Dekan, Tıp Fakültesi’nin hikayesini kaleme aldı

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, Çorum Tabip Odası bülteni için kaleme aldığı yazısında, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşundan bugüne kadar geçen sürece ışık tuttu.

Dekan, Tıp Fakültesi’nin hikayesini kaleme aldı

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, Çorum Tabip Odası bülteni için kaleme aldığı yazısında, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşundan bugüne kadar geçen sürece ışık tuttu. Her bir aşamayı adım adım kaleme alarak ifade eden Mete Dolapçı’nın hatıra ve tespitleri, Tıp Fakültesi’nin güncesi olarak kayıtlara geçti. 

Tıp Fakültesi’nin kuruluş ve gelişim hikayesinin kaleme alındığı bu yazı, ileriki yıllarda Tıp Fakültesi’nin tarihine önemli bir hafıza kaydı olarak geçecek. 

İŞTE O YAZI
“Tıp Fakültemiz, 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "5467 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un Ek 8. Maddesi ile kurulan Hitit Üniversitesi kuruluş yasasında yer alarak kurulmuştur. Hitit Üniversitesi ile aynı zamanda kurulmasına rağmen Tıp Fakültesi yapılanması ileri bir tarihe bırakılmış ancak Gazi Üniversitesi ile yapılan iş birliği çerçevesinde 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Tıp Fakültemiz adına ÖSYS sınavı ile alınan 21 öğrenci Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretime başlamışlardır. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne Sayın Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ın atanması ile Tıp Fakültesinin aktif hale getirilmesi çalışmaları başlamış, öğretim üyesi ile eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan fakültemizin işler hale gelmesi için 18 Şubat 2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 5 inci maddesinin (c) bendine dayanılarak 2012 yılında, Çorum Valiliği ile Hitit Üniversitesi arasında  ortak kullanım protokolü imzalanmıştır. 

Bu protokol ile sağlık hizmetlerinin öğretim üyeleri tarafından da verilebilecek olması, öğretim üyesi alımını sağlamıştır. Bu dönemde öncelikle Çorum Devlet Hastanesinde akademik çalışmaları ve heyecanı olan hekimlerimiz Yardımcı Doçent kadrolarına atanmış, aynı zamanda da bu yeni öğretim üyelerimize akademik faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere de kısmı zamanlı Doçent ve Profesör istihdamı sağlanmıştır. Bu tarihlerde Tıp Fakültesinde 4 Profesör, 4 Doçent ve 18 Yardımcı Doçent olmak üzere 26 öğretim üyesi mevcuttur. Daha önceden Çorum Devlet Hastanesinin Patoloji Laboratuvarı olarak kullanılan ve daha sonra yıkılarak Çorum İl Sağlık Müdürlüğü binasının yapıldığı yerde, giriş katında Tıp Fakültesi Dekanlığı dört odalı mekânında çalışmaya başlamıştır. 

2014 yılı sonlarına doğru o zamanki mevcut öğretim üyelerimizden oluşan Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu kurulmuş, yaklaşık bir yıl süren çalışmayla önce "Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği", sonrasında da Çekirdek Eğitim Müfredatına uygun olarak 6 yıllık "Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Müfredatı" hazırlanmıştır. O dönemde toplantı odası imkanları olmadığı için bu çalışmalar Sağlık Yüksek Okulu toplantı odasında gerçekleştirilmiştir. 2016 başında mevcut Tıp Fakültesi Dekanlığının binasının yıkılacak olması nedeniyle Dekanlık Meslek Yüksek Okuluna taşınmıştır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen "Tıp Programlarında Eğitime Başlanması ve Eğitimin Sürdürülmesi İçin Asgari Koşullar"kapsamında hem öğretim üyesi istihdamı, hem de Tıp Fakültesi Temel Tıp Eğitimi için gerekli olan, derslikler, laboratuvarlar, kütüphane, çalışma odaları gibi ünitelerin bulunacağı Morfoloji binası oluşturmak için çalışmalar yoğun şekilde başlamış, İkbalkent Kampüsünde bulunan ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından kullanılan binanın Tıp Fakültesi Morfoloji Binası olarak tadilatına başlanmıştır. Aynı dönemde kurulacak olan laboratuvarlarda bulunacak olan malzemeler için de şartnameler hazırlanmış, ihaleye çıkılmıştır. Morfoloji Binasının tamamlanmasından sonra 2017 yılı başında Tıp Fakültesi Dekanlığı şu anki mevcut yerine taşınmıştır.

Öğretim üyesi istihdamı devam etmiş, 2017 Mart ayında 14 profesör, 11 doçent ve 48 yardımcı doçent olmak üzere 73 öğretim üyesine ulaşılmıştır. Aynı zamanda Yükseköğretim Kuruluna dosya verilmiş ve öğrenci alımı için başvuru yapılmıştır. Nisan 2017'de YÖK tarafından fakültemiz denetlenmiş, YÖK Genel Kurulunda da onaylanarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 62 öğrenci ile eğitime başlanması kararı verilmiştir. 

Bugün itibariyle (2019/Mayıs) Fakültemizde, 3 bölüm, 44 ana bilim dalı bulunmakta olup 15 profesör, 22 doçent, 67 doktor öğretim üyesi olmak üzere 104 öğretim üyesi bulunmakta ve Çorum'da 187 öğrenciyle öğretime devam edilmektedir. Ayrıca mezuniyet sonrası eğitimine devam eden (TUS Sınavı ile) 50 uzmanlık öğrencimiz bulunmaktadır.

Tıp Fakültemize 2013 Eylül ayında Genel Cerrahi profesörü olarak atandım. Mayıs 2014 tarihinden bugüne kadar da Tıp Fakültemiz Dekanı olarak görev yapmaktayım. Hemen hemen Tıp Fakültesinin yukarıda anlattığım tüm süreçlerinde yer aldım.

Tıp Fakültesinin kurulması uzun ve zahmetli bir süreç gerektirmektedir. Hem temel hem de klinik bilimlerde yeterli öğretim üyesinin bulunması, laboratuvar, sınıf, kütüphane imkanlarının iyi olması şarttır. YÖK, yerinde denetleme yapmadan ve şartlar eksik olduğunda eğitim-öğretime başlanmasını kabul etmemektedir. Mezuniyet öncesi eğitim komisyonunun kurulup çalışmaya başlamasından öğrenci alımına kadar çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Öğretim üyesi arkadaşlarımın bu aşamada heyecanları ve çalışma azimleri ile kısa sürede bu aşamaları geçtik. Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ın destekleri, yol göstermeleri, kurulması çok pahalı olan Tıp Fakültesi için maddi imkanları sağlaması bugüne gelmemizde en önemli etkendi.
Tıp Fakültelerinin eğitim-öğretim yanında sağlık hizmeti sunma görevi de vardır. İmzalanan protokol ile 2. basamak hastane olan Çorum Devlet Hastanesi, 3. basamak T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüşmüştür. Bu dönüşüm sadece isim veya şekilsel bir dönüşüm olmamış, öğretim üyelerimizin verdiği hizmetler ile gerçek bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmuştur. Hastanemizde halen çok sayıda özellikli işlemler yapılmakta, sevk veren hastane yerine sevk alan hastane haline gelinmiştir. Ortak kullanım protokolü ile Tıp Fakülteleri ile ortak çalışan Devlet Hastanelerinin olduğu çoğu illerde büyük problemler yaşanmakta iken Çorum, Sağlık Bakanlığı tarafından da örnek gösterilmektedir. Bu başarıda Sağlık Bakanlığı İl Yönetimi, Başhekimlik ile Tıp Fakültesi akademisyenlerinin karşılıklı iyi niyetinin önemi büyüktür. Her iki kurum da ortak çalışmanın Çorum'a ve Türkiye'ye olan katkılarının bilincindedir.Hastanemizde ileri onkolojik cerrahi işlemler yapılmakta, kardiyak rehabilitasyon merkezi ve diyabetik ayak servisi gibi ülkemizde çok az yerde gerçekleştirilen hizmetler verilmektedir.

Tıp Fakültemizin kuruluş aşamalarında profesör ve doçent unvanına sahip öğretim üyelerimizin bir kısmının kısmi zamanlı olması bazı çevrelerce eleştiri konusu olmuştur. Halbuki genç öğretim üyelerimizin akademik açıdan yönlendirilmesi bu sayede gerçekleşmiştir. Son 4 yılda yardımcı doçent unvanına sahip 19 öğretim üyemiz, yapılan sınavları başararak ve akademik çalışmaları sayesinde doçent unvanı almışlardır. Bu başarı, genç öğretim üyelerimizin onlara iyi örnek olan hocaları sayesinde elde edilmiştir. Tıp Fakültemizin ve Eğitim ve Araştırma Hastanemizin bugünkü geldiği yer sayesinde artık kısmi zamanlı öğretim üyesi kalmamıştır.

Bu dönemde hain 15 Temmuz darbe girişimi olmuştur. Fakültemizle aynı yıllarda kurulan çoğu Tıp Fakültesinde FETÖ nedeniyle işten çıkarılan öğretim üyeleri nedeniyle neredeyse eğitim-öğretim ve sağlık hizmeti sunumu durma noktasına geldiği halde Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir sorun yaşanmamıştır. Bu gerçek, Hitit Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ın Tıp Fakültesine öğretim üyesi alımında gösterdiği hassasiyet ve liyakate önem vermesinin sonucudur.

Tıp Fakültemizde eğitim-öğretime 2017-2018 döneminde 62 öğrenci ile başlandıktan bir yıl sonra 2018-2019 döneminde kontenjanımız 82'ye çıkarılmıştır. Fakültemizdeki şartların ve öğretim kadrosunun kalitesi sonucu geçen yıl 359 öğrenci fakültemize yatay geçiş için başvurmuş, üst sınır olan 48 öğrenci fakültemize yatay geçişle yerleşmiştir. Şu an birinci ve ikinci sınıfta 187 öğrencimiz mevcuttur.
Tıp Fakültesi Dekanı olarak kısa sürede geldiğimiz bu seviyeden sevinç ve gurur duymaktayım. Başta Dekan Yardımcılarım Prof. Dr Mehmet Ömer Bostancı ve Doç. Dr. Akın Yılmaz olmak üzere tüm öğretim üyelerimizin, idari personelimizin emekleri tahminin çok üzerindedir.

Gelecekle ilgili bir tereddüdüm bulunmamaktadır. Tıp Fakültemizde eğitim-öğretime sağlam temeller üzerinde başlanmıştır. Öğrencilerimizin geri bildirimleri olumludur. Öğretim üyelerimizden ayrılanlar mutlaka olacaktır ama Sağlık Bakanlığı İl Yönetimi, Başhekimlik ve Tıp Fakültesi idaresi arasında iş birliği devam ettiği müddetçe Çorum sağlıkta önemli bir merkez olmaya devam edecektir ve daha çok sayıda öğretim üyemizle daha da iyi şeyler yapılacağına inancım tamdır.”

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2019, 17:39
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER