Kenevir ekeceklere uyarı!

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı  2020 yılında kenevir yetiştirmek isteyen üreticilerin 1 Nisan'a kadar izin müracaatında bulunmaları gerektiği konusunda uyardı.

Kenevir ekeceklere uyarı!

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı  2020 yılında kenevir yetiştirmek isteyen üreticilerin 1 Nisan'a kadar izin müracaatında bulunmaları gerektiği konusunda uyardı.

Sarı, 29 Eylül 2016 tarih ve 29842 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; "Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre; Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçiler; 1 Ocak - 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük mülki idare amirliğine (Çorum Valiliğine) başvuru yapmaları gerektiğini söyledi.

Sarı; "Başvuru sahibinin kenevir yetiştiriciliği amacını belirtir başvuru formu, çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine, yetiştiricilik izni verilmesini müteakip bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğine ilişkin taahhütname, Üretim yılına ait ÇKS belgesi, Üretim yerinin toplam yüzölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki, kadastro geçmemiş yerlerde ise ÇKS' ye uygun keşif raporu ve Nüfus kayıt örneği ile başvuruda bulunmaları gerektiğini beyan etti. İlgili evraklar İl Müdürlüğümüz  https://corum.tarimorman.gov.tr/ adresinde  duyurular kısmında ilan edilmiştir." dedi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER