Şehit ve Gazi Yakınları Derneği’nden Milletvekili Kavuncu’ya ziyaret

Ço­rum Şe­hit ve Ga­zi Ya­kın­la­rı Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Erol Ka­vun­cu’yu zi­ya­ret et­ti.

Şehit ve Gazi Yakınları Derneği’nden  Milletvekili Kavuncu’ya ziyaret

FA­TİH AK­BAŞ
Ço­rum Şe­hit ve Ga­zi Ya­kın­la­rı Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Erol Ka­vun­cu’yu zi­ya­ret et­ti.
Mil­let­ve­ki­li Erol Ka­vun­cu zi­ya­ret­ten do­la­yı Ço­rum Şe­hit ve Ga­zi Ya­kın­la­rı Der­ne­ği Yö­ne­ti­mi­ne te­şek­kür ede­rek, “Dost­la­rı­mız zi­ya­re­ti­mi­ze gel­miş­ler, şe­ref bul­duk. Tüm şe­hit ve ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met, min­net ve şük­ran­la yâd edi­yo­rum. Me­kan­la­rı cen­net, ma­kam­la­rı âlî ol­sun in­şal­lah” de­di.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2018, 13:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER