'Özel okul'lar için en az 500 m² bahçe şartı getirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

'Özel okul'lar için en az 500 m² bahçe şartı getirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Önceki düzenlemede okul bahçeleri için bir m² şartı yer almazken, 19 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete ile İlkokul ve ortaokullar için en az 500 m² bahçeye sahip olma şartı getirilmiştir. Ancak bu düzenleme sadece yeni açılan okulları kapsayacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan mevzuat düzenlemesine göre özel okul açılabilmesi için en az 500 metrekare bahçeye sahip olunması gerekecek.

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özel okul açmak isteyenler, başvuru evraklarına Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemi'ne (MEBCBS) dahil edilmek üzere bina, duvar, bahçe ve benzeri detayların yer aldığı verileri ekleyecek.

Kişilerin, kanunda belirtilen şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi halinde, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

Kurumlara, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen "Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri" doğrultusunda, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek. Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı isimler konulabilecek.

Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemeyecek.

Kurumların adlarının, varsa kısaltmaları ile kullanması gerekecek. Sosyal etkinlik merkezlerinin isimlerinde ilgili belediyenin adı da yer alacak.

- 5 yıl geçmeden kurum açma izni verilmeyecek

Kanunda belirtilen fiillerin tespiti halinde idari para cezası, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından verilecek. Soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucu, 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya devralma ya da bir kuruma ortak olma iznine sahip olamayacak.

- Kurumların bahçe düzenlemesine yeni koşullar

Bakanlık, kurumların binalarına ilişkin de yeni standartlar getirdi.

Buna göre, kurumların okul öncesi eğitim bölümleri; okul binasının bulunduğu alan dışında yer alacak ve her bir öğrenci için en az 1,5 metrekare bahçesi olacak.

İlkokul, ortaokul, ortaöğretim ve özel eğitim okulları; kullanım hakkının tamamı okula ait olan ve okul binasının alanı dışında her bir öğrenci için en az 2 metrekare olmak koşuluyla en az 500 metrekare bahçesi bulunan müstakil binalarda açılabilecek. Önceki düzenlemede, özel okulların bahçeye sahip olması yeterliydi. Diğer taraftan bu düzenleme eski okulları kapsamıyor. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, bugün itibariyle okul açmak için başvuru yapmış olan özel okullar için de, en az 500 m2 bahçe şartı aranmayacak

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri; bahçesi kurum binasının alanı dışında olan, kullanım hakkının tamamı kuruma ait müstakil binalarda olabilecek.

YORUM EKLE
YORUMLAR
wolverine
wolverine - 8 ay Önce

apartmandan okul, garajdan bozma okul, şimdiye kadar aklınız nerde idi?

erdal
erdal - 8 ay Önce

Okul eğitim görme yeridir.Bahçede volta atma yeri değil.Yurtdışındaki okullarının çoğunun bahçesi bile yok.Bahçe istenmesi sonucunda şehiriçinde arsalar çok daha pahalı olduğu için okullar şehirdışına taşınacak.Çocukların ömrü yollarda geçecek.

SIRADAKİ HABER