Albayrak Caddesi’ne yakışmayan görüntü

Üç­tut­lar Ma­hal­le­si Al­bay­rak Cad­de­si ile Alay­bey So­kak’ın ke­siş­ti­ği kö­şe­de bu­lu­nan ar­sa­nın haf­ri­yat atık­la­rı ve çöp bi­ri­kin­ti­le­rin­den ge­çil­mez hal­de ol­du­ğu be­lir­til­di.

Albayrak Caddesi’ne  yakışmayan görüntü

RE­CEP ME­BET
Üç­tut­lar Ma­hal­le­si Al­bay­rak Cad­de­si ile Alay­bey So­kak’ın ke­siş­ti­ği kö­şe­de bu­lu­nan ar­sa­nın haf­ri­yat atık­la­rı ve çöp bi­ri­kin­ti­le­rin­den ge­çil­mez hal­de ol­du­ğu be­lir­til­di.
Ha­ber Mer­ke­zi­mi­zi ara­ya­rak ko­nuy­la il­gi­li şikâyet­le­ri­ni di­le ge­ti­ren va­tan­daş­lar, “Bu gö­rün­tü Al­bay­rak Cad­de­si’ne ya­kış­mı­yor” di­ye ko­nuş­tu­lar.
Mez­be­le­lik hal­de­ki ye­rin çir­kin bir gö­rün­tü oluş­tur­du­ğu­nu be­lir­ten çev­re sa­kin­le­ri ve es­naf, yet­ki­li­le­re ses­le­ne­rek ot­la­rın bü­rü­dü­ğü ar­sa­nın atık­lar­dan te­miz­len­me­si­ni is­te­di­ler.

YORUM EKLE
YORUMLAR
hakkı
hakkı - 4 yıl Önce

Albayrak caddesine yakışmıyor mu? Zaten Çorum'un tüm sokakları gibi perişan bir cadde. Kural tanımayan toplum ve işini yapmayan devlet otoritesi sonucunda kentin işi çoktan bitmiş durumda. Özgürlük tavan yapmış artık. Kocaman bir kasaba olmuş Çorum.

Bendeniz
Bendeniz - 4 yıl Önce

Yakismayan o kadar cok goruntu ve anlamsizlik var ki. Bahcelievlerde dakikalarca arac yolunda yururken oglumun neden arabalar kaldirimda biz yoldayiz sorusuna cevap veremedim mesela. Uzun hikaye idi. ...

SIRADAKİ HABER