O inşaatlar yıkılacak!

Çorum’da köy içleri ile tarım arazileri üzerine yapılan izinsiz inşaatların yıkılacağı açıklandı.

O inşaatlar yıkılacak!

Çorum’da köy içleri ile tarım arazileri üzerine yapılan izinsiz inşaatların yıkılacağı açıklandı.

İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, Çorum merkez ve ilçelere bağlı köy içlerinde ve tarım arazileri üzerine izin alınmadan inşaat yapıldığı tespit edildiği belirtilerek, bu inşaatlar ile ilgili yıkım işlemleri için hukuki süreçlerin devam ettiği, hukuki işlemlerin tamamlanması ve yıkım kararlarının oluşması durumunda ise yıkım işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirileceği kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi: “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27, 32 ve 42’nci maddelerinde değişikliğe gidilmiş ve 20.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
3194 sayılı İmar Kanunu’nun değişen ilgili maddeleri doğrultusunda; 

Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınırı içerisinde yapılaşma amacı ile yapılacak inşaatlardan İdari işlemlerden ücret alınmayacaktır. 
Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınırı içerisinde yapılacak yapıların inşaat izinlerinde Köy İhtiyar Heyeti kararı kaldırılmış olup Valilik (İl Özel İdaresi) tarafından projelerin onaylanmasını müteakip inşaat inşaat çalışmalarına başlanılacaktır. Bu alanlar içerisinde kaçak yapılaşmalar ile ilgili sorumluluklar da köy muhtarı uhdesinde olup kaçak yapıların ivedilikle Valiliğe bildirilmesi gerekmektedir. 

İnşaat işlemlerinin bitmesini müteakip elektrik aboneliği almak isteyenlerin Valilik(İl Özel İdaresi) izni olmaksızın abonelik işlemlerini yaptırması mümkün değildir.
Kaçak yapılaşmalar ile ilgili Kanun’un 32’nci maddesine göre Valiliğimizce yapılan tespitler sonrasında 7 gün içerisinde Tapu Müdürlüklerine ivedilikle yazışma yapılarak kaçak yapının bulunduğu parsele “Parsel üzerindeki yapı İmar mevzuatı hükümlerine aykırıdır.” beyanı verilecektir. Bu beyan, İmara aykırılık olan durum ortadan kalkmadığı (İnşaat izni almadığı veya inşaat izni alamaması halinde yıkım işleminin gerçekleştirilmemesi) takdirde beyan kaldırılamayacaktır. Yıkım kararlarının alınması durumunda ise; 6 ay içerisinde yıkımı gerçekleştirilmeyen yapılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkılabilecek veya yıktırılabilecektir. Yıkım bedeli ise ilgili kurumdan %100 fazlası ile tahsil edilecektir.

Valiliğimizce yapılan tespitler sonrasında kaçak yapılaşmalarla ilgili verilecek olan İdari para cezalarında; yapının toplam inşaat alanının emlak bedeliyle çarpımı üzerinden hesaplanan tutara parselin toplam alanının emlak bedeli ile çarpımı üzerinden hesaplanan tutar ayrıca ilave edilecek ve İdari para cezaları da tapu sahibine kesilecektir. Ayrıca yapının ruhsata tabi olması ancak yapı ruhsatı almaması durumunda kanun gereği hesaplanan toplam bedel %180 oranında arttırılacak ve çevre kirliliği nedeniyle de %20’lik artırım da uygulanacaktır. Parsel üzerinde birden fazla yapı olması durumunda ise bu hesaplanan tutara her bir yapı için ayrı ayrı cezai işlem uygulanacaktır.

Örnek verilecek olursa;10.000 m² yüzölçüme sahip tarım arazisinde 100 m²’lik bir kaçak yapı (gölgelik, çardaklık, konteyner, ahşap yapı vb.) tespit edildiğinde, 20.02.2020 tarihinden önce belirlenen tutar 2.092,11 TL iken bu kanun değişikliğinden sonra belirlenen tutar 25.064,51 TL olmaktadır. Bu husustan da anlaşılacağı üzere parselin alanı ne kadar büyükse İdari para cezası da katlanarak artmaktadır. İdari para cezaları ile ilgili tüm bilgiler https://www.tbb.gov.tr/storage/userfiles/imar_ceza/imarCeza.html internet adresi üzerinden de hesaplanabilmektedir.

İdari para cezalarının ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde, imar mevzuatı hükümlerine aykırılık teşkil eden yapının sahibi tarafından ortadan kaldırılması veya Kanun hükümleri çerçevesinde Yapı Ruhsatı/İnşaat izni alması halinde, 5’nci maddede hesaplanan tutarda bulunan parselin toplam alanının emlak bedeli ile çarpımı üzerinden hesaplanan tutar tahsil edilmeyecektir. 

Bu hususlar doğrultusunda; vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için gerekli hassasiyeti göstermeleri ve gerektiği takdirde konu ile ilgili Çorum İl Özel İdaresi’nden bilgi almalarının kendi yararlarına olacağı bilinmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 
 

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2020, 16:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER