Şakir Çıplak’tan iki yeni kitap

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Görevlisi Mehmet Şakir Çıplak, iki yeni kitabı okurlarıyla buluşturdu.

Şakir Çıplak’tan iki yeni kitap

RECEP MEBET
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Görevlisi Mehmet Şakir Çıplak, iki yeni kitabı okurlarıyla buluşturdu.

‘Güzelliğin Baharında Yaşamak (İsbatü’l-Muhassenat)’ ve ‘Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek’ adlı kitaplar, M. Şakir Çıplak tarafından günümüz Türkçesi’ne aktarıldı.
Gazetemizde dizi yazı olarak da yayımlanan kitaplarla ilgili açıklamalarda bulunan Çıplak, “Edirne eski Müftülerinden Mehmet Fevzi Efendi’nin kaleme aldığı ‘İsbatü’l-Muhassenat’ta mevlid okumanın bid’at ve caiz olmadığını savunanların görüşleri reddedilirken, Osmancıklı Şair Kadri’nin hilye-i şerifi olan ‘Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek’ adlı kitapta ise Efendimiz’in fiziki, görsel özellikleri anlatılıyor” dedi.

Peygamber sevgisini konu alan iki kitabı günümüze taşımanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Çıplak, Besmat tarafından basılan eserlerle ilgili şu bilgileri verdi:
“Hz. Peygamber (S.A.V.)’e duyulan sevgi ve bundan elde edilecek güzelliklerin konu edildiği ‘Güzelliğin Baharında Yaşamak’ ve yine Peygamber Efendimiz’in şemail-i şerifini anlatan ‘Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek’ adlı eserleri okurlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum.

GÜZELLİĞİN BAHARINDA YAŞAMAK
‘Güzelliğin Baharında Yaşamak’ ismiyle sunduğumuz bu kitap, bundan 150 yıl evvel yazılmış bir risalenin günümüze taşınmasıdır. Kütüphanemizin rafları arasında sıkışıp kalmış olan ‘İsbatü’l-Muhassenat’ adlı eserde, Peygamberimiz (S.A.V.)’in doğum ayı olan Mevlid ayında yapılan ve yapılması gerekenler anlatılmaktadır. Edirne’de müftülük de yapmış olan âlimlerden Mehmet Fevzi Efendi tarafından Abdulhamid Han döneminde kaleme alınmıştır. Peygamberimiz (sav)'e karşı duyulan sevgi ve bundan elde edilecek güzellikler konu edilmektedir. Bu sevgiyi ifade edebilme yollarından biri olarak O'nun doğum günü ve bu ayda içten, samimi ve hasbi olarak yapabileceğimiz şeylerin sevgi ve güzelliğe dönüşebileceğine dair mesajlar verilmiştir. Bu konu ele alınırken İslâm tarihinden çarpıcı örnekler verilmiştir.

Peygamber sevgisini kendisine yaşama tarzı olarak seçen milletimiz, bu davranışını Mevlîd ayında yaptığı samimi faaliyetlerle ortaya koymuştur. Bunların başında da Mevlîd yazma, okuma ve okutma faaliyeti gelir. Kendisi de hem Türkçe, hem Arapça olarak mevlitler yazmış olan yazarın mevlit okutma konusundaki değerlendirmeleri kitabın birinci bölümünü oluşturmaktadır. İkinci bölümde ise yazılışının altı yüzüncü yılında hâlâ ilk günkü tazeliği ve içtenliği ile okunan Süleyman Çelebi Hazretlerinin "Vesîletü'n-Necât" adlı eserine ait bir değerlendirmemiz yer almaktadır.
Kitapta bir mümin olarak ne düşündüğümüz değil, ne yaptığımız konusu üzerinde durulmakta, yaptığımız davranışların samimi ve içten olması halinde yapılan her işin maddi manevi karşılığının bulanacağı belirtilmektedir. Bu inançla bu çalışmayı okuyuculara sunmuş bulunuyoruz.

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED MUSTAFA'YI GÖRMEK
Bu çalışma, Şair Kadri'nin aşk ve iştiyakla kaleme aldığı bu güne kadar hiçbir yerde yayınlanmamış özgün bir şiir kitabının şerhi ve yorumu niteliğindedir. Kadri'nin şiir kitabındaki her dörtlüğün veya beytin altına onun bu günkü nesillerin anlayacağı Türkçe ile anlamlan verilmiş, daha sonra da dörtlük veya beyitlerdeki terimler, özel kelimeler, özel isimlerin edebiyat terminolojisi içindeki manaları üzerinde durulmuştur. Ayrıca beyit veya dörtlüklerde atıf yapılan kişiler, konular, objeler, düşünceler, olaylar, hadisler, ayetler hakkında gerekli açıklamalar yapılmış, böylece şairin vurgulamaya çalıştığı, peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sevgisi ve hayranlığının, aşkının coşkusunun, temenni ve dualarının okuyucu ile ortak paydada buluşması amaçlanmıştır.

Bu eserin hazırlanması uzun bir çalışmayı gerektirdi. Yayına hazır hale gelmesine rağmen yayınlanıp yayınlanmaması konusundaki tereddütler, işin erbabı dostların ısrar ve yönlendirmeleri ile ortadan kalkınca elle tutulur hale gelmiştir. Aslında kitabı ilk okuduğumda şairin duygu ve düşünceleri, uslû-bundaki tatlılık, konunun özgünlüğü beni heyecanlandırdı. Bu heyecanı okuyucu ile paylaşmayı kendime bir görev bildim. Sevgili okuyucularımın, dostlarımın gördükleri noksanlıkları, hataları, uyarıları ile bildirmeleri beni memnun  edecektir.  Bu  mütevazı  çalışmanın herkese faydalı olmasını temenni ediyorum.”

Yazar Şakir Çıplak, yeni kitaplarının 0506 440 41 61 numaralı irtibat hattından temin edilebileceğini sözlerine ekledi.

MEHMET ŞAKİR ÇIPLAK
1948 yılında Çorum'da doğdu. İlk eğitimini babası Çamlıcalı İsmail Efendi'den aldı.  Çamlıca İlkokulu'ndan sonra Çorum İmam Hatip Lisesi'ne kaydoldu. 1969 yılında Çorum İmam Hatip Lisesi ve Çorum Lisesi'nden, 1973 yılında Bursa Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni tamamladı.

Bitlis, Bursa ve Çorum'da edebiyat öğretmenliği ve yöneticilik yaptı. Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1993 yılından itibaren Çorum İlahiyat Fakültesi'nde Türk İslam Edebiyatı ve Türk Dili dersleri okuttu. İlahiyat Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

Öğrencilik yıllarından itibaren Çorum, Bursa ve Ankara'da yayınlanan dergi ve gazetelerde deneme, hikâye ve araştırma yazıları yayınladı. Bursa'da "SÜR" aylık fikir ve sanat dergisinde yazı işlerini yönetti. Bursa Marmara adlı günlük gazetenin yayınlanmasında görev aldı, köşe yazıları yazdı. Çorum İmam Hatip Lisesi'nde "İDRAK" dergisini yayına hazırladı. Çorum Hâkimiyet Gazetesi'nin yayına hazırlanmasında aktif görev aldı, makale ve araştırma yazıları yayınladı. Halen özellikle edebi konularla ilgili yazı ve araştırmaları yayınlanmaktadır.

"Osmancık'ta Erenler Durağı Koyun Baba" ve "Türk İslam Edebiyatı - Dönemler Konular" adlı yayınlanmış kitapları vardır.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 11:13
YORUM EKLE
YORUMLAR
Öğrenci
Öğrenci - 1 yıl Önce

Öğrenciniz olduğum için gurur duyuyorum, ihsan kardeşime slm svglr UYAR ben

SIRADAKİ HABER