Basına nefes aldıracak kararlar

BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri, yerel ve yaygın basına nefes aldıracak düzenlemelerin müjdesini verdiler.

Basına nefes  aldıracak kararlar

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Mustafa Arslan, Nuri Kolaylı ve Şevket Erzen, yerel ve yaygın basına nefes aldıracak düzenlemelerin müjdesini verdiler.
 

BİK GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
BİK Genel Kurulu, yurt genelindeki resmi ilan yayınıyla alakalı yaklaşık 1.150 gazetenin üretim maliyetlerinde tasarruf etmelerine imkan tanımak maksadıyla daha önce Yönetim Kurulu’nun yapmış olduğu çağrı doğrultusunda dün Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki genel merkezinde olağanüstü toplandı.
Toplantıda son dönemlerde harici kaynaklarca ülkemiz ekonomisine yönelik manipülasyonlar sonucu dövizdeki önceden ön görülmeyen dalgalanmalardan tüm sektörlerde olduğu gibi olumsuz etkilenen resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelere yükletilecek vecibelerde esneklik/kolaylık getirilmesi yönünde BİK mevzuatındaki asgari fiili satış adetleri ile asgari yüz ölçümü miktarına ilişkin maddeler yeniden düzenlendi.
BİK Yönetim Kurulunca Genel Kurula getirilen öneriler Genel Kurulun Hukuk, İlan, ve Mali komisyonlarında değerlendirilmesine müteakip sözü edilen komisyon görüşleri çerçevesinde Genel Kurul Üyelerince müzakere edilerek mevzuatın ilgili maddelerinin nihai metin hükümleri Olağanüstü Toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.
Buna göre resmi ilan yayınıyla alakalı ülke genelindeki tüm gazetelerin yayın yerinin dışında basılabilmesi için gereken günlük satış miktarı ve yüzölçümü miktarına ilişkin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 48’inci maddesi ile Kurumun ve Valiliklerin görev alanındaki gazetelerin asgari yüzölçümü ve asgari fiili satış adetlerinin düşürülmesini düzenleyen Yönetmeliğin 63, 66, 76, 79 ve 84’üncü maddelerinde yapılan değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımını müteakip yürürlüğe girecek.

 

ORTAK AÇIKLAMA
BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Mustafa Arslan, Nuri Kolaylı ve Şevket Erzen, yaptıkları ortak açıklama ile olağanüstü genel kurulda alınan kararları kamuoyuna duyurdular.
Arslan, Kolaylı ve Erzen imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri olarak, gazetelerimiz açısından önem taşıyan bir dizi olumlu adımı atmanın ve bu gelişmeleri sizlerle paylaşacak olmanın mutluluğunu taşıyoruz. 
Basın İlan Kurumu Genel Kurulumuz, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile bugün yaptığı olağanüstü toplantıda, yazılı basınımızın içinde bulunduğu sıkıntıların aşılmasında ciddi katkı sağlayacak kararlar aldı.
Basınımıza rahat bir nefes aldırma amacı taşıyan kararları şöyle özetleyebiliriz;

 

YÜZÖLÇÜMÜ DÜZENLEMESİ
Alt vasıflı gazeteler için 0,75 metrekare olan asgari yüzölçümü 0,60 metrekare, vasıflı gazeteler için 1,12 metrekare olan asgari yüzölçümü 0,90 metrekare, İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki Kurum Şubesi bulunan yerlerdeki gazeteler için 1,50 metrekare olan asgari yüzölçümü 1,12 metrekare, İstanbul, Ankara ve İzmir’de yayınlanan gazeteler için 2,25 metrekare olan asgari yüzölçümü ise 1,50 metrekare olarak belirlenmiştir.
Buna göre; normal gazete ebadı esas olmak üzere; İstanbul, Ankara ve İzmir’de 12 sayfa olan asgari yüzölçümü 8 sayfa, Kurum Şubesi bulunan diğer yerlerde ise 8 sayfa olan asgari yüzölçümü 6 sayfa olarak belirlenmiştir.
Valilik görev alanı ile Kurum Şubesi bulunan illerdeki ilçe gazetelerimiz çeşitli ebat makinelerde basılmaktadır. O nedenle sayfa olarak değil yüzölçümü olarak ifade durumundayız. 
Alt-üst, sağ-sol kenar boşlukları 2,5 santimetreyi geçmemek üzere bir sayfanın en-boy çarpımının gazete sayfa sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak metrekare yayın yerlerine göre yukarıda verdiğimiz asgari yüzölçümünde olması halinde mevzuatın gereği yerine getirilmiş olacaktır.

 

SATIŞ DÜZENLEMESİ
Resmi ilan yayınıyla ilgili gazetelerin asgari fiili satış adetleri % 20 oranında azaltılmıştır.
Buna göre; İstanbul’da yayınlanan gazeteler için 5.000 olan asgari fiili satış adedi 4.000; Ankara ve İzmir’de yayınlanan gazeteler için 3.000 olan asgari fiili satış adedi 2.400; Kurum Şubesi bulunan diğer illerdeki yayın yerlerinde 500 olan asgari fiili satış miktarı 400; Valilik görev alanı ile Kurum Şubesi bulunan yerlerdeki ilçe gazetelerinden asgari fiili satış adedi 250 olan gazetelerin satış miktarı 200, asgari fiili satış miktarı 100 olan gazetelerin satışlar miktarı ise 80 olarak belirlenmiştir.
Asgari satış miktarlarındaki bayi ve abone satış oranları eski hali ile korunmuştur. Buna göre; 80 satış yapması gereken gazetelerimiz en az 16 bayi (%20) ve 64 abone, 200 satış yapması gereken gazetelerimiz en az 40 bayi (%20) ve 160 abone; 400 satış yapması gereken gazetelerimiz en az 120 bayi (%30) ve 280 abone; 2.400 satış yapması gereken gazetelerimiz en az 960 bayi (%40) ve 1.440 abone; 4.000 satış yapması gereken gazetelerimiz de en az 2.000 bayi (%50) ve 2.000 abone satışı yapabilecektir.
Ayrıca, yayın yeri dışında baskı yapabilmek için 2.25 m2 yüzölçümü veya 1.000 adet satış gerekiyordu. O maddeyi de 1.5 m2 veya 800 adet satış olarak düzenledik.

 

SONUÇ OLARAK
Asgari fiili satışta gerçekleşen yüzde 20’lik azalma ile birlikte yüzölçümünde sağlanan yaklaşık yüzde 20 düşüş gazetelerimizin üzerindeki kâğıt, kalıp, aydınger/film ve boya masraflarını bu oranlarda düşürecektir.
Örneğin: Asgari yüzölçümü için gerekli olan 10 bobin ya da top için 2 bobin ya da top, asgari satış için gerekli 10 bobin ya da top için 2 bobin ya da top daha az harcanacaktır. Dolayısıyla 10 birimle yerine getirilen görev 4 birim avantajla 6 birimle tamamlanmış olacaktır. 
Öte yandan gazetelerimizin yayınladığı resmi ilan ve reklamların toplumla buluşması, yönetimde aleniyet ve rekabetin oluşturulmasına aracı olmak gibi görevler de gazetelerimizce aksamadan yerine getirilmiş olacaktır.
Gerek Ağustos ayında yapılan ve 16 Eylül’de yürürlüğe giren düzenleme (detaylarını daha önce tarafımızca paylaşmıştı ), gerekse bu gün kabul edilen düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyor, Yönetim Kurulumuza, Genel Kurulumuza attığı bu isabetli adımlar için şükranlarımızı arz ediyoruz.  BİK bürokratlarının bu süreçteki hızlı ve isabetli çalışmaları da teşekküre layıktır. 
Kararlar Resmi Gazete’de yayınından sonra yürürlüğe girecektir. Asgari yüzölçümü ve satış miktarlarında düzenleme getiren kararların Resmi Gazete’de en kısa zamanda yayınlanarak yürürlüğe girmesi için ayrıca gayret göstereceğiz.
Temennimiz odur ki; vazgeçilmez bir kamu görevini yerine getirmekte olan yazılı basınımız hayatiyetini tehdit eden ekonomik zorluklara karşı bu tedbirlerle biraz olsun nefes alacaktır.” 

 

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 19:36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER