Esnafa kolaylık getiren değişikliler

Çorum Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı ve ÇESOB Başkan adayı Recep Gür, kamuya olan borçları nedeniyle malları haczedilerek icradan satılan esnaflara yeni bir kolaylık sağlandığını bildirdi.

Esnafa kolaylık getiren değişikliler

Çorum Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı ve ÇESOB Başkan adayı Recep Gür, kamuya olan borçları nedeniyle malları haczedilerek icradan satılan esnaflara yeni bir kolaylık sağlandığını bildirdi.

Gür, kamuya olan borçları nedeniyle haczedilerek icradan satılan malın satış bedelinin malın gerçek değerinin oldukça altında kalabildiğini, bu nedenle icradan satışlarda hem kamunun hem de borçlu esnafın mağdur olduğunu ifade ederek, “Bu mağduriyetin kısmen de olsa ortadan kaldırılması amacıyla 7103 Sayılı Torba Kanunun 2. Maddesi ile kamuya olan borçlardan dolayı haczedilen menkul ya da gayrimenkul malların Takdir Komisyonu’nca belirlenen değerinin yüzde 10 fazlasının ilgili tahsil dairesine ödenmesi halinde haczin kaldırılması öngörülmektedir. Böylelikle kamuya olan borcu nedeniyle malı haczedilen esnafa, bu malın icradan satışı yapılmadan önce bir ödeme yapması halinde haczin kaldırılması imkanı getirilmiştir” dedi.

Gür, yine aynı kanunla esnafların enerji tasarrufu sağlamak amacıyla oturdukları binaların çatısına veya yan cephelerine güneş enerjisi ve benzeri yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretebileceklerini ve ihtiyaç fazlası elektriği de şehir şebekesine satabileceklerini dile getirdi.

Gür, “Kanunun 3. Maddesi ile oturdukları evlerin çatısına veya yan cephelerinde kurulu gücü en fazla 10 kW’yı geçmeyen yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapıp ihtiyaç fazlasını satanlar esnaf muaflığı kapsamına alınmışlardır” diye konuştu.

Recep Gür ayrıca, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine getirilen KDV indirimiyle ilgili ise şu bilgileri paylaştı:

“Bu arada yatırımların kümelenme modeli ile teşvik edilmesi amacıyla organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara ve bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’den istisna edilmiştir.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER