Genel Sağlık İş kamuoyu araştırması yapacak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Genel Sağlık İş Çorum Şube Başkanı Yalçın Çiftçi, sağlık ve sosyal hizmetlerde çalışan kamu emekçilerinin mevcut durumlarının ortaya konulması, sorunlarının belirlenmesi ve beklentilerinin somutlaştırılması amacıyla Genel Sağlık-İş tarafından yaptırılan kamuoyu araştırmasının sonuçları 14 Mart'ta açıklanacağını söyledi. 

Genel Sağlık İş kamuoyu araştırması yapacak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Genel Sağlık İş Çorum Şube Başkanı Yalçın Çiftçi, sağlık ve sosyal hizmetlerde çalışan kamu emekçilerinin mevcut durumlarının ortaya konulması, sorunlarının belirlenmesi ve beklentilerinin somutlaştırılması amacıyla Genel Sağlık-İş tarafından yaptırılan kamuoyu araştırmasının sonuçları 14 Mart'ta açıklanacağını söyledi. 

Uygulanan anketin "sağlık ve sosyal hizmetlerde kadın çalışanlar" başlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde sağlık ve sosyal hizmetlerde çalışan kadınların sesi olacağını belirten Çiftçi, "Türkiye'de kadın sağlık ve sosyal hizmet çalışanı olmayı gözler önüne seren anket, ekonomik krizin etkilerini de çarpıcı gerçekliği ile ortaya koymaktadır. Ankete katılan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yüzde 55.7'si kadındır. Gerek ortaya konulan bu veri ve gerekse de alanın kendine has niteliği kadın çalışanların kendine özgü sorunlarının somutlaştırılmasını gerekli kılmaktadır." dedi
 

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA AZ KAZANIYOR
Genel Sağlık-İş kamuoyu araştırmasının sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin cinsiyete göre aylık düzenli iş gelirlerine ilişkin sonuçlara göre; erkeklerde 5001 TL ve üzerinde iş geliri elde edenlerin oranı (yüzde 47.9)  kadınlarda bu düzeyde gelir elde edenlerin oranından (yüzde 19.2) oldukça yüksek olduğunu aktaran Çiftçi; "Aynı durum kadınlarda ise 3001-4000 TL düzeyi için geçerlidir. Bu koşullar altında sağlık ve sosyal hizmetler alanında kadın emekçilerin çoğunlukla alt orta gelir düzeyinde ve erkek emekçilerin ise üst düzeyde gelir elde ettikleri söylenebilir.Kadın emekçilerin elde ettikleri geliri aile bütçesi içerisindeki konumlandırmaları incelendiğinde katılımcıların yüzde 40.7'sinin gelirlerinin ana omurgayı oluşturduğunu belirttikleri anlaşılmıştır. Gelirini eşinin geliri ile benzer-denk büyüklükte gören kadınların oranı ise yüzde 39.1'dir. Kendi gelirini tamamlayıcı-destekleyici bir konumda gören kadınların payı da yüzde 15.6'dır. Kadın çalışanlar için öncelikli problem ücret düzeyinin düşüklüğü (yüzde 82.2) iken, ikinci sırayı yüzde 81.2 ile emeklilik durumunda yaşanacak hak kayıpları almıştır.  Temel problem olarak 3'üncü sırayı yüzde 80.5 zaman baskısı ve aşırı iş yükü almıştır." ifadelerini kullandı.
Kadın çalışanların temel beklentisi yüzde 90.9 ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi olduğunu belirten Çiftçi, sabit ücretlerin arttırılmasının ise % 85.9 ikinci sırada yer aldığını dile getirerek, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; 

"Kadınlar, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu temel sorunun yüzde 97.7'lik oranla ekonomi ve geçim sıkıntısı belirtmişlerdir. Kadın çalışanların en çok dikkat çektikleri diğer iki sorun ise kadına şiddet ve işsizliktir. Kadın gözüyle Türkiye'nin karşı karşıya olduğu temel sorun olarak yüzde % 85.0 kadına şiddet 2'inci sırayı alırken, işsizlik yüzde 82.4 ile üçüncü sırada yer almıştır. 
 

KADINA YÖNELİK AYRIMCILIKTA İLK SIRADA MOBBİNG
Araştırma sonuçlarına göre sağlık ve sosyal hizmetlerde çalışan kadınların yüzde 33.1'i işyerinde ayrımcılığa uğramıştır. İşyerinde ayrımcılığa uğrayan kadınların en çok karşılaştıkları ayrımcılık türü yüzde 63 ile mobbing iken bunun ardında sözlü taciz (yüzde 48) ile iş paylaşımında eşitsizlik (yüzde 47) gelmektedir. Sağlık ve sosyal hizmette çalışan kadınların yüzde 43'ü görevde yükselme konusunda ayrımcılıkla karşılaşmıştır. Kadın emekçilerin yüzde 47.7'si bu konuda bir ayrımcılıkla karşılaşmadığını belirtmiştir. Öte yandan kadın katılımcıların yüzde 9.3'ü ise bu soruyu yanıtsız bırakmıştır. Buna ek olarak kadınların yüzde 39.4'ü işe dair planlama/karar süreçlerinde erkeklerin, kadınlardan daha etkin oldukları düşüncesindedir.

 

KADIN ÇALIŞAN OLMAK DEZAVANTAJ
Sağlık ve sosyal hizmette çalışan kadınların yüzde 43.7'si kadın olmasının çalıştığı sektör bakımından hiçbir etkisinin olmadığı düşüncesindedir. Bunun dışında kadın olmanın dezavantajlarını daha çok yaşadığını söyleyenlerin oranı yüzde 42.4 iken kadın olmanın avantajlarını yaşadığını öne sürenler ise yalnızca yüzde 7.6'lık bir paya sahiptir. Bunun yanında kadın emekçilerin yüzde 65.2'si kamuda çalışmayı tercih etmelerinde kadın olmalarının bir etkisi olmadığını dile getirirken kadın emekçilerin yüzde 30.1'i aksi düşüncededir. Sağlık ve sosyal hizmetlerde kadın emekçilerin yoğunluğunu gözler önüne seren bir başka gösterge işyerinde çalışan kadınların ağırlığına dair algıdır. Buna göre kadın emekçilerin yüzde 68.5'i işyerinde çalışanların çoğunun kadın olduğunu belirtirken yüzde 24.2'si ise işyerinde çalışanların yarıya yakınının kadın olduğunu dile getirmiştir. Genel Sağlık-İş'in kamuoyu araştırması sonuçlarına göre,  sağlık ve sosyal hizmette çalışan kadınların temel problemlerinin başında yüzde 81.2 oran ile ücret düzeyinin düşüklüğü gelmektedir. Kadın çalışanların temel beklentisi ise yüzde 90.9 ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi olmuştur. Anket sonuçları; Genel Sağlık-İş olarak verdiğimiz tüm çalışanlar için insan onuruna yaraşır ücret ve çalışma koşulları mücadelemizin yaşamsal önemini de ortaya koymaktadır." (Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER