Duanın Faydaları

Dua insanın Rabbine teslimiyetidir. Dua den insan; bütün zayıflığı, acizliği ve ihtiyaçları içinde, yüce Allah'ın sonsuz kudretinin ve yüceliğinin, isteklerini ancak O'nun lütfu ve yardımıyla elde edebileceğinin bilincinde olmalıdır. Bu bilinçle yapılan dua; insanın yaratanına olan inancının, güveninin ve O'na teslim oluşunun göstergesidir.

Dua faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

1-Dua Allah'tan hidayet ve başarı talebidir. İnsanı başarıya ulaştırır, ufkunu açar.

2-Rızkın genişlemesine, sağlığın artmasına ve ömrün bereketlenmesine vesile olur.

3-Dua, kerem sahibi Allah'tan istemektir. O'nun vermekle hazinesinden bir şey eksilmez.

4-Dua edeni, Allah'ın rahmeti kuşatır.

5-Dua hayrı çeker, zararı savar.

6-Dua eden Allah'a itaat etmiş olur. Duayı terk eden, Allah'a karşı kibirlenmiş olur.

7-Genişlik ve sağlık zamanlarında dua etmek, aynı zamanda şükür anlamı taşıdığından dolayı, darlık ve hastalık zamanlarında imdadına yetişir.

8-Her dua, Allah indiğinde saklanır. Karşılığını ya dünyada ya da Ahirette görür.

9-Dua, mutlak kudret sahibi Allah'a karşı son derece küçülme, huşu duymadır. Allah'ın rahmet ve keremini celbeder .

10-Dua eden kişi, kabul edileceğine inanarak Rabbine teslim olup duaya devam etmeli, umutsuzluğa düşüp duayı da adabına göre yapmalıdır.

11-Dua, kazanın acı etkisini önler, afetin gücünü ve etkisini azaltır.

12-Dua, insanı beladan korur. İnmiş ve inecek musibetlere karşı bir kalkandır. Belaların etkisini azaltır. Allah'ın kaderini hafifletir.

Hiçbir tedbir, Allah'ın kaderini önlemez. Ama dua, inmiş ve inecek her şeye karşı yararlıdır. Bela inerken dua onu karşılar. Kıyamet gününe kadar birbirleriyle kapışmaya devam ederler. Bu hususu Hz. Peygamber (sav) şöyle buyuruyor:

"Kaza ancak dua ile çevrilebilir."

Yani Allah'a dua ve niyaz, O'nun merhametini celbeder. Bu suretle Allah'ın kazası, hafifletilmiş olur. Musibetler azalır, acılar diner. Örneğin Allah bir yere bir fırtına afeti takdir etmiş, olsa, kul da musibetin def'i için dua etse, dua Allah'ın takdirini asla değiştirmez. Afet, Allah'ın takdir ettiği üzere gelir ama etkileri, Allah'ın rahmetiyle hafifle, bırakacağı tesirler değişir.

Rahmet, fırtınanın şiddetini azaltır. Kaderde bir afet olan fırtına, dua sayesinde serin bir rüzgar oluverir. Yahut takdir edilen ağır bir hastalık, yapılan dualar yüzünden hafif geçer, iyiliğe döner. Yani Allah'ın kazası tümden kalkmaz, şekli ve etkisi değişir.

Hz. Peygamber(sav) şöyle devam ediyor: 

"Ömrü de ancak iyilik uzatır, başka bir şey uzatmaz."

Yani Salih amel işlemek, sadak vermek, akrabayı ziyaret etmek ömrü bereketlendirir, sağlık ve mutluluk getirir.

Hadisin devamı şöyledir:

"Ve kişi yaptığı (günah) yüzünden rızıktan mahrum edilir."

Yani günah, rızık daraltır, bereketi kaldırır. "Şükrederseniz (nimetimi) arttırırım" ayeti de bunu bildirmektedir.

YORUM EKLE