Sektör Hizmet
Yayınlama Tarihi 24 Kasım 2020
Telefon 0536 600 26 19
Resmi Web Sitesi https://www.pusulapsikolojimerkezi.com/

Hakkımızda

Gelişen teknoloji, hızla artan dünya nüfusu, kişisel ilişkiler, zorlu çalışma ve yaşam koşulları nedeni ile gitgide daha da zor bir hayata adımlar atıyoruz. Ruhsal sıkıntıların her geçen gün daha da arttığı bir dünya da yaşıyoruz. 
​Pusula psikoloji merkezinde etik ilkeler ışığında her durumda danışanlarımızın iyilik halini önceliklendirdiğimiz hizmetlerimizle danışanlarımıza bireysel terapi, emdr terapisi, oyun terapisi, çocuk psikolojisi, ergen psikolojisi ve sınav stresi alanlarında hizmet sunmaktayız.
​Psikolog Tuğçe Kaya, İstanbul Kütür Üniversitesi- Psikoloji bölümünden ''Şizotipal Kişilik Özellikleri ve Empatik Eğilimin Aleksitimi ile İlişkisi'' konusunda yazdığı tezi ile mezun olarak “Psikolog” unvanı almıştır. Lisansa paralel olarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ''Amatem, Çocuk psikiyatrisi, Yetişkin psikiyatrisi, TRSM'' bölümlerinde ve İstanbul Bakırköy Adliyesinde Stajyer Psikolog olarak görev yapmıştır. Şuanda İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansına devam etmektedir.

Oyun Terapisi

Oyun ve oyuncaklar aracılığıyla çocukların ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel işleve oyun terapisi denir. 

Çocuklar, duygularını anlamlandırmada ya da konuşmada yetişkinlerden farklıdır. Bu yüzden yetişkinlerle yapılan terapi şekli çocuklara uymaz. Çocuğun alışkın olduğu oyun ortamı, çocuğun yaşadıklarını ve duygularını ifade etmeyi kolaylaştırır. Davranışlarını etkileyen kızgınlıklarını, korkularını, üzüntülerini, hayal kırıklıklarını anlayabilmek oyunlar sayesinde mümkün olur.

EMDR Terapisi

EMDR, "Eye Movement Desensitization and Reprocessing" kelimelerinin baş harfi ile isimlendirilen bir terapi yöntemidir ve Türkçeye "Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme" olarak çevrilmiştir.

EMDR terapisi yaşadığımız ve etkisinden kurtulamadığımız rahatsız edici olay, anı ve huzursuzlukları anlamlandırarak etkisinden çıkmamızı ve rahatlamamızı sağlayan bir yöntemdir.

EMDR bir psikoterapi çeşididir, bu terapi boyunca zihnimizde yer alan anılarımıza ait bilgileri yeniden işleriz. Danışanlardaki rahatsızlığın nedeninin, olumsuz ve kötü olarak depolanmış hafıza ve anılar olduğunu belirten ve tedavide adaptif (uyumsal) bilgi işleme modelinin rehberliğinde bu kötü anıları değiştiren bir psikoterapidir. Yanlış inanışlar ve uyumsuz davranışlar bu depolanmış eski yaşantılarımızın anılarından kaynaklanır. Biz bu hedef anılara ulaşırız ve bunları terapi ile işleyerek değiştiririz. Sonrasında daha uyumlu bir çözümü güçlendirmek için diğer yaşam tecrübelerimizin anıları ile birleştiririz.

Bireysel Terapi

Bireysel terapi kişinin yalnızca kendisiyle sürdürülen psikoterapi türüdür. Daha çok, çözüme kişinin kendi bireysel dinamiklerinden ulaşılabileceği durumlarda tercih edilir. Bireysel psikoterapide psikolog tarafından bazı psikolojik testler uygulanabilir. Ancak kişinin şikayetçi olduğu sorunun ilişkisel ya da ailesel faktörlerden kaynaklanıyor olması bireysel psikoterapiyi dışlamaz. Aksine bu durumlarda da son derece etkili olduğu klinik deneyimlerimiz arasındadır.Bireysel psikoterapiyi kişinin kendi iç dünyasına yaptığı bir yolculuğa benzetebiliriz. Psikoterapi bir yeniden keşif ve büyüme sürecidir. Hayata ve problemlerine farklı pencerelerden bakabilme becerisini kazanan kişi iç dünyası ile dış dünyasını bütünleştirerek doyuma ve rahatlığa ulaşabilir.