Gelişen teknoloji istihdamı azaltacak

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Gelişen teknoloji istihdamı azaltacak

FATİH AKBAŞ
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç’in başkanlığında yapılan toplantıda ilk olarak İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, 2019 yılı değerlendirmesini yaptı.
-‘İSTİHDAM VE İŞSİZLİK DÜNYANIN BİRİNCİ ÖNCELİKLİ PROBLEMİ’-
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları’nın, işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik önemli katkılar sağladığını belirten İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan,
“İstihdam ve işsizlik dünyanın birinci öncelikli problemidir. İnsan var olduğu sürece de dünyanın birinci problemi olmaya devam edecektir. Artık işsize iş bulmak yeterli değildir.  Günümüzde iş arayanlar, emek gücüne dayalı işler değil, bilgi ve beceriye dayalı, daha yüksek ücret alabileceği, insana yakışır işler talep edilmekte. Günümüz dünyasında üretmek kadar ürettiğini pazarlamak da o kadar önemlidir. Ürettiğini satmanın temel koşulu ise kaliteyi ucuza üretmekten geçer. Günümüzde kişilerin kendi kariyerlerini planlamasında veya devletin insan kaynaklarını planlamasında, stratejik hata yapmasının maliyeti çok yüksek hale gelmiş bulunmaktadır” dedi.
-İŞYERLERİNE 5002 ZİYARET-
Türkiye İş Kurumu’nun üstlendiği yasal ve sosyal sorumluluğun bilinci ile her geçen gün daha da genişleyen bir kitleye hizmet verildiğini kaydeden Ali Şahan, “İşgücünün arz ve talep kısmını iyi analiz edip geleceğe yönelik istihdam politikalarını daha sağlıklı bir şekilde planlamak İŞKUR ile birlikte sosyal politikayla ilgilenen tüm kişi ve kurumlar için çok önemlidir. Kurumumuz bu çalışma ile Kuruma erişemeyen bir çok işverenle yüz yüze görüşerek hem işgücü piyasası hakkında bilgi toplamakta hem de işverenlerin işgücü ihtiyacını en kısa sürede karşılamaya çalışmaktadır. 2019 yılı içerisinde hedefimizde 2.465 işyeri ziyareti bulunmasına rağmen İş ve Meslek Danışmanlarımız tarafından işyerleri 5002 defa ziyaret edilmiştir. Ayrıca Milli İstihdam Seferberliği kapsamında İl Müdürlüğü olarak işyeri ziyaretlerinde bulunulmuş ve tarafımdan ve İl Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürlerim tarafından da toplam 756 işyeri ziyareti gerçekleştirilmiştir” şeklinde kaydetti.
-HER YIL İŞGÜCÜ PİYASASI ANKETİ YAPILIYOR- 
Türkiye İş Kurumu’nun her yıl illerde işgücü piyasası araştırması anketi yaptığını ve Çorum’da ise 1 Nisan 2019 – 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında anketin İş ve Meslek Danışmanları tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Şahan, “İşgücü piyasasını analiz etmek için arz ve talep verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. İşgücü piyasasının arz tarafına ait veriler TÜİK ve İŞKUR’un idari kayıtları aracılığı ile yayınlanmaktadır. Aktif olan nüfusun, çalışabilir yaştaki nüfusa oranını ifade eden istihdam oranı ve toplam işsiz sayısının işgücüne oranını ifade eden işsizlik oranı, işgücü arzına ilişkin temel eğilimleri barındırmaktadır. İşgücü piyasasının talep yönüne ilişkin veriler ise işgücü piyasası araştırması ile açık iş istatistikleri araştırmaları kapsamında derlenmektedir” dedi.
-ANKET SONUÇLARI RAPOR HALİNE GETİRİLDİ-
İşgücü piyasasının talep boyutunu analiz etmek gayesiyle hazırlanan ve kitapçık haline getirilerek kurul üyelerine sunulan bu raporun, Çorum’un işgücü piyasası araştırması sonuçlarına göre değerlendirildiğini dile getiren Şahan, “İş ve Meslek Danışmanları tarafından bu çalışma kapsamında 419 işletme için veri değerlendirilmiştir. Çorum’da 20+ istihdamlı işletmeler için toplam çalışan sayısı 24 bin 622 olarak tespit edilmiştir. Cinsiyet bağlamında ele alındığında ise 17 bin 975 çalışanı erkeklerden, 6 bin 647 çalışanı ise kadınlardan oluşmaktadır. Çorum’da en fazla çalışanı olan meslek grupları;  Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılardır” diye belirtti.
-AÇIK İŞ ORANINDA ÜLKE ORTALAMASININ ALTINDAYIZ-
Çorum’da açık iş oranının %1.2 olarak tespit edildiğini kaydeden Şahan sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye genelinde ise açık iş oranı %1,5 olup, Çorum açık iş oranı bakımından Türkiye ortalamasının altındadır. Açık iş oranının en yüksek olduğu sektör ise yüzde 1,9 ile Toptan ve Perakende Ticaret sektörüdür. Açık işlerin meslek gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, en fazla açık işin Tesis ve Makine Operatörü ve Montajcı meslek gruplarında olduğu tespit edilmiştir.  Çorum’da en fazla açık iş olan diğer meslek grupları ise sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar ile hizmet ve satış elemanlarıdır.
-EN ÇOK İMALAT SEKTÖRÜNDE YETİŞMİŞ ELEMAN EKSİKLİĞİ VAR-
Çorum’da temininde güçlük çekilen meslekler sektörlere göre incelendiğinde en fazla imalat sektöründe eleman temininde güçlük çekildiği görülmektedir.  Çorum ilinde temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırada Makineci (dikişçi) mesleğinin yer aldığı görülmektedir. Bu mesleği ise ütücü ve konfeksiyon işçisi mesleği takip etmektedir. Eleman temininde güçlük çekilme nedenlerine bakıldığında ilk sırada gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması yer almaktadır. Bu da mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
-İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI VE İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ İSTİHDAMI ARTIRIYOR-
Yapılan anketlerde Türkiye genelinde işletmelerin %19,3’ü istihdamın artacağı yönünde cevap verirken, Çorum’da işverenlerin %20,5 ‘i istihdamın azalacağını öngörmüştür. Öte yandan istihdamın azalacağını düşünen işveren oranı, ülke genelinde 3,9 iken bu oran Çorum’da %5,1 ile ülke genelinin üzerindedir.
Çorum’da işverenler, istihdama en fazla katkı sağlayan teşvikin İşbaşı Eğitim Programları ile İlave İstihdam Teşvikleri olduğunu belirtmişlerdir.
-TEKNOLOJİ İSTİHDAMI AZALTACAK-
İşverenlerin %32,8’i teknolojik gelişmelerin istihdamı artıracağını beyan ederken,%30,1’ i ise istihdamı azaltacağını düşünmektedir. Çorum’da diğer hizmet faaliyetleri ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyet sektörlerinde ise işverenlerin yarıdan fazlası teknolojik gelişmelerin istihdamı artıracağını savunmaktadır.
-24 BİN İŞSİZ KAYDI VAR-
31.12.2019 tarihi itibarı ile 12 bin 867 kadın, 11 bin 220 erkek olmak üzere toplam 24 bin 087 kişi işsiz kaydımız bulunmaktadır. Yine 31.12.2019 tarihi itibarı ile Çorum ve ilçelerindeki işyerlerinden 8 bin 429 kişilik açık iş alınmış olup, 2019 yılı işe yerleştirme hedefimiz 7 bin 133 kişi olmasına rağmen 6 bin 743 kişi ile bunun %95’i gerçekleşmiştir. 
-4 BİN 500 KİŞİYE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ-
Yıl sonu itibarı ile 10 bin 051 kişi işsizlik ödeneği için müracaat etmiş olup, bunlardan 4 bin 526 kişi işsizlik ödeneğini hak ederek kendilerine ödemeleri süresi içerisinde yapılmıştır. 5 bin 525 kişi ise işsizlik ödeneğini hak etmemiştir.
-İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDAN FAYDALANANLARIN SAYISI 5 BİN 100’E YÜKSELDİ-
2018 yılında toplam 3 bin 554 kişi işbaşı eğitim programlarından faydalandırılmış olup bu rakam 31.12.2019 tarihi itibarı ile 5 bin 106 kişidir. Bunun TL olarak işverenlerimize ve esnafımıza katkısı ise 40 bin TL’dir.”
İŞKUR’dan hizmet alan işverenlere ve iş arayanlara daha kaliteli hizmet vermek için İş ve Meslek Danışmanları ile ilgili İl Müdürlüğünde Türkiye genelinde 31 il ile birlikte 13.01.2020 tarihinden itibaren Profil Danışmanlık Sistemine geçildiğini ifade eden Şahan, “Bunlar, İş Arayan Danışmanlığı, Engelli ve Eski Hükümlü Danışmanlığı,
İşveren Danışmanlığı, Meslek Danışmanlığı, İş Kulübüdür” diyerek sözlerini tamamladı. Açılış konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek toplantı tamamlandı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER