Akkent sakinleri sitemli

Ak­kent Ma­hal­le­si 17. So­kak TO­Kİ A Blok­lar’da ika­met eden va­tan­daş­lar, bi­na­la­rı­nın önün­de bu­lu­nan par­kın ba­kım­sız­lı­ğın­dan dert yan­dı­lar.

Akkent sakinleri sitemli

RE­CEP ME­BET
Ak­kent Ma­hal­le­si 17. So­kak TO­Kİ A Blok­lar’da ika­met eden va­tan­daş­lar, bi­na­la­rı­nın önün­de bu­lu­nan par­kın ba­kım­sız­lı­ğın­dan dert yan­dı­lar.

Ma­hal­le­de­ki tüm park ve ye­şil alan­la­rın ba­kı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı­nı an­cak bi­na­la­rı önün­de­ki park ala­nı­nın il­gi­ye muh­taç ol­du­ğu­nu an­la­tan va­tan­daş­lar, kar­şı­laş­tık­la­rı du­yar­sız­lık ne­de­niy­le il­gi­li­le­re si­tem et­ti­ler.

Semt par­kın­da ağaç­la­rın ku­ru­du­ğu­nu ve çöp bi­ri­kin­ti­le­ri­nin oluş­tu­ğu­nu di­le ge­ti­ren va­tan­daş­lar, ço­cuk oyun grup­la­rı­nın­sa kul­la­nıl­maz hal­de ol­du­ğu­nu kay­det­ti­ler.

Ma­hal­le­li­nin din­len­mek için otur­duk­la­rı ka­me­ri­ye­le­rin de ba­kım­sız­lık­tan dö­kül­dü­ğü­ne işa­ret eden va­tan­daş­lar, yet­ki­li­le­re ses­le­ne­rek aci­len çö­züm bek­le­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di­ler.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Arif
Arif - 4 yıl Önce

Aranızda üç beş kuruş para toplayıp yaptırın, alın size çözüm

emre
emre - 4 yıl Önce

bak orada oturuyorlar sakinler ellerine bir çöp torbası alsınlar küçük bir çapa alsınlar oturacaklarına temizlesinler orayı herşeyi yetkililerden bekleyelim zaten sorsan hepsinin canı sıkılıyordur tembel bizim halkımız malesef

isi
isi - 4 yıl Önce

11 senedir böyle bi park belediye el atmadı

SIRADAKİ HABER