AKTÜEL

HEM’den türkü şöleni
HEM’den türkü şöleni

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Erasmusdays etkinlikleri kapsamında “Geçmişten Geleceğe Türkülerimiz, Halaylarımız” konulu müzik şöleni düzenledi.

İncesu’da kale tırmanışı
İncesu’da kale tırmanışı

Hi­tit Dağ­cı­lık ve Do­ğa Spor­la­rı Ku­lü­bü (Hİ­DAK), İn­ce­su Kan­yo­nun­da ka­le tır­ma­nı­şı ger­çek­leş­tir­di.

Erdoğan Oruç’a ödül
Erdoğan Oruç’a ödül
DT Çorum’da ‘Kendime  Kıyamam’la sezonu açıyor
DT Çorum’da ‘Kendime Kıyamam’la sezonu açıyor
49. sergisini Çorum’da açacak
49. sergisini Çorum’da açacak
ÇOFSAD’dan  fotoğrafçılık kursu
ÇOFSAD’dan fotoğrafçılık kursu

Ço­rum Fo­toğ­raf Sa­na­tı Der­ne­ği (ÇOF­SAD) ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len ‘Te­mel Fo­toğ­raf­çı­lık Kur­su’ ka­yıt­la­rı baş­la­dı.

Ahmet Özceyhan’dan Bulgaristan’da defile
Ahmet Özceyhan’dan Bulgaristan’da defile

Mo­da­cı hem­şeh­ri­miz Ah­met Öz­cey­han, geç­ti­ği­miz gün­ler­de ger­çek­leş­tir­di­ği de­fi­le­ler­le Bul­ga­ris­tan'ın baş­ken­ti Sof­ya'da bay­ra­ğı­mı­zı dal­ga­lan­dır­dı.

Sanat Dostları 24. yılını kutluyor
Sanat Dostları 24. yılını kutluyor
‘Ağaç Kardeşliği’  projesi başladı
‘Ağaç Kardeşliği’ projesi başladı
Nora Mobilya’dan  yıldönümü indirimi
Nora Mobilya’dan yıldönümü indirimi