Bayat

Başkan Ünlü’yü kutladılar
Başkan Ünlü’yü kutladılar

AK Par­ti Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Ömer De­mir­ci ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri, Ka­mu Gö­rev­li­le­ri Der­ne­ği (Ka­mu-Der) ta­ra­fın­dan Yı­lın Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çi­len Ba­yat Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ek­rem Ün­lü’yü zi­ya­ret et­ti.

Çorum'da 2 ev, 1 ahır ve samanlık yandı
Çorum'da 2 ev, 1 ahır ve samanlık yandı

Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 1 ahır ve samanlık yandı. 

Ba­yat’ta Gaziler Günü’nü kutladılar
Ba­yat’ta Gaziler Günü’nü kutladılar
Yamaç paraşütçülerinin yeni gözdesi Bayat
Yamaç paraşütçülerinin yeni gözdesi Bayat
Bir tonluk ‘Şampiyon’ alıcısını bekliyor
Bir tonluk ‘Şampiyon’ alıcısını bekliyor
Çukuröz köyüne sağlık ocağı
Çukuröz köyüne sağlık ocağı

Bayat’a bağlı Çukuröz köyü sağlık ocağı tamamlanmak üzere.

Bayat’ta Kurban Bayramı hareketliliği
Bayat’ta Kurban Bayramı hareketliliği

Ba­yat Be­le­di­ye­si Ve­te­ri­ner He­ki­mi ve Za­bı­ta ekip­le­ri, yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si il­çe­de­ki kur­ban­lık hay­van­la­rı sağ­lık kon­tro­lün­den ge­çir­di. Hay­van pa­za­rın­dan ya­pı­lan kon­trol­ler­de hay­van­la­rın kur­ba­na el­ve­riş­li olup ol­ma­dık­la­rı ve yaş kon­trol­le­ri ile gi­riş­le­rin kon­trol al­tı­na alın­ma­sı sağ­lan­dı. 

Çorum'da mantar zehirlenmesi
Çorum'da mantar zehirlenmesi
Bayat'ta yangın
Bayat'ta yangın
Dere yatağına düşen işçiyi AFAD kurtardı
Dere yatağına düşen işçiyi AFAD kurtardı