Popstar ekibiyle hasret giderdi

Ço­rum­lu mü­zis­yen Yah­ya Ça­kı­cı, Ka­nal D’de ek­ra­na ge­len Pops­tar Ya­rış­ma­sı jü­ri üye­le­rin­den De­niz Se­ki ve prog­ram su­nu­cu­su Os­man­tan Er­kır’ı stüd­yo­da zi­ya­ret et­ti.

Popstar ekibiyle hasret giderdi

RE­CEP ME­BET
Ço­rum­lu mü­zis­yen Yah­ya Ça­kı­cı, Ka­nal D’de ek­ra­na ge­len Pops­tar Ya­rış­ma­sı jü­ri üye­le­rin­den De­niz Se­ki ve prog­ram su­nu­cu­su Os­man­tan Er­kır’ı stüd­yo­da zi­ya­ret et­ti.
2004 yı­lın­da ka­tıl­dı­ğı Tür­ki­ye Pops­tar Ses Ya­rış­ma­sı ele­me­le­rin­de ta­nış­tı­ğı ün­lü isim­ler­le has­ret gi­de­ren Yah­ya Ça­kı­cı, ya­rış­ma­ya ka­tı­lan hem­şeh­ri­si Bey­za İr­türk’e de des­tek ve­re­rek ba­şa­rı­lar di­le­di.
Prog­ram çe­kim­le­ri­ni stüd­yo­dan iz­le­yen Ça­kı­cı, ya­rış­ma­cı­lar­la tec­rü­be­le­ri­ni pay­laş­ma­yı da ih­mal et­me­di. Ço­rum’da bir otel­de kon­ser ve­ren Cen­giz Kur­toğ­lu’nu da prog­ram ön­ce­si zi­ya­ret eden Ça­kı­cı, ün­lü sa­nat­çı­ya Ço­rum Leb­le­bi­si he­di­ye et­ti.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2018, 16:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER