Sanayi ve teknolojide "yerlileşme" hamlesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, yüksek teknolojili ürünlerin yerli olarak üretilmesine yönelik çalışmalar ve destekler hayata geçirilecek. 

Sanayi ve teknolojide "yerlileşme" hamlesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, yüksek teknolojili ürünlerin yerli olarak üretilmesine yönelik çalışmalar ve destekler hayata geçirilecek. 

İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 36 eylemi gerçekleştirmek için çalışmalarına hız verecek. 
Söz konusu plan çerçevesinde, bilişim sektöründe yerli üretimi, kaliteli ve güvenli ürün teminiyle teknolojik gelişimi teşvik edecek Kamu Bilişim Firmaları Yetkilendirme Sistemi kurulacak ve kamu bilişim alımları düzenlenecek. 

Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi yayımlanacak. Yerlileştirme Ürün Programı hayata geçirilecek, Ar-Ge, Ür-Ge ve yatırım teşvik uygulamaları programı çerçevesinde bütüncül şekilde tanımlanacak.

- Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı artırılacak
Ar-Ge merkezlerinin sayısı yüzde 10 artırılarak bin 100'e, tasarım merkezlerinin sayısı yüzde 10 artırılarak 300'e ulaştırılacak. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredisiyle desteklenen Giresun, Ankara, Bayburt, Çankırı ve Çorum'daki 5 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinin altyapısı tamamlanarak yatırımcının hizmetine sunulacak. Bakanlık kredisiyle desteklenen Karaman, Rize ve Hakkari'deki 4 sanayi sitesi projesi tamamlanacak.
Gaziantep'te sürdürülebilir enerji yönetimi modellerine örnek teşkil edebilecek Gaziantep 1 megavat kapasiteli biyogaz tesisi hizmete alınacak. 
GAP bölgesinde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi kapsamında 10 tarımsal, 18 endüstriyel işletmede kaynak verimliliği analizi yapılacak. 

- Fikri Mülkiyet Stratejisi hazırlanacak
Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi tamamlanacak. Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında iki adet üst çatı örtüsünün yapımı bitirilecek.
Bakanlığın piyasa gözetim faaliyetleriyle iş süreçlerini kapsayan web ve mobil uygulamaları tamamlanacak, dijital ortamda sunulmasına ihtiyaç duyulabilecek hizmetler için analiz çalışmaları yapılacak. 
Beş yıllık dönemi kapsayan Türkiye'nin Fikri Mülkiyet Stratejisi hazırlanacak. Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili değerleme ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek üzere kurulan Türk Sınai Mülkiyet Değerleme Şirketi faaliyete geçirilecek. 
Türkiye'nin coğrafi işaret envanteri dijital ortama aktarılacak.
- Öncül araştırma projelerine özel destek programı 
Yurda Dönüş Seferberliği kapsamında Uluslararası Lider Araştırmacı Programı ilk çağrısı açılacak, başvuruların değerlendirilme ve sonuçlandırılma süreci tamamlanacak. 
Ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında derece alan veya Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 25 binde yer alan başarılı öğrencilerin kariyer planı oluşturma dönemlerinde yardımcı olmak üzere TÜBİTAK Lisans Bursiyerleri Mentorlük Sistemi hayata geçirilecek. 
Yüksek katma değer potansiyeli olan öncül araştırma projelerinin desteklenmesine yönelik Öncül Araştırmalar Destek Programı oluşturulacak.

- Yüksek teknolojili ürünlerin yerli olarak geliştirilmesi için destek
Milli Yer İstasyonu Geliştirme (MİYEG) Projesi kapsamında anten ve hareket sistemi fabrika kabul testleri tamamlanacak. 
Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu kapsamında kurulacak fonlara katılan kuruluşlarla proje destek sözleşmeleri imzalanacak. 
İthalat bağımlılığının giderilmesi ve cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek teknolojili ürünlerin yerli olarak geliştirilmesi amacıyla Sanayi Yenilik Ağları Mekanizması (SAYEM) desteği verilecek. 
Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi (TRİJEN) Projesi pilot tesisi entegre olarak çalıştırılacak ve öncü tesis açılışı yapılacak. 
E5000 Tip Elektrikli Anahat Lokomotifi Geliştirilmesi Projesi kapsamında lokomotif görsel tasarımıyla çekiş sistemi, tren kontrol ve yönetim sistemi konsept tasarımları tamamlanacak. 
- Canlı bomba ve kaçak eşya tespiti için yeni sistem
Elektrik enerjisi santralleri için yerli elektromekanik ekipman tasarım, üretim ve devreye alma kabiliyeti kazanılmasını sağlayacak Keban HES Kontrol Sistemleri Geliştirilmesi Projesi kapsamında Keban HES SCADA sistemi ve hız regülatörü sistemlerinin üretimleri tamamlanacak. 


Fotovoltaik Temelli Güneş Enerjisi Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi-MİLGES projesi kapsamında 10 megavat fotovoltaik panel üretimi yapılacak, santral kurulumu hazırlıkları tamamlanacak.

Canlı bomba ve kaçak eşya tespiti için Terahertz Görüntüleme cihazı geliştirilecek, 4 adet THz görüntüleme sisteminin devreye alınarak kabul işlemleri gerçekleştirilecek ve 4 farklı gümrük sınır kapısına kurulacak. 
- Dışişleri Bakanlığına özel kripto algoritması geliştirilecek

Hassas frekans ve kod seçici elektromanyetik kirlilik ölçüm sistemi kurulacak ve GSM, 3G, 4G baz istasyonları ölçümlerindeki en gelişmiş, en doğru kirlilik ölçüm yöntemi Türkiye'ye kazandırılacak. Avrupa Araştırma Alanı Türkiye Ulusal Yol Haritası tamamlanacak. 
Prof. Dr. Fuat SEZGİN anısına İslam Bilim Tarihi konusunda 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı kapsamında çağrıya çıkılacak.

Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli Projesi'nin mutabakat zabtı TAI ile imzalanacak ve ihale süreci tamamlanacak.
- Türkiye Açık Kaynak Platformu kurulacak
Türkiye Açık Kaynak Platformu kurularak, açık kaynak kodlu yazılım ekosistemi güçlendirilecek, yazılımcı sayısı artırılacak. 
Dışişleri Bakanlığına özel kripto algoritması geliştirilerek bu algoritmayı içeren IP Kripto cihazları tasarlanacak ve üretilecek, test edilmesinin ardından Bakanlığa teslim edilecek. 

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Uyumlu G- Hassas Güdümlü Akıllı Füzenin (SOM J) prototipi üretilecek, sistem seviyesi yer testleri ve laboratuvar ortamı doğrulama çalışmaları yapılacak.

- KOBİ'lere yaklaşık 274 milyon lira destek
Türk-İslam Bilim ve Kültür Mirası Projesi kapsamında 5 eser daha yayımlanacak. 
Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere yaklaşık 274 milyon lira destek sağlanacak. Geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve Türk vatandaşları İçin İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi başlatılacak. 
Altı Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Mardin'de Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi ile Ankara Bozankaya Elektrikli Otobüs ve Metro Araçları Fabrikası'nın açılışları gerçekleştirilecek.

(AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER