Çorum'da Salgın Denetim Merkezi oluşturuluyor

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde Çorum’da artan Koronavirüs vakalarına ilişkin İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulmasına karar verildi.

Çorum'da Salgın Denetim Merkezi oluşturuluyor

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde Çorum’da artan Koronavirüs vakalarına ilişkin İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulmasına karar verildi.

Koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla yürütülen denetim faaliyetlerinin tek elden yönetimi, her türlü şikâyet ve ihbarın yapılabileceği çağrı sisteminin kurulması, denetim faaliyetlerine dair merkezi veri tabanının oluşturulması, yetkilendirilmiş uzman denetim ekiplerinin kurulması, tedbirlere uyan işyerlerinin ödüllendirilmesi vb. amaçlarla, pilot il olarak Kırıkkkale’de başlayan uygulamanın Çorum’da da uygulanacak.

Toplantıda alınan karar gereği il merkezi ve ilçelerde oluşturulan İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri’nin (İSDEM) en geç 22 Ağustos’a kadar faaliyete geçirilecek.

Mahalle denetim ekipleri ve işyeri denetim ekipleri ilçe salgın denetim merkezlerinin, ilçe salgın denetim merkezleri ise il salgın denetim merkezlerinin koordinasyonunda faaliyet gösterecek.

Toplantıda ayrıca şu kararlar alındı;

“Covid-19 kapsamında alınan önlemlere veya belirlenen kurallara aykırı durumlarla karşılaşan kişilerin, Sağlık Bakanlığı “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması üzerinden ya da 112, 155, 156 çağrı numaraları üzerinden il/ilçe salgın denetim merkezlerine ihbar ve şikâyette bulunabilmelerine,

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden yapılan ihbar ve şikâyetlerin İçişleri Bakanlığı İSDEM yazılımı üzerinden doğrudan ilgili ilçe salgın denetim merkezlerine (büyükşehir statüsünde olmayan il merkezlerinde il salgın denetim merkezlerine) ulaştırılmasına,

İhbar ve şikâyetlerle ilgili olarak ihbarda/şikâyette bulunan kişinin kimlik bilgilerinin gizlilik kurallarına riayet edilerek saklı tutulmasına ve yapılan işlem/denetim sonucu ile ilgili kendisine İSDEM yazılımı üzerinden SMS yoluyla bilgi verilmesine,

Gerek müşterinin herhangi bir risk taşıyıp taşımadığının (tanılı, temaslı vb.) kontrolü gerekse ilerde tanı konulabilecek kişilere yönelik filyasyon çalışmalarında kullanılması açısından önemli olduğu değerlendirilen “hizmet almak üzere işyerlerine giren müşterilerin iznine bağlı olarak HES kodlarının işletmeci tarafından okutulması” uygulamasının yaygın şekilde kullanılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasına,

Gerek mahalle gerekse işyeri denetim ekiplerince; işyerleri, ticari taksiler, toplu ulaşım araçları ve vatandaşlarımıza (temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları bakımından) yönelik daha önceki denetimlerin sonuçlarını İçişleri Bakanlığı İSDEM yazılımı üzerinden görebileceği için aykırılığın durumuna göre hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası tekliflerinin mülki idare amirine iletilmesine, halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezaların mülki idare amirlerince uygulanmasına,

Covid-19 tanısı veya temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona tabi tutulan kişilerin bilgilerinin Sağlık Bakanlığı “Filyasyon İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS)” üzerinden İçişleri Bakanlığı İSDEM yazılımı aracılığıyla il/ilçe salgın denetim merkezlerine iletilmesine ve bu merkezlerce ilgili kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon şartlarına uyup uymadıklarının kontrol edilmesi amacıyla “Mahalle Denetim Ekipleri” görevlendirilmesine, mahalle denetim ekiplerince yürütülen kontrol çalışmalarının sonuçlarının da aynı şekilde Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

İlimiz merkezinde Valilik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından, ilçelerde Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksamaya mahal verilmemesine, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Mahalle Denetim Ekipleri ve İşyeri Denetim Ekiplerinin etkin yönetimi ile Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlara ve belirlenen önlemlere kişilerin, işyerlerinin, ticari taksilerin ve toplu ulaşım araçlarının uymalarının temininin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER