Çiftçi hemşirelerin sorunlarına dikkat çekti

Genel Sağlık İş Sendikası Çorum İl Temsilcisi Yalçın Çiftçi, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, hemşirelerin artan iş yükü ve uzun çalışma saatleri gibi bir çok sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Çiftçi hemşirelerin sorunlarına dikkat çekti

Genel Sağlık İş Sendikası Çorum İl Temsilcisi Yalçın Çiftçi, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, hemşirelerin artan iş yükü ve uzun çalışma saatleri gibi bir çok sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yetersiz istihdam nedeni ile ağır iş yükü altında çalışan hemşirelerin, uzun çalışma sürelerine de maruz kaldığını belirten Çiftçi, açıklamasında şunları dile getirdi: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 149 sayılı hemşirelik personelinin çalışma koşulları ile ilgili antlaşmasında ve 157 sayılı tavsiye kararında; çalışma saatinin haftada 40 saat, günlük çalışma saatinin 8-12 saat olması, haftalık kesintisiz 36-48 saat dinlenme süresi ve nöbetler arası en az 12 saat kesintisiz dinlenme süresi olması, yıllık ücretli izinlerin en az 4 hafta olması gerektiğini bildirmektedir.
Antlaşmayı imzalayan 38 ülke arasında yer almayan Türkiye’de vardiyalı çalışma sistemine göre 16-24 saatlik nöbetler söz konusu olabilmektedir.
Aynı zamanda farklı mesleklerin görev alanına giren hizmetler, personel yetersizliğinden dolayı yine hemşirelerin omuzlarına yüklenmiştir.  Hemşireler görevleri dışı işlerde ve istekleri dışı saatlerde çalıştırılmaktadır. Yetersiz istihdam nedeniyle hemşirelerin görev alanları dışında çalıştırılmasına son verilmelidir.

Sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir. Sağlık hizmetinin sunumunda yer alan her meslek mensubu hizmet sınıfının vazgeçilmez parçasıdır. Hemşirelerin de içinde bulunduğu sağlık çalışanlarının “Hekim dışı sağlık çalışanı” “Yardımcı sağlık personeli” “Diğer sağlık çalışanları” gibi ifadelerle tanımlanmasına son verilmelidir. Sağlık hizmeti bir bütündür anlayışıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı ibaresi kaldırılarak, Sağlık Hizmetleri Sınıfı ibaresi altında bir bütün olarak düzenlenmelidir. Yine bu kapsamda ek göstergelerde yeniden düzenlenmelidir. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını kapsayacak şekilde ek göstergeler kademeli olarak yükseltilmelidir.

Güçlü bir sağlık sistemi için bir an önce, yeterli sayıda kadrolu ve güvenceli olarak hemşire istihdam edilmesi, ağır ve kötü çalışma koşullarının düzeltilmesi, yetersiz dinlenme alanlarının uygun şekilde düzenlenmesi, 7/24 hizmet veren kreşlerin yaygınlaştırılması, servis hizmetinin 24 saat esasına göre sağlanması, tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, yıpranma payı hakkının yıl başına 90 gün olacak, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak ve halen görev yapan personele geçmişe etkili olacak şekilde genişletilmesi, tüm kamu çalışanları için ek göstergelerin kademeli olarak yükseltilmesi, insan onuruna yaraşır bir ücret ve emeklilik koşullarının sağlanması hemşirelerin beklentilerinin başında gelmektedir.

Hemşirelik mesleğinin bugünü ve yarını için tüm meslektaşlarımızı Genel Sağlık-İş çatısı altında birlikte mücadeleye davet ediyoruz.
Emeğimizin karşılık bulduğu gelecek güzel günleri birlikte var etmek dileğiyle, tüm meslektaşlarımın 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutlarız.” (Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER