İlk yetki belgesini Fahri Yandık aldı

Çorum Oto Galericiler Odası Başkanı Fahri Yandık, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım’dan Yetki Belgesi’ni aldı.

İlk yetki belgesini Fahri Yandık aldı

FATİH BATTAR

İkinci el otomobil satımına ilişkin çıkan yönetmelikle ikinci el otomobil satacak kişilerin yetki belgesi alması zorunlu hale gelmesinin ardından Yetki Belgesi almak için başvuran Çorum Oto Galericiler Odası Başkanı Fahri Yandık, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım’dan Yetki Belgesi’ni aldı.

Yandık, Çorum’da ilk, Türkiye’de ise üçüncü Yetki Belgesi alan galerici oldu.

Çorum Oto Galericiler Odası olarak üyelerle birlikte 4 ay önce mesleki yeterlilik sınavına girdiklerini ve sınav sonrası Ticaret İl Müdürlüğü’ne Yetki Belgesi için başvuru yaptıklarını belirten Yandık, Çorum’da 120 oto galericinin Yetki Belgesi için başvuru yaptığını, başvuru yapanların Eylül yada Ekim ayında Yetki Belgesi alacağını söyledi.

Yetki Belgesi almak için başvuru yapmayanları da uyaran Yandık, “Yetki belgesi alınabilmesi için ön koşul olan mesleki yeterlilik belgesi yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilmekte. Mesleki Yeterlilik belgesi alanlar Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvuru yapacak. Başvurunun ardından gerekli koşulları sağlayanlara Yetki Belgesi verilecek. Çorum’da ilk defa Yetki Belgesi’ni ben aldım. 4 ay önce Çorum Oto Galericiler olarak üyelerimizle birlikte mesleki yeterlilik sınavına girdik. Mesleki Yeterlilik Belgesi’nden sonra Yetki Belgesi almak için Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvuru yaptık. 120 arkadaşımız daha Yetki Belgesi almak için başvuru yaptı. Onların da Eylül yada Ekim ayında Yetki Belgesi almasını bekliyoruz. Yetki Belgesi için başvuru yapmayan arkadaşlarımız da bir an önce başvurularını yapması gerekiyor.” dedi

İkinci el otomobil satımına ilişkin çıkan yönetmelikle şunlar getirildi:

SATICILARDA ARANAN ŞARTLAR

İkinci el satacak kişilerin yetki belgesi alması gerekecek. Bu belgenin geçerlilik süresi beş sene olacak. Satış yapacakların esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olması gerekecek. En az lise mezuniyetinin arandığı konuda, ikinci el satış yapacak kişinin iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması gerekiyor. Bunun yanında kişilerin kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması şartı var.

ARABANIN ÜSTÜNDE TÜM BİLGİLER OLACAK

Satışa sunulmak üzere ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeye teslim edilen ikinci el motorlu kara taşıtı için taşıt teslim belgesi düzenlenecek. Satışlarda ikinci el aracın üzerinde kolaylıkla görülebilecek, taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir kart bulunacak. Bunun yanında araca ilişkin bir ekspertiz raporu alıcıya da verilecek. Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilecek.

Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak. Ekspertiz raporu, Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenecek.

ARABANIN GARANTİSİ SATIŞI YAPAN YERDE OLACAK

İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek. Garanti süresi veya kilometresi içinde arızalanan otomobil veya motosikletin işletmeye teslim edilmesi halinde işletme tarafından arızalı ikinci el otomobil veya motosikletin teslim alındığına dair bir belge düzenlenecek.

ÖDEME ELEKTRONİK ORTAMDA OLACAK

İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında taşıtın satış bedeli, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca uygun görülen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik ortamda ödenebilecek. Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen elektronik ortam için gerekli altyapının oluşturulmasına ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin üst sınırını Türkiye Noterler Birliğinin görüşünü alarak belirlemeye yetkili olacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2018, 11:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER