AES, yeni eğitim modelini değerlendirdi

Anadolu Eğitim sendikası İl Başkanı Yüksel Say, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı ‘Liselerde Yeni Sistem Modeli’ hakkında bir değerlendirme açıklaması yaptı. 

AES, yeni eğitim modelini değerlendirdi

Anadolu Eğitim sendikası İl Başkanı Yüksel Say, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı ‘Liselerde Yeni Sistem Modeli’ hakkında bir değerlendirme açıklaması yaptı. 

Say, bu değişimin yıllardır içinden çıkılamayan eğitim sorununa bir neşter olmasını umduklarını belirterek, “Sayın Bakan’ın durmadan değişen eğitim sistemimize dair bundan sonra duymak istemediğimiz bir yapı oluşturma çabası olduğu açık bir şekilde görülüyor. Umarız ki beklentilerimiz boşa çıkmaz.” dedi.
Özellikle yapılan değişikliklerin bir takvime bağlanması, yapılacak değişikliklerin ani kararlarla hemen uygulanmayacak olması, izlenebilir bir takvimin öngörülmesi, değişikliklerin birbirleri ile bağlantının yapılması gibi bu zamana kadar yaşadığımız temel sıkıntıları ortadan kaldırıcı bir anlayışın olmasının eğitim adına desteklenmesi gereken bir tutum olduğunu kaydeden AES İl Başkanı Yüksel Say, eğer bir yerden başlanacaksa iyi niyetli olduğuna inandıkları bir değişimin eleştiri hakkının da kullanarak desteklenmesinin önemine dikkat çekti.
Yüksel Say, yeni sistemle ilgili eleştirilerini şu şekilde sıraladı:
“Değerlendirme yaparken iki ana başlıkta olumlu ve olumsuz eleştiriler yapılabilir;
SİSTEM VE ÖĞRENCİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRME
Bu başlığın içinde genellikle eğitim yöntemleri açısından öğrencilerimize daha iyi bir gelecek hazırlamanın alt yapıları bulunmakta. Bu başlıklar şu şekilde değerlendirilebilir.
Ders Saatlerini Azaltılması
Öğrencilerin belirli alanlara yoğunlaşması kendilerine ayıracakları zamanın artması açısından olumludur. Ancak azalan ders saatlerinin yerine konulacak uygulamalı eğitimler eğer öğrenci sayısını karşılayacak kalitede ve sayıda olmazsa sıkıntılar yaşanması kaçınılmaz olur. Her okulun fiziki şartlarının uygun olmadığı da düşünüldüğünde okul idarelerinin zorlanacağı da açıktır. Ayrıca T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin sadece 12. Sınıfta olması yetersizdir.
Seçmeli Dersler
Kendini tanıyan, yeteneklerinin farkında olan bir öğrenci için olumlu bir durumken, okul şartları seçilen derslerin çeşitliliğinden kaynaklı olarak oluşacak olan öğretmen ihtiyacı sınıf oluşturma gibi aşılması gereken sıkıntılar da beraberinde gelecektir. Ders seçiminin öğrenciye bırakılması okullar arasında eğitim birlikteliği açısından farklar yaratabilecektir. Öğrencinin dört yıl boyunca seçtiği derslerin gitmek istediği üniversite ve bölümle uyumunun olmasının takibi de zorlaşacaktır.
Kariyer Ofislerinin Oluşturulması
Eğitimdeki önemli sorunlardan biri de öğrencinin kendi geleceği ile ilgili karar verirken kendini tanımadan geleceği hakkında karar vermesidir. Her sene üniversite sınavlarına bir bölüm kazanmış öğrencilerin tekrar girmesi bunun en büyük işaretidir. Bu açıdan yapılacak olan bilimsel testler ve ölçme araçları ile öğrencilerin geleceklerine etki edecek en önemli çalışmalardan biri bun kariyer ofisleri olabilir. Ancak bu işi yapacak olan rehber öğretmen sayımız yeterli midir? Burası bir sorundur.
12. Sınıfta Destek 
Çalışmasının Yapılması
Şu anki sistemde sınavdan bir ay önce öğrencilerin rapor alarak okula gelmediği, okul dışındaki kurslara yöneldiği düşünüldüğünde yeni sistemim bunlara çözüm üretecek bir yapıda olması gerekmektedir. Öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verecek kaynak temini ve çalışma ortamı sağlanmadıkça öğrenciyi okulda tutmak güç olacaktır.
Uygulayarak 
Öğrenmenin Sağlanması
Okullarımızın bir çoğunda fiziksel altyapının olmadığı( laboratuvar, beceri atölyeleri) bilinen bir gerçektir. Bu süre zarfında gerekli maddi olanaklar ilgili okullara sağlanmalı ve altyapı tamamlanmalıdır. Okullardaki araç gereç, öğretmen ihtiyacı, fiziki şartlar uygun hale getirildiğinde olumludur.
Yenilikçi Dersler
Bu derslerin neler olacağı netlik kazanmalı ve öğrencinin seçiminde doğru yönlendirme yapılmalı. Ayrıca meslek liselerinin bu programın neresinde olduğu belirsizdir, açıklamaya muhtaçtır.
10 Haziran'da derslerin yerini proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinliklerinin olması
Bu çalışmanın öğrenciyi okula bağlayacak, ihtiyaçlarına cevap verecek bir çalışma olması önemli. Aksi takdirde yaz aylarında öğrenciyi okulda tutmak bu anlamda zorlaşabilir. Özellikle son sınıflar sınavdan bir ay önce okula gelmedikleri düşünüldüğünde tedbirler alınmalı.
ÖĞRETMEN AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRME
Öğretmenin sözleşmeli olduğu, eşlerinden ayrı yaşadığı, atamada öngörülemeyen şartlara tabi tutulduğu, sendikal ve idari baskılara maruz kaldığı, tiyatrosuna, tatiline gidemediği, kendini yenileyici etkinliklere katılmaya fırsat bulamadığı bir ortamda bu kadar geniş çaplı bir sistem değişikliğini uygulaması beklenen öğretmenin verimi düşecektir. Sistem ne kadar iyi olursa olsun onu uygulayan öğretmenin çalışma şartları iyileşmediği sürece istenilen verimi almak zorlaşacaktır.
Ders saatlerinin azaltılması ile birlikte 9-10 ve 11. Sınıflardaki haftalık ders saatleri 40 saatten 35 saate, 12. Sınıftaki ders saati 24 saate indiğinden öğretmenlerimizin norm fazlası olmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Yeni ortaöğretim modeli çerçevesinde en önemli ayakların başında öğretmen eğitimleri gelmektedir. Bu süreçte öğretmen eğitimlerinin nasıl olacağı paylaşılmalıdır.
Yeni uygulanacak sistem hem YÖK, hem ÖSYM ile koordineli bir şekilde yürütülmelidir.
Öğretmenlerin bilgisi, katkısı olmadan yapılan tüm değişimlerin sonuçlarının olumsuz olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle bakanlığımızın yapacağı tüm çalışmalarda paydaşların görüşlerinin alınmasını önemsemekteyiz.” (Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER