Çorum’un lezzetleri ‘Sizi Böyle Alalım’da

Ço­rum mut­fa­ğı­nın ta­nı­tı­mı­na önem­li kat­kı­la­rı olan hem­şeh­ri­miz Ay­lin Me­mik, ikin­ci kez ‘Si­zi Böy­le Ala­lım’  ad­lı ye­mek prog­ra­mı­na ka­tıl­dı.

Çorum’un lezzetleri ‘Sizi Böyle Alalım’da

ENİ­SE AĞ­BAL ÜŞÜ­MÜŞ

Ço­rum mut­fa­ğı­nın ta­nı­tı­mı­na önem­li kat­kı­la­rı olan hem­şeh­ri­miz Ay­lin Me­mik, ikin­ci kez ‘Si­zi Böy­le Ala­lım’  ad­lı ye­mek prog­ra­mı­na ka­tıl­dı.
Ün­lü oyun­cu ve su­nu­cu Pı­nar Al­tuğ Ata­can’ın su­nu­muy­la FOX TV ek­ran­la­rın­da iz­le­yi­ciy­le bu­lu­şan prog­ra­ma ka­tı­lan Me­mik, Ra­ma­zan ayı­na özel ta­rif­ler sun­du. Ke­yif­li bir soh­bet eş­li­ğin­de ger­çek­le­şen prog­ram­da Ay­lin Me­mik ger­dan kır­dı ke­ba­bı, ça­ta­la­şı çor­ba­sı, pat­lı­can­lı pi­lav ve tar­çın­lı kal­bu­ra bas­tı ta­rif­le­ri­ni iz­le­yen­ler­le pay­laş­tı.
Ay­lin Me­mik ay­rı­ca, prog­ram su­nu­cu­su Pı­nar Al­tuğ Ata­can’a Ço­rum man­tı­sı, meş­hur Ço­rum leb­le­bi­si ve ken­di ha­zır­la­dı­ğı erik tur­şu­su­nun ya­nı sı­ra Ço­rum­lu bir ev ha­nı­mı­nın ka­ra ka­lem ça­lış­ma­sı­nı da he­di­ye et­ti. 

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2018, 15:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER