Çorum’da 2 kurum 39 personel alımı yapacak

Çorum’da Gençlik Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 39 kişi alınacak.

Çorum’da 2 kurum 39 personel alımı yapacak

Çorum’da Gençlik Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 39 kişi alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 yılı eğitim öğretim döneminin başlaması ile KYK yurtlarında görevlendirilmek üzere TYP ile toplam 3250 kişilik personel alımı yapacak. Çorum’da ise 39 kişi kura ile belirlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 9 farklı şehirde 46 memur alımı yapacak. Kurum Çorum’un Ortaköy ilçesinde görevlendirilmek üzere 2 kişi alacak.

GENÇLİK SPOR BAKANLIĞININ BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak, Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. 1. Noter kurası yöntemi, 2. Liste yöntemi, 3. Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi. İstihdamında güçlük çekilen özel politika gruplarına programdan yararlanma hususunda öncelik verilmektedir. Bu kapsamda liste ayrımına gidilmiş olup aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilmektedir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. Listeden kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar. Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilmektedir. AKS’ye göre aynı adreste oturanların, gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’den yararlanamamaktadır.

KPSS’Lİ VE KPSS’SİZ BAŞVURU İMKANI!

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesine ihtiyaçları alımlarında KPSS Puanı ile SYDV'ler Büro Memuru ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacaklar. KPSS Puanı olmaksızın ise Temizlik ve Yaşlı bakım alanları gibi kontenjanlarda personel alımları gerçekleştirilecek.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Çalışmasına engel hali bulunmamak, 18-50 yaş aralığında olmak, En az ilkokul mezunu olmak, Erkek adaylar için askerlik yapmış ya da askerliği tecil ettirmiş olmak, Adli sicil kaydının olmaması. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022, 18:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER