Bu fırsatı kaçırmayın

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ömer Tök, yapılandırmada son günün 31 Aralık olduğunu hatırlatarak, bu fırsatın kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu söyledi. 

Bu fırsatı kaçırmayın

MURAT ÇETİN
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ömer Tök, yapılandırmada son günün 31 Aralık olduğunu hatırlatarak, bu fırsatın kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu söyledi. 

Gazetemizi ziyaret ederek, yapılandırmalar hakkında bilgi veren SGK İl Müdürü Ömer Tök, yoğun bir ilgiyle karşı karşıya olduklarını, tanınan bu fırsatın iyi değerlendirilmesinin borçlular açısından kaçırılmayacak bir imkan olduğunu bildirdi. 
Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la görüşerek, yapılan müracaatların titizlikle takip edildiğini aktaran Ömer Tök, yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin son günü beklemeksizin müracaatlarını tamamlamalarını tavsiye ederek, “Yoğun bir talep var. Özellikle son güne kalmaması ve pandemi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için vaktinde müracaat önem taşıyor. Tüm personelimiz, taleplerin karşılanması için canla başla çalışırken, mesai saatlerimizi eski düzende devam ettiriyoruz. “ dedi.

E-devlet üzerinden de işlemlerin yapılabildiğini hatırlatan Tök,  pandemi nedeniyle yoğunluk yaşanmaması için internet üzerinden işlem yapılmasının daha güvenli olacağına işaret ederken, işlemlerini kurumdan yaptırmak isteyenlerin de yapılandırmalarının yapıldığını, alınan hijyen tedbirleri ile tüm güvenlik unsurlarının devrede olduğunu kaydetti. 

Yüzde 90’a varan indirimlerin söz konusu olduğunun altını çizen SGK İl Müdürü Ömer Tök, yapılandırma ile ilgili şu bilgileri verdi; 

BORCUNUZU YAPILANDIRIN FIRSATI KAÇIRMAYIN

“Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin %10'nun, en son 01.03.2021 tarihinde veya geç ödeme zammıyla birlikte 31.03.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı silinecektir.
İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin % 50'sinin 30.04.2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının % 50 si silinecektir.
Taksitle Ödemeler; Taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.

Seçilen taksit sayısına göre ödenecek tutarlar aşağıdaki oranlara göre hesaplanacaktır. 6 eşit taksit için (1,045) 9 eşit taksit için (1,083) 12 eşit taksit için(l,105) 18 eşit taksit için(l,15)
Diğer Ödeme Avantajları;
Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 01.02.2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde; 31.10.2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.11.2020 tarihi itibariyle yeniden başlatılacaktır.
Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS pirim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir. 31.08.2020 ve öncesine ait GSS prim borcu aslının, 30.04.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammı silinecektir.

YAPILANDIRMA KAPSAMI

2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait; 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarının, Sigorta primleri, İşsizlik sigorta primleri, İdari Para Cezaları, Genel Sağlık Sigortası Primleri, İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, İsteğe Bağlı ve Topluluk Sigortası primleri, 6183/48.md. kapsamında taksitlendirilen alacaklar, asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer 'ileri, Ek-5, Ek-6 ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan alacaklar yapılandırma kapsamındadır.
Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) güncellenecektir.  Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin %90 'ı, 2 taksitle ödemede ise %50'si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31.12.2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.03.2021'e kadar ödemek gerekmektedir.

BAŞVURU NEREDE VE NASIL YAPILMAKTADIR?
İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM' ye, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, e-devlet üzerinden, elden veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/SGM'ye, Pirimleri kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, elden veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM' ye Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na, Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM'ye, 31.12.2020 tarihine kadar başvuru yapıla bilecektir. 

Bağ-Kur (4/b) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM'ye, 01.02.2021 tarihine kadar başvuru yapabilecektir. GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmayacaktır.

YAPILANDIRMA AVANTAJLARI
Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir.

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir. İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 30 eşit taksitte ödenebilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta pirimi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır.
Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.
İhale ve inşaat İş Yerleri; Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/ teminat iadesi yazısı verilecektir. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/ teminat iadesi yazısı verilebilecektir.

YAPILANDIRMANIN BOZULMASI
Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Ayrıca; Peşin ve taksitli ödemelerde (taksitin %10'unu geçmemek üzere) 10 TL'ye kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.”

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 22:44
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER