Başarılarla dolu 8 yıl

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, rektör olarak göreve geldiği 18 Mayıs 2011 tarihinden bugüne kadar yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Başarılarla dolu 8 yıl

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, rektör olarak göreve geldiği 18 Mayıs 2011 tarihinden bugüne kadar yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Hitit Üniversitesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘her İl’e bir üniversite’ projesi kapsamında 17 Mart 2006 tarihinde kurulduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yükseköğretimdeki 43’üncü, Hitit Üniversitesi olarak da 13’üncü yılını kutlamanın büyük heyecan, gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Hitit Üniversitesi’nde rektör olarak göreve geldiği 18 Mayıs 2011 tarihinden bu yana geçen 8 yıla yakın süre boyunca başta eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, proje, altyapı, yayın, uluslararasılaşma, spor, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk alanları başta olmak üzere, farklı pek çok alanda çalışmalar gerçekleştirildiğini dile getiren Rektör Alkan, “Yapılan tüm bu kalite odaklı çalışmalar ve tüm iç ve dış paydaşlarımızla girmiş olduğumuz yakın ve sıkı iş birliği neticesinde yakaladığımız sinerji ile önce ilimize, ardından ülkemize ve nihayetinde tüm insanlığa hizmet etme misyonumuz doğrultusunda çok sayıda ulusal ve uluslararası başarıya imza atan üniversitemiz, her geçen gün farkındalık oluşturan bir üniversite haline gelme yolunda hızlı adımlarla ilerlemektedir. Ancak bu iddialı ifadeler, kamu kurumlarının hesap verilebilirliği ve şeffaflığı adına rakamsal değerlerle ortaya konulması halinde hiç şüphesiz çok daha anlamlı olacaktır” dedi.

8 YILLIK SÜREDE BÜYÜK DEĞİŞİM
Üniversite’nin 2011’den 2019’a kadar geçen 8 yıllık sürede büyük mesafeler katettiğini dile getiren Rektör Alkan, bu süreçte ki gelişimin rakamsal boyutu hakkında ise şu bilgileri verdi: 
“Rakamsal verilere baktığımızda, 2011 yılında üniversitemizde,  624 olan akademik ve idari personel sayısı 1.392’ye, 16 olan eğitim birimi sayısı (fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu) 22’ye, 3 olan uygulama ve araştırma merkezi sayısı 19’a, 82 olan eğitim birimlerimizdeki bölüm/program sayısı 218’e, 11 olan lisansüstü program sayısı 48’e,7.962 olan toplam öğrenci sayısı yaklaşık 20.000’e,
220 olan lisansüstü öğrenci sayısı 1.561’e, % 2 olan lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrencilere oranı % 8’in üzerine, 0 olan uluslararası öğrenci sayısı 306’ya,
55.876 olan kütüphanemizdeki basılı yayın sayısı 100.000’in üzerine, 52.722 olan e-kitap sayısı 586.097’ye, 25.624 olan e-dergi sayısı 75.174’e, 26 olan veri tabanı sayısı 54’e, 2 olan uluslararası üniversitelerle ikili anlaşma sayısı 58’e, 8 olan Erasmus+ kapsamındaki anlaşma sayısı 37’ye ulaşmıştır.”

 

‘AKREDİTASYON/BELGELENDİRME SÜREÇLERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI’
Geçen 8 yılın rakamsal verilerindeki yükselişin, gönüllü olarak girdikleri akreditasyon/belgelendirme süreçlerine de aynı şekilde yansıdığını kaydeden Rektör Alkan, “2011 yılından itibaren kendi inisiyatifimizle başlattığımız çok yönlü çalışmalarımız zaman içerisinde belli bir seviyeye ulaşmış, buna bağlı olarak da başarılarımızı ortaya koyan göstergelerde hızlı bir yükseliş meydana gelmiştir. 2011 yılında Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Belgelendirme (MÜDEK) ile başlayan kaliteye dayalı büyüme sürecimiz, bağımsız kuruluşlarca belgelendirilen farklı Kalite Güvence Sistemleri ve Akreditasyon çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanması ile sürdürülmüştür. Bu bağlamda,
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Dış Değerlendirme, Mühendislik Fakültemizde 4 programda Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Belgelendirme (MÜDEK),  Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardı Belgelendirme (TS EN ISO/IEC 17024), Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Akreditasyon Standardı Belgelendirme (Kemik İçi Dış İmplantlar için Dinamik Yükleme Deneyi) (TS EN ISO/IEC 17025:2012), Tüm birimlerimizle ve tüm süreçlerle (eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve yönetim) Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme (ISO 19001:2015) gibi pek çok kalite güvence sistemleri Üniversitemizde kurulmuştur. Bu sürecin bir parçası olarak Üniversitemiz, Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda Türkiye’de yetkilendirilmiş 8 üniversite arasında yer alarak bölgemizdeki tek Yetkili Belgelendirme Kurumu haline gelmiştir” ifadelerini kullandı. 

 

BAŞARI RAPORLARLA TESCİLLENDİ
Üniversite’nin başarılarının, bağımsız değerlendirme kuruluşlarının raporlarıyla tescillendiğini vurgulayan Rektör Alkan, “Günümüzde ben başarılıyım demekle başarılı olunamayacağı açıktır. Bu bağlamda başarının (ve başarısızlığın) en önemli göstergesi, kıyaslamaya imkan tanıyan rakamlardır. Akademik camiada başarıyı ortaya koyan önemli araçlardan biri, bağımsız değerlendirme kuruluşlarının yayımlamış oldukları raporlardır. Üniversitemiz farklı alanlara ilişkin yapılan pek çok bağımsız ulusal/uluslararası değerlendirme kuruluşlarının sıralamalarında sürekli üst sıralara tırmanmayı başarmıştır. Bu çerçevede üniversitemiz, URAP (University Ranking by Academic Performance)’ın “Tüm Üniversiteler Genel Sıralaması”nda yerini sürekli yükselterek dünyadaki 25.000 civarındaki yükseköğretim kurumu arasında ilk 2.500’ünün sıralandığı kategoride son olarak 2018 yılında bir önceki yıla oranla 68 basamak yükselerek 2.274’üncü sıraya, Dünyadaki yükseköğretim kurumlarının web paylaşımlarını inceleyerek sıralama yapan Webometrics sıralamasında yerini yükselterek 2017’de 6.822 olarak gerçekleştirdiği atıf sayısını 2018’de 7.477’ye yükselterek dünya çapındaki yaklaşık 25.000 yükseköğretim kurumu arasında 2.827’nci sıraya, Dünya üniversitelerinin çevre bilinci ve yeşil kampüs hedefi doğrultusunda altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim kategorilerinde değerlendirildiği GreenMetric sıralamasında 2017 yılında Türkiye’den katılan 28 vakıf ve devlet üniversitesi arasında enerji ve iklim değişikliği alanında 3’üncü, altyapı alanında ise 6’ncı sıraya, Devlet Yükseköğretim Kurumları’nda 2015 yılından beri uygulanmakta olan “Akademik Teşvik Ödeneği” puanları esas alınarak Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından hazırlanan 2019 yılı Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması (DÜS) Raporunda sıralamaya giren 116 Devlet Üniversitesi içinde önceki yıllara göre sıralamadaki yerini yükselterek 73’üncü sıraya; 2006 yılından sonra kurulan 63 Üniversite içinde de 28’inci sıraya, ÜNİAR’ın fakülteler düzeyinde yaptığı sıralamada ülkemizde sıralamaya girebilen 45 İlahiyat Fakültesi içerisinde İlahiyat Fakültemiz 2’nci sıraya, sıralamaya girebilen 50 Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde Fen Edebiyat Fakültemiz de 12’nci sıraya yükselerek büyük başarı göstermiştir. 

 

ENGELLİLER UNUTULMADI
Engelleri kaldırmaya çalışırken kendi yazılımlarını yazdıklarını belirten Rektör şöyle devam etti:
“Üniversitelerin engellilere sağlamış oldukları imkânların YÖK tarafından değerlendirilerek çeşitli kategorilerde verilen ödüllere en fazla sahip olan üniversitelerden biri de Hitit Üniversitesi olmuştur. Spor Bilimleri Fakültemiz ile Sağlık Bilimleri Enstitümüz fiziki mekânlarını engelliler için çeşitli fiziki düzenlemelerle erişilebilir kılması hasebiyle “mekânda erişilebilirlik” (turuncu bayrak) ödülünü; Spor Bilimleri Fakültemiz, Sağlık Bilimleri Enstitümüz ve Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuz engelli öğrencilere belli düzeyde destekleyici bilgi, belge, ders araç ve gereçleri sağlaması nedeniyle “eğitimde erişilebilirlik” (yeşil bayrak) ödüllünü; Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuz Gıda Teknolojisi Programı da zihinsel engelliler alanında sağladığı imkânlar sebebiyle “Engelsiz Program Nişanı” ödülünü almıştır. Böylece Üniversitemiz Türkiye’de yalnızca 3 üniversitenin almaya hak kazandığı “Engelsiz Program Nişanı”na sahip olmuştur.” 

 

ÖRNEK PROJELER HAYATA GEÇTİ
Üniversite’nin Antarktika Bilim Üssü Projesi kapsamında Antarktika’da yapılan ilk çalışmalarda yer aldığını kaydeden Rektör Alkan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez İş Birliği Projesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizde 2018’in en iyi uygulama örneklerinden birisi olarak seçilmiştir. Bilişim alanına 27.6 milyon TL’lik yatırımın yapılmış, üniversitemiz personeli tarafından kodlanan 33 yazılım ile tüm işlemlerimiz harici risklere karşı korunmuştur. Üniversitemiz Tıp Fakültesi ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan ve Türkiye’ye örnek olan afiliasyon sonucunda ilimize, Ülkemizdeki öğrenciler tarafından tercih edilebilirliği sürekli artan bir Tıp Fakültesi kazandırılmıştır. Ayrıca bu sürecin eseri olan T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı tedavi yöntemleriyle ilimize, bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sağlanmakta, dünyada ancak belirli merkezlerde tecrübeli hekimler tarafından yapılabilmekte olan pek çok önemli operasyonlara imza atılmaktadır. Bölgemizde sadece üniversitemizde bulunan ve alanlarında yetkin 16 öğretim elemanımız tarafından başarılı bir şekilde verilmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği C Sınıfı Uzmanlık Temel Eğitim Kursumuzda bugüne kadar yaklaşık 550 kişiye kurs verilmiş ve verilmeye devam etmektedir. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz üzerinden akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz yanında, ihtiyaç duyulan alanlarda halkımıza yönelik olarak yıl boyunca çeşitli kurslar verilmektedir. Adı ‘Hitit’ olan Üniversitemiz, geleceğimiz adına tarih bilincinin sorumluluğu içerisinde hareket ederek ilimizin sahip olduğu kadim kültür mirasının anlaşılması, korunması, sorumluluk bilincinin oluşturulması ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması için ilk olarak 2017 yılında Çorum Valiliği ve Çorum Müzesi Müdürlüğü ile işbirliğinde Örükaya Arkeolojik Araştırma Projesi’nde yer alarak Örükaya (Alaca)’da ilk kazı ve araştırma projesine girmiş; bu yıl (2019) da Şapinuva (Ortaköy) kazısının yürütülmesini resmen üstlenmiştir. 
 

KAMPÜS AKILLI BİNALARLA BÜYÜYOR
İçerisinde modern akıllı binaların yer alacağı kampüslerimizdeki binalarımızın bir kısmını tamamlarken diğerlerini de bitirmek için tüm gayretimizi sarfettik.

2011 yılında üniversitemizin en büyük problemi olarak ortaya konulan kampüs çalışmalarımız önemli ölçüde tamamlanmıştır. Bu çerçevede; 2011 yılında 200.907 m2 olan arazilerimiz şu an itibariyle 2.723.924 m2’ye ulaşmıştır. Kuzey Kampüsümüzde yaklaşık 4 km’lik yeraltı galeri hatları tamamlanmıştır. İlimizde ilk beton yol uygulaması, Kuzey Kampüsümüzde hayata geçirilmiştir. Kuzey Kampüsümüzde 2.840 m2 kapalı alana sahip Isı ve Enerji Merkezimiz tamamlanmıştır. Burada toplam 2.4 MW gücünde trijenerasyon sisteminin devreye alınmasıyla yıllık 700-900 bin TL arasında tasarruf edilmesi planlanmaktadır. Meslek Yüksekokulu Kampüsümüzde hizmete giren 400 kwh’lık trijenerasyon sistemi ile 800 bin kwh üzerinde elektrik üretimi ile ısıtma ve soğutmaya % 40 katkı sağlanmış, 01.10.2016-31.12.2018 tarihleri arasında yaklaşık 450 bin TL tasarruf sağlanmıştır.
 8.600 m2 kapalı alana sahip olup içerisinde tüm kapalı alan spor müsabakalarının yapılabileceği Spor Bilimleri Fakültesi binası ve 15 Temmuz Spor Kompleksimiz hizmete açılmıştır. Bünyesinde yemekhane, Merkez Kütüphane ve Sanat Galerisinin yer aldığı 8.500 m2 kapalı alanı bulunan Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezimiz hizmete açılmıştır. İçerisinde öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz için ofislerin, İl Sınav Merkezinin, Konferans Salonunun, Sosyal Tesisin, Yemekhanenin, Kantinin, Kapalı Otoparkın ve Uygulama ve Araştırma Otelinin yer aldığı 26.582 m2 kapalı alana sahip Meslek Yüksekokulu Kampüsü binaları tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Bugün itibariyle bünyesinde Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı onaylı pek çok analizin yapıldığı 7.243 m2 kapalı alana sahip HÜBTUAM laboratuvarı tamamlanarak hizmete girmiştir. İlimize Üniversitemizin de ortağı olduğu 5.229 m2 kapalı alana sahip Teknokent kazandırılmıştır. Hastanemizin hemen karşısında yer alan ve Güney Kampüsü olarak adlandırılan Sağlık Kampüsümüzün Master Planı tamamlanmıştır. 

