“Mülteci işçiler Türkiye işçi sınıfının kardeşleridir”

Emek Partisi Çorum İl Başkanı Cafer Gökmen, göçmen ya da mülteci olmanın bir suç olmadığını, uluslararası hukuktan doğan evrensel bir hak olduğunu söyledi.

“Mülteci işçiler Türkiye  işçi sınıfının kardeşleridir”

Emek Partisi Çorum İl Başkanı Cafer Gökmen, göçmen ya da mülteci olmanın bir suç olmadığını, uluslararası hukuktan doğan evrensel bir hak olduğunu söyledi.

Savaş, kıtlık, hastalık ve yoksulluk yüzünden yüzbinlerce insanın bulunduğu toprakları terk etmek sorunda kaldığını kaydeden Gökmen, “Yerküre üzerinde yaşanan göçler nedensiz değildir. Bunun için Suriye, Afganistan, Pakistan, Sudan, Myanmar ve daha pek çok ülkede yaşanan iç savaş ve çatışmalara bakmak yeterlidir. Zira bütün bu çatışmalar emperyalistler ve işbirlikçileri eliyle kışkırtılmaktadır. Yine 'küresel zenginlikler' bir avuç tekelin elinde toplandığı ve yoksul ülkeler yağmalandığı için milyonlarca insan göç etmek zorunda kalmaktadır” dedi.

“MÜLTECİLER, KAYIT DIŞI VE DÜŞÜK ÜCRETLE ÇALIŞTIRILIYOR”

Türkiye hükümetinin Suriye savaşının üzerinden 8 yıl geçtiği halde 4 milyon Suriyeliye hâlâ “mülteci statüsü” tanımadığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye, bir takım çıkar ilişkileri ve AB ile imzalanan anlaşmalar gereği “transit” bir ülke durumundan hızla çıkmış ve “filtre” ülke durumuna gelmiştir. Bu durum mülteciler için “açık cezaevi”ne sıkışıp kalmak demektir. Türkiye’de çoğunluğu çocuk 1,4 milyon mülteci işçiyle ilgili bir başka acı gerçek de kayıt dışı ve düşük ücretle çalıştırılmaları, vahşice sömürülmeleri ve iş cinayetlerine kurban gitmeleridir.”

“İŞSİZLİĞE, YOKSULLUĞADUYULAN TEPKİ IRKÇI KIŞKIRTMALARLA MÜLTECİLERE YÖNELMEKTEDİR”

Mültecilerin ucuz iş gücü haline getirilmesi ve ekonomik krizin yarattığı tahribatın; doğrudan patronların ve kapitalist sömürü politikalarının bir sonucu olduğuna vurgu yapan Gökmen, “Böyle olduğu halde işsizliğe, yoksulluğa duyulan tepki bir takım ırkçı kışkırtmalarla mültecilere yönelmektedir. 'Yardımlar bizim vatandaşa değil, Suriyelilere gidiyor', 'Bizim çocuklarımız işsiz gezerken onların çocuklarına üniversite ve iş imkânı sağlanıyor' gibi propagandalar ırkçılığa göz kırpan partiler ve medya eliyle yapılmaktadır. Geçen 8 yılda AKP iktidarı mülteci hakları konusunda sorumluluk almamış adeta yükü halkın sırtına yıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Göç ve mülteci sorununun çözümünün, halkların barış ve demokrasi içinde bir arada yaşayacağı koşulların oluşturulmasından geçtiğini belirten Gökmen, “Bugün için de emperyalist güçlerin ve onlarla işbirliği içindeki savaş kışkırtıcısı işbirlikçi devletlerin Ortadoğu’dan çekilmesi bölge düzeninin bölge halklarına bırakılmasıdır.

Diğer yandan ülkemize sığınmış mültecilerin sorunlarının ve acil taleplerinin karşılanması, uluslararası anlaşmalarda bağıtlanmış hukuki çerçeve içinde statülerinin tanınması ve haklarının gözetilmesi şarttır. Mülteci statüsü ile birlikte eşit yurttaşlık hakkının da sağlanması ve bunun alt yapısının oluşturulması önemlidir” dedi.

“MÜLTECİ İŞÇİLER TÜRKİYE İŞÇİ SINIFININ KARDEŞLERİDİR”

Emek Partisi’nin emekçileri birbirine karşı kışkırtarak düşmanlaştıran politikalara karşı mücadele ettiğini, işçi sınıfının ortak mücadelesini örgütlemek için çaba harcadığını dile getiren Gökmen, “Mülteci işçiler Türkiye işçi sınıfının kardeşleridir. Hep birlikte yaşanabilir bir dünya için birlikte mücadele edecekler, birlikte örgütleneceklerdir. Barış ve demokrasi olmaksızın mülteci sorununun çözümü söz konusu değildir; dolayısıyla insanları yersiz-yurtsuz hale getiren, aileleri parçalayan göç etkenlerine dur diyecek olan da halkların ve emekçilerin mücadelesidir” ifadelerini kullandı. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER