Sektör Bilişim
Yayınlama Tarihi 12 Eylül 2018
Telefon +908506547234
Resmi Web Sitesi https://www.aktuelsozluk.com/
Kelime, sözcük ya da söz; tek başına anlamlı, aktüel sözlük birbirine bağlı bir ya da daha fazla biçim birimden (morfem) oluşan, aktüel sözlük ses değeri taşıyan dil birimi. Yazı dilinde her iki tarafında birer boşluk verilerek gösterilirler. Sözcükler, bir kök ve ona bağlı bir ya da daha fazla ekten oluşabilir. Yazında sözcükler hecelerden, heceler ise harflerden meydana gelir. Bir sözcük en az bir harften ve en az bir heceden meydana gelir: can, at, mal, o vb. Sözcükler bir araya gelerek sözcük öbeklerini, cümlecik ve cümleleri meydana getirirler. Günümüzdeki her milletin bir geçmişi olduğu ve o milletin birçok asır içinde şekillenerek günümüze ulaşması gibi, aktüel sözlük diller ve dilin birimi olan kelimeler de bir geçmişe sahiptir ve çeşitli şekillenmeler sonucu günümüz şekilleri ortaya çıkmıştır.