‘İş sağlığı ve güvenliğinde Çorum’un katedeceği çok mesafe var’

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)’ kapsamında sektör temsilcileri ile istiare toplantıları ve eğitim programları yapılıyor. Çorum’da da maden sektörü istişare toplantısı gerçekleştirildi.

‘İş sağlığı ve güvenliğinde Çorum’un  katedeceği çok mesafe var’

FATİH AKBAŞ

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)’ kapsamında sektör temsilcileri ile istiare toplantıları ve eğitim programları yapılıyor. Çorum’da da maden sektörü istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Anitta Otel’de yapılan toplantı açılış sunumu ile başladı. MİSGEP Takım Lideri Gökhan Güler yaptığı sunumda teknoloji ile madencilik arasında ki ilişkiyi ve sektörün gelişim sürecini anlattı.

Türkiye’nin 77 çeşit mineral madenciliği ile dünyada 10.sıra yer aldığını belirten Gökhan Güler, “Küresel mermer rezervlerinin yüzde 33’ü, küresel bor rezervinin yüzde 73’ü, dünyadaki endüstriyel hammadde rezervlerinin yüzde 2,5’i ülkemizde bulunuyor. Ancak ekonomisinin temel taşı madencilik olan ülkeler arasında değiliz. İhracat kalemlerinde madenciliğin önemli olduğu ülkeler arasında yer almıyoruz.

Ama madencilik aktivitelerinin toplam ekonomik değeri en yüksek olan 20 ülkeden biriyiz” dedi.

MİSGEP hakkında bilgiler vererek sözlerine devam eden Güler, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ve bu konudaki farkındalığın zayıf olması, koordinasyon/işbirliği ve katılımcı karar alma mekanizmalarındaki eksiklikler, tüm paydaşların konu ile ilgili

bilgi düzeylerinin artırılması, iş kazalarının önlenmesi ve proje yönetimi konusunda

farkındalığın düşük olması ve geliştirilmiş ya da geliştirilmekte olan, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile teknolojik sistem ve yönetim sistemleri kullanımının ve bu

konudaki farkındalığın düşük olması nedeniyle projenin hayata geçirildiğini söyledi.

PROJENİN HEDEFLERİ

MİSGEP’in hedef ve amaçları hakkında da açıklama yapan Güler, bunları ise şöyle sıraladı:

“Proje ile işgücü için insana yakışır işlerin oluşturulması, madencilik sektörü özelindeki tüm paydaşların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilerinin Geliştirilmesi, kamuoyunun bilgisini geliştirerek farkındalığın yaratılması, proaktif yaklaşım modeli ile daha iyi çalışma şartlarının desteklenmesi.”

Proje kapsamında maden işyerlerinde çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik hazırlanan AB projesi ile Çorum’da yerel yönetim, sanayiciler, akademik camia ve şehrin tüm dinamiklerinin bir araya geldiğini ifade eden Güler, “Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüzce yürütülen ‘Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)’ kapsamında, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik maden işyerlerinin yanı sıra diğer sektörlerin de şartlarının iyileştirilmesi, kamu kurumlan, üniversiteler, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile birlikte İSG farkındalığın artırılması için Türkiye'nin 7 bölgesinde 25 ili kapsayan "MİSGEP Maden Sektörü istişare Toplantıları" düzenleniyor.”diyerek sunumunu tamamladı.

‘HER YIL 2 MİLYON 780 BİN KİŞİ İŞ KAZALARI YADA MESLEK HASTALIKLARINDAN ÖLÜYOR’

Daha sonra kürsüye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, dünyada her yıl 2 milyon 780 bin insanın iş kazalarından yada meslek hastalıklarından dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

Meslek hastalıklarının yüzde 100’ünün iş kazalarının ise yüzde 98’inin engellenebileceğini kaydeden Cafer Uzunkaya, alınan tedbirler sayesinde Türkiye’de iş kazalarında ölüm oranlarının önceki yıllara göre yüzde 41 azaldığını belirtti.

İş kazalarında ki bu azalmanın dahi aslında ölümlerin insanoğlunun ihmalleri yüzünden olduğunun en önemli kanıtı olarak görülebileceğini ifade eden Uzunkaya, “Bundan dolayı iş sağlığı ve güvenliği konusu herkesi ilgilendiriyor. İş sağlığı ve güvenliği aslında çalışandan öte işvereni koruyan bir düzenlemedir. Sırf bu yüzden bir çok işyeri kapanmayla karşı karşıya kalıyor, ağır para cezaları ve hapis cezaları oluyor. İş sağlığı ve güvenliği bunlardan dolayı maliyet değil hayatiyet meselesidir” dedi.

Cafer Uzukaya, Çorum’un iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde katedeceği çok mesafe olduğunun altını çizerek, “Güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma hayatı sağlamalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan ise  konuşmasında iş sağlığı ve güvenliğinin insanca işçi çalıştırmak olduğunu belirterek, “Tüm işverenleri çalışanların yaşam koşullarına ve iş sağlığı ve güvenliğine önem vermeye davet ediyorum” şeklinde kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından ise programın eğitim kısmına geçildi.

Katılımcılara; hem madencilik hem de diğer çok tehlikeli sektörlere yönelik dünyadaki  iş sağlığı ve güvenliği uygulama örnekleri, madencilik ve idari para cezalarına ilişkin yasal yükümlülükler, iş kazası sonrası tazminatlar, sendikalaşmanın İSG'ye etkisi, sektördeki en yaygın meslek hastalıklarından birisi olan pnömokonyoz hastalığı, iş kazalarını önlemenin maliyeti ve faydaları gibi konular hakkında uzmanlar tarafından bilgiler verildi. Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER