Rektör Reha Metin Alkan, milletvekillerini kutladı

Rek­tö­r Al­kan, 24 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de mil­let­ve­ki­li se­çi­len ve Mec­lis’te bu­lu­nan mil­let­ve­kil­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti. 

Rektör Reha Metin Alkan,  milletvekillerini kutladı

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, 24 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de mil­let­ve­ki­li se­çi­len ve Mec­lis’te bu­lu­nan mil­let­ve­kil­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti. 
Rek­tör Prof. Dr. Al­kan, zi­ya­ret kap­sa­mın­da AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve TBMM Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan, AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve İçiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Üye­si Oğuz­han Ka­ya ve AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li İn­san Hak­la­rı­nı İn­ce­le­me Ko­mis­yo­nu Üye­si Erol Ka­vun­cu ile bir ara­ya ge­le­rek ha­yır­lı ol­sun di­lek­le­ri­ni ilet­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
Bilgin mustafa
Bilgin mustafa - 4 yıl Önce

Hoca binek taşı kadar değerlidir

mustafa
mustafa - 4 yıl Önce

üniversitedeki işleri bırakıp devletin kendisine tahsis ettiği makam aracına binip meclise gitmiş ve milletvekillerini kutlamış. bu adamın devletten aldığı her kuruş haramdır.

Çağ
Çağ - 4 yıl Önce

Makam aracı bir yana 7-8 yılda kaç kere sırf harç almak için yurt dışına çıkmış ve toplam ödeme me kadar? Bir yıl içinde yurt dışında olduğu gün sayısı kaç? Bu duruma Sayıştay ne der?

Remzi
Remzi - 4 yıl Önce

Sayın çağ ona hiç bir şey olmaz. ilk yalıyı almak için yeterli parayı çalmak caizdir(Prof karaman)

SIRADAKİ HABER