‘Firmalar orta teknoloji tuzağından kurtarılacak’

Türkiye’de yeni kurulan üniversiteler arasında bulunmasına rağmen özellikle sanayi kuruluşlarıyla işbirliği alanında dikkat çeken adımlar atarak bölge ekonomisine önemli katkılar sunan Hitit Üniversitesi (HİTÜ), “Makina ve İmalat Teknolojileri” alanında ihtisaslaşacak yükseköğretim kurumu olarak seçildi.

‘Firmalar orta teknoloji  tuzağından kurtarılacak’

Türkiye’de yeni kurulan üniversiteler arasında bulunmasına rağmen özellikle sanayi kuruluşlarıyla işbirliği alanında dikkat çeken adımlar atarak bölge ekonomisine önemli katkılar sunan Hitit Üniversitesi (HİTÜ), “Makina ve İmalat Teknolojileri” alanında ihtisaslaşacak yükseköğretim kurumu olarak seçildi.

Çorum’da, 2006’da kurulduktan sonra, bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürütülen birçok projenin hayata geçirilmesini sağlayan üniversitenin, bölgedeki sanayi kuruluşlarının üretim potansiyelini ve rekabet gücünü artırmak amacıyla “Yükseköğretim Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi”ne dahil olmak üzere başlattığı girişimler olumlu sonuçlandı.
Yükseköğretim Kurulu’nda  (YÖK) düzenlenen toplantıya katılan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı sunumda, Hitit Üniversitesi’nin, Orta Karadeniz Bölgesinin (TR83) Rekabetçiliğinin Arttırılması Projesi ile Teknokent Geliştirme Projesinin uygulandığı bir bölge yer aldığını belirterek, dolayısıyla makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan bir üniversite olarak söz konusu projelere önemli katkı sunabileceklerine inandığını vurguladı.

‘ÇORUM’UN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNDE POTANSİYELİ YÜKSEK’
Çorum’un makine imalat sektöründe büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Öztürk, “Samsun, Amasya ve Tokat’ı da kapsayan TR83 Projesi’nin uygulandığı bölgede, Çorum en fazla ihracat yapan il. Biz üniversite olarak makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşarak, bölgemizde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarına bu alanda destek vererek, firmaların rekabet gücünün artırılmasını amaçlıyoruz. Ana hedefimiz TR83 Bölgesinde ‘makine ve imalat teknolojileri’ ile ilişkili katma değeri yüksek stratejik ürün miktarını arttırmak” diye konuştu.

‘SANAYİCİLERLE OMUZ OMUZAYIZ’
Üniversite sanayi işbirliğinde örnek protokoller gerçekleştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti:
“Sanayi odamızla uzun yıllardır sanayi odaklı çalışmaları zaten sürdürmekteyiz. Aynı şekilde Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği ile omuz omuza bulunan üniversiteyiz. Burada da hem eğitim hem de Ar-Ge potansiyelimizin yansıtılması anlamında işbirliklerini sürdürmekteyiz. Diğer anlamda da tabi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımızın bir parçası olarak bu çerçevede de ortak çalışmalarımızı hem ilimizin hem bölgemizin kapasitesini yansıtmak üzere kullanmaktayız. Tabi ki uluslararası ihracat anlamında ciddi adım atmış olan yerel firmalarımızla yan yana çalışmaktayız.”
‘FİRMALARIN YETİŞMİŞ ELEMAN İHTİYACINI KARŞILIYORUZ’
Çorum sanayi kuruluşlarındaki personel niteliğinin geliştirilmesi için Sürekli Eğitim Merkezinde periyodik eğitim düzenlediklerini, ayrıca Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez İşbirliği Protokolü kapsamında 16 adet sanayi odaklı lisansüstü tez yürütüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Öztürk, “Yine 3+1 ve 7+1 sanayi ve üniversite işbirliği çağdaş eğitim modelini uygulayarak, bölgemizdeki firmaların yetişmiş eleman ihtiyacını da karşılamaya çalışıyoruz” dedi.
‘MAKİNE İMALAT TEKNOLOJİLERİ’NDE TÜRKİYE’YE KATACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR’
Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan bir üniversitenin, bu alanda faaliyet gösteren sanayicilerle birlikte yürütülen projelere büyük katkı sunacağını ifade eden Prof. Dr. Öztürk, “Odak alanını seçme gerekçemiz, Çorum ilimizin potansiyeliyle birebir örtüşmektedir. Sektörlere göre üretim payına baktığımızda Çorum’da bulanan makine imalat alanı sektörel olarak Türkiye ortalamasının neredeyse 4 katı. Bu ne demek? Makine imalat teknolojileri anlamında bizim Türkiye’ye katacağımız çok şey var. TR83 Bölgesi’nde, makina ve imalat sektöründe Çorum’un lokomotif şehir olarak, üniversitemizin de bu yatırım ivmesini hızlandırıcı olarak sürece katkı sunacağını düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı. 

‘İHTİSASLAŞMA ALANINDAKİ YOL HARİTASINI BELİRLENDİK’
Üniversitenin ihtisaslaşma alanındaki yol haritasının da belirlendiğini bildiren Prof. Dr. Öztürk, “Kamu, üniversite ve sanayi işbirliğini gerçekten hayata geçirerek bölgesel potansiyelin geliştirilmesi için dört alt bileşenin eş zamanlı uygulanması hedeflenmektedir. Orta-yüksek ve yüksek teknolojiye geçiş ve inovasyon, iletişim teknolojileri ve dijital dönüşüm, girişimcilik, finansal ve insan kaynakların etkin kullanımı olmak üzere bu dört alt bileşen eş zamanlı uygulanacak.” ifadesini kullandı.

‘FİRMALAR ORTA TEKNOLOJİ TUZAĞINDAN KURTARILACAK’
Bölgeden yapılan ihracata ilişkin verilerin oldukça kıymetli olduğunu, ancak detaylarına bakıldığında ihracat kalemlerinin katma değeri düşük ürünlerden oluştuğunun görülebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:
“Biz, üniversitemizin araştırma geliştirme potansiyelini, laboratuvarlarımızı açarak ilgili firmalarımızın hem araştırma geliştirme kültürünü geliştireceğiz hem de üreticilerimizin uzmanlaşmasını sağlayarak orta teknoloji tuzağından kurtarmak kaydıyla katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünleri üretimlerini artırmış olacağız. Türkiye’nin ileri teknoloji düzeyindeki ihracatındaki ortalama oranı yüzde 4’lerdeyken TR83 Bölgesi’nde bu yüzde 0.6. Bizim ortalamayı yakalayıp üzerine çıkma durumumuzda cari açığı kapatma ve ihracat rakamlarını artırma konusunda, tabii bölgemize büyük katkı sunacağımız ortada.”

‘ÇORUM AÇISINDAN SON DERECE İSABETLİ KARAR’
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de Hitit Üniversitesi’nin makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşması yönünde alınan karardan dolayı son derece bahtiyar olduğunu belirterek, “Çorum açısından düşünüldüğünde son derece isabetli karar verildiğini ifade etmek istiyorum” dedi.

Çorum’u kadim kültür medeniyetlerin hüküm sürdüğü, tarih ve turizm şehri olarak tanımladıklarını ifade eden Çiftçi, “Çorum’un bir başka özelliği daha var; sanayileşme çabalarını devam ettiren bir şehir, aynı zamanda. Bu alınan kararlar, inşallah bundan sonraki çabaları, gayretleri daha da tetikleyecek. Ben bu şekilde düşünüyorum. Katkısı olanlara teşekkür ediyor, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Toplantıya Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal da katıldı. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER