgiler vermektedir.
"Hastanemiz" dergisi Alaca'da bir dernek tarafından yayınlanan ilk dergidir.
GEÇMİŞTEN GELECEĞE- ETONYA HÜSEYİNABAD- ALACA
Alaca ilçemiz hakkında hazırlanmış en hacimli ve kapsamlı bir çalışmadır.
Geçmişten Geleceğe adlı bu kitapla Alaca ilçesi her yönüyle anlatılmakta ve böylelikle ilçe hakkında bilgi edinilecek sağlam bir kaynak kitap ortaya konmaktadır.
Yayına Hazırlayan: Mustafa Ayhan-Alaca Kaymakamı
Yayın Kurulu: Mustafa Ayhan, Sadık Ak, Rıfat Aksoy, Durdu Şahin, Cemalettin Gürpınar
Grafik-Tasarım: Arslan Bakır
19x27 cm boyutunda lüks baskı, ciltli 385 sayfa.
Baskı. Vizyon Matbaacılık-Yozgat
Baskı yılı: 2002 
ALACA- (Çorum Hakikat Gazetesinin Ücretsiz Ekidir)
Çorum'da yayınlanan Çorum Hakikat Gazete'si bünyesinde ikinci bir gazeteyi ALACA başlığıyla ek olarak 2002 yılında yayınlamaya başladı.
Bu eklere tarih koymadılar. Ek olarak yayınlanan Üçüncü nüshada Avni Coşkun "ekonomik nedenlerle yayınına ara verilen Alaca'nın Sesi gazetesinin yokluğunu gidermek amacıyla Hakikat ve Alaca Gazetelerinin birlikte yayın hayatını sürdüreceğini..." yazdı.   
Hakikat Gazetesinin sahibi: Remzi Demirbaş,
sorumlu Yazı İşleri Müdürü: M. Fatih Uysal
Büyük boy ve dört sayfa yayınlanan (ek) Alaca'nın Haber yönetmeni de Avni Coşkun oldu.
Gazetenin baskısı, Merhaba Ofset ve diğer Çorum matbaalarında yapıldı.  
YENİ ALACA
Haftalık yerel gazete 2005 yılında yayınlandı.  
Sahibi: Hikmet Özdemir
Yazı İşleri Müdürü: Erbakan Özdemir
Yönetim yeri: Yıldızhan Mah. Yaşar Doğu Sok. No: 13 Alaca-Çorum
Basım yeri: İlkadım Basım evi. Çorum
Büyük boy 6 sayfa.
ALACA LİDER
Haftalık siyasi bağımsız gazete
Sahibi: Hatice Demiray
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Şakir Sekergider
Küçük boy, 8 sayfa.
Dizgi- Baskı: Alaca Lider Tesisleri. Haliçi No:20 Alaca
Not: 2006 yılı Kasım ayında yayına başlayan bu gazetenin ne kadar yayında kaldığını tam tespit edemedim.
ALACA ENGELLİLER DERNEĞİ
Yıl: 1 Sayı: 1
İmtiyaz Sahibi: (Alaca Engelliler Derneği Adına) Av. Ahmet Görür
Editörler: Av. Ahmet Görür-Zeki Dilmen
21X29 cm. 16 sayfa.
Baskı: Epa-Mat Matbaa -Ankara
Adres: Belediye Binası Giriş Kat No:3 Alaca
Alaca ilçemizde kurulan Engelliler Derneği'nin yayın organıdır.
Dergi içerisinde dernek faaliyetleri tanıtılmaktadır.
Dernek Başkanı Av. Ahmet Görür derginin ilk sayısına " Gözlerdeki Sevinç" başlıklı bir sunuş yazısı yazmış.
Bu sunuş yazısının ilk paragrafında amaçlarının "…Hiç değilse sıcak bir ortamda bir çay içip üç beş kişiyle sohbet imkanı olacak bir lokal açmak … " düşüncesiyle 2009 yılında kurdukları derneğin kuruluş öyküsü ve gelişimini anlatıyor.
Av. Ahmet Görür sunuş yazısını şöyle bitirmiş:
" Allah derneğimizi bir hayır köprüsüne dönüştürdü. Hayır üreten, sevap üreten bir manevi şirket haline geldik. Ve bu manevi şirket yüzlerce insan hayır ulaştırıyor. Biz yardım toplamıyoruz. İnsanlara hayır yapma fırsatı sunuyoruz. Elimizde imkân varken iyilik yapıp bu fırsatları değerlendirmeliyiz.
Gelin bir bardak su da siz katın bu büyük havuza, sizin olsun bu havuz."   
Bağışta bulunmak isteyenlere iki hesap numarası: Türkiye İş Bankası hesap No: 5180-317266
T.C Ziraat Bankası Hesap No: 0080-53008174-
Alaca Engelliler Derneği Telefon : 0 364 411 49 09

 

  

     
 
 
 
 

Han Yazılım
Çorum Hakimiyet 24 Yaşında.