Sercan’dan yapılandırma çağrısı

İl Defterdarı Durak Sercan, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun yürürlüğe girdiğini belirterek, vatandaşlara yapılandırmadan faydalanmaları için çağrıda bulundu.

Sercan’dan yapılandırma çağrısı

M.BURAK YALÇIN

İl Defterdarı Durak Sercan, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun yürürlüğe girdiğini belirterek, vatandaşlara yapılandırmadan faydalanmaları için çağrıda bulundu.

7143 sayılı söz konusu kanunun 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığını ifade eden Duran Sercan, “Söz konusu kanunla, kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması, 6552, 6736, 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi çok önemli imkânlar getirilmiştir” dedi.

Kanundan yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerektiğini de vurgulayan Durak Sercan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “7143 sayılı Kanundan yaralanmak isteyen mükellefler bağlı oldukları her bir vergi dairesine veya mal müdürlüklerine yazılı olarak başvuruda bulunmaları mümkün olduğu gibi posta yoluyla, Başkanlığımız internet adresi fwww.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkive.gov.tr) üzerinden veya motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvuruda bulunabileceklerdir.

Kanundan yararlanmak isteyen mükelleflerimizin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Matrah artırımı için başvuru süresinin son günü ise 31 Ağustos 2018 tarihidir. Mükelleflerin söz konusu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunmaları kendi menfaatlerine olacaktır. Ayrıca 25 Mayıs 2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5.maddesinde Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlarını 30 Ağustos 2018 tarihine kadar söz konusu maddede ki şartlan taşımak suretiyle yeniden değerleyebilirler.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER