Bir de Buradan Yak - 3

SİGARA TÜKETİMİ

Sigara tüketimi gelişmiş ülkelerde azalırken, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde çığ gibi büyüyor.

Pazar payları daralan tütün şirketleri bu açığı üçüncü dünya ülkelerinde kapatmaya çalışıyor. Üretici firmalar sigarayı özendirmek, ürünlerini pazarlayabilmek için günde ortalama 25 milyon dolarlık reklam bütçesi ayırıyor. Üreticiler, sigarayla savaşanlarla mücadele etmek için de yılda 350 milyon dolar harcıyor.

Bu kampanyaların etkisi altındaki ülkelerin başında yer alan ülkemizde tütün tüketiminin son 20 yılda % 80 arttığı tespit edilmiştir.


ÜLKEMİZDE SİGARA TÜKETİMİ

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki;

Ülkemizdeki erkeklerin yaklaşık % 60'ı, kadınların %20'si ve tüm toplumun yaklaşık % 40'ı sigara içmektedir. Sigara içme oranları, kişilerin eğitim durumları ve statüleri yükseldikçe hızla artmaktadır.
Türkiye genelinde sigara içme oranı:

Üniversite öğrencilerinin %23-48'i, lise öğrencilerinin % 20,1'i, ilköğretim öğrencilerinin (7-13 yaş grubu) %11,7'si sigara içmektedir. İlköğretim öğrencilerinin % 95'i sigara markalarını tanımaktadır. (Bunun en büyük nedeni dolaylı sigara reklamlarıdır.)

Sigara içmeyi bir kez deneyen her 4 kişiden 3'ü sigara bağımlısı olmaktadır.

Ülkemizde son yıllarda sigara tüketimi genellikle kadınlar ile toplumda öncelikle örnek olması gereken sağlık personeli ve öğretmenler arasında yaygın hale gelmiştir. Sağlık personeli ve öğretmenler arasında sigara tüketim oranı % 60'ın üzerindedir. (Erdoğan Akdemir-eğitimci)

En çok sigara tüketenlerin başında uzun yol şoförleri ile gece işlerinde çalışanlar gelmektedir.

Türkiye'de yaklaşık 25 milyon sigara içicisi, sigaraya günde 17 milyon, yılda 10 milyar dolar harcamaktadır. Sigara nedeniyle ortaya çıkan hastalıklara harcanan para yılda 5 milyar dolar civarındadır. Ayrıca sigaradan dolayı ülkemizde yılda 2 milyar dolarlık bir israf söz konusudur.

Bu paralarla onlarca okul, hastane, binlerce km. yol yapılabileceği, susuz köy ve yerleşim merkezine su getirilebileceği unutulmamalıdır.

Sevdiğim söz: ''Telkinden çok temsil önem arz etmektedir.'' Sırrınca çocuklarımızın sigara içmesini istemiyorsak önce biz büyükler örnek olmak için çaba sarf etmek zorundayız. Yoksa ben yapıyorum ama sen uzak kal demek pek tesir etmez.

YORUM EKLE