İnşaatı tamamlanan bu binalarımızın yanısıra, bazı binaların yapımı devam etmektedir. Bu kapsamda Kuzey Kampüsümüzde, 20.200 m2 kapalı alana sahip İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 18.400 m2 kapalı alana sahip İlahiyat Fakültesi,
aynı anda 5.000 kişinin ibadet edebileceği İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii,
Sungurlu ilçemizde 12.418 m2 kapalı alana sahip Sungurlu Meslek Yüksekokulu,
İskilip ilçemizde 5,600 m2 kapalı alana sahip İskilip Meslek Yüksekokulu binalarının inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

 

YENİ BİNALARIN PROJELERİ HAZIR
Diğer yandan Rektörlüğümüzde 3 boyutlu maketleri görülebilecek olan, Mühendislik Fakültesi,  Enstitüler Binası,  Kütüphane, Kültür ve Kongre Merkezi, Öğrenci Merkezi,
Öğrenci Yurdu, Kapalı Otopark, Kreş, Diş Hekimliği Fakültesi/Hastanesi, Oğuzlar Su Sporları Merkezi binalarının da yapılacakları yerler Kampüs Master Planlarına göre belirlenmiş, buna göre projeleri tamamlanarak istendiğinde (parası temin edildiğinde) bir kaç hafta içerisinde inşaatlarına başlanabilir duruma getirilmiştir.”

 

MESAİ ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
Açıklamasının sonunda üniversite personeline teşekkür eden Rektör Alkan sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
“Değerli çalışma arkadaşlarım, her şeyin yarınlarımız için olduğuna yürekten inanan idaremiz, üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmenin kararlılığı ve gayreti içerisinde çalışmalarını bugüne kadar sürdürmüştür. 8 yılın sonunda gelinen aşamayı objektif bir şekilde değerlendirmek adına, nasıl bir üniversite devralındığının, şehir ile nasıl bir etkileşim içerisinde bulunulduğunun ve dahası, tüm bu çalışmaların son 4 yılının FETÖ’cü hainlerin yaptığı darbe sürecine rağmen gerçekleştirildiğinin dikkate alınması isabetli bir yaklaşım olacaktır. Bundan tam 2 ay sonra görev süremizin sona ermesiyle, bu onurlu görevi devralacak yeni yönetimimizin bizlerin yaşadığı bu sorunların hiç birisini yaşamaması için tüm gücümüzle çalışmalarımıza hala hız kesmeden devam etmekteyiz. Gözle görülmeyen ama tamamlanan altyapı projelerimizin üzerine hemen tüm ihtiyaçlarımız düşünülerek planlanan ve ihaleye 15 gün içerisinde çıkılabilecek aşamaya getirilen inşaat projelerimizin yapımına başlanacağını, temelleri atılan çalışmaların ve başlatılan projelerin hızla tamamlanarak Ülkemizin hizmetine sunulacağını, yapılması gereken tüm çalışmaları başarıyla gerçekleştireceklerini ümit ediyoruz.  Hiç şüphesiz yukarıda saymış olduğumuz çalışmalar, hiç bir mazeret, başarının yerini tutamaz anlayışıyla ve imkânlar ölçüsünde hayata geçirilmiş olup, bunların tamamı sizlerle el ele, omuz omuza, gönül gönüle verilerek gerçekleştirilmiştir. Ümidim ve dileğim, yapılacak hizmetlerin gelecekte de katlanarak artmasıdır.  Bu duygu ve düşüncelerle üniversitemizin 13. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, Meslek Yüksekokulu sürecinden üniversitemizin kuruluşuna ve sonrasındaki aşamalarda bugüne kadar üniversitemize destek veren, katkı sağlayan, emek veren herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, selamlarımı sunuyorum.” 

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 18:53
YORUM EKLE
YORUMLAR
TURAN GÜHER
TURAN GÜHER - 3 yıl Önce

ADI BİLİNMEYEN ÜNİVERSİTEMİZİ
TANITTI BÜYÜTTÜ KALİTE GETİRDİ KAMPÜS GETİRDİ ÖĞRENCİ SAYIMIZI ARTIRDI BAŞARILARLA DOLU 8 YILI BİTİRDİ
KENDİSİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ
GÖNÜL İSTERDİKİ UZUN YILLAR DAHA GÖREVİNE DEVAM ETSİN AMA GALİBA GÖREV SÜRESİ BİTİYOR
SAYIN REKTÖRÜMÜZ REHA METİN ALKAN A ÇOK TEŞEKKÜR EDER
SAYGILAR SUNARIZ

SIRADAKİ HABER