‘Torba yasa teklifi geri çekilmeli’

Türk İş Çorum İl Temsilcisi Sefer Kahraman, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan, işçi ve emekçilerin kıdem tazminatı ile emeklilik başta olmak üzere pek çok hakkına yönelik saldırılar içeren torba yasa teklifine dair açıklama yaptı.

‘Torba yasa teklifi geri çekilmeli’

FATİH BATTAR

Türk İş Çorum İl Temsilcisi Sefer Kahraman, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan, işçi ve emekçilerin kıdem tazminatı ile emeklilik başta olmak üzere pek çok hakkına yönelik saldırılar içeren torba yasa teklifine dair açıklama yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan jet hızıyla geçen ve genel kurulda görüşülmeye başlanacak 43 maddelik torba yasada çalışanları ilgilendiren bir çok madde dolduğunu belirten Kahraman, özellikle 16-28 ve 32. maddelerin işçilerin ve sendikaların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

Kanun teklifiyle belirli süreli iş sözleşmesinin kapsamının genişletilmesi söz konusu olduğunu kataran Kahraman, “Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamadığından bu düzenlemeyi son derece sakıncalı buluyoruz.  25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile (geçici işçi olarak) istihdam edilmesi sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamamaları büyük haksızlıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yaşa bağlı olarak getirilecek bu düzenleme çalışanlar arasında ayrıma yol açacaktır. Çalışma düzeni ve sosyal adaletin bozulmasına neden olacaktır. Ülkemizde belirsiz süreli iş sözleşmesi esasına dayalı olarak düzenlenen iş hukuku düzeninin alt üst olmasına yol açacaktır. Ayrıca yaşa bağlı olarak getirilen bu ayrım Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır.” dedi

Kanun teklifinde ayrıca 25 yaş altında olup 10 günden az çalışma günü olan çalışanlara yönelik bir düzenleme de yer aldığını ifade eden Kahraman, “Bu teklifle, 25 yaş altındaki işçilerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ödemelerinin yapılması yükümlülüğü ortadan kaldırılmaktadır. Bu teklif çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanmasını ortadan kaldıracaktır. Bu düzenlemeyi özellikle sosyal güvenlik hakkı açısından sakıncalı buluyoruz. Yaşa ve çalışma biçimine bağlı olarak sosyal güvenlik haklarından mahrumiyet getirecek bu düzenlemenin de Anayasanın eşitlik ve sosyal güvenlik hakkı hükümleriyle çeliştiğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu

ÇALIŞAN HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ KAYIT DIŞI

Türk İş Konfederasyonu olarak işçilerin başta kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan haklarına zarar vereceğini düşündüklerini ve bu teklifin geri çekilmesini talep ettiklerini belirten Kahraman; “Ülkemizin küresel salgın ve deprem felaketiyle uğraştığı ve yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde, çalışanları büyük endişelere sevk eden ve hak kayıpları yaratacak bu teklifin TBMM gündeminden geri çekilmesi bütün çalışanların ortak arzusudur. TBMM’deki bütün siyasi partileri bu konuda sağduyulu davranmaya ve işçilerin sesine ve arzusuna kulak vermeye çağırıyoruz.   Esnek çalışma uygulamasını  İşverenler yıllardır talep ediyordu, şimdi pandemi bahane edilerek bunu uygulamaya koymak istiyorlar. Avrupa'da 17-18 milyon nüfusa sahip, işsizliğin ve kayıt dışının olmadığı ülkeler örnek gösterilerek esnek çalışma düzenlemesi yapılıyor. Türkiye'de kayıt dışı istihdam oranı yüzde 34 seviyesinde. Yani çalışan her üç kişiden biri kayıt dışı. Çalışanların yüzde 87'si örgütsüz. Böyle bir ortamda esnek çalışmayı getirmek kayıt dışını artırır, sendikal örgütlülüğü de olumsuz etkiler. Kimse gençlerin geleceğini ellerinden almamalı, onları su istimale açık işverenlerin insafına bırakmamalı. Su istimale açık adımlar atılmamalı. Aksi takdirde çalışma barışının bozulması, gençlerin geleceğini karartmak, büyük bir vebal altında kalınacağını bir kez daha dile getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.      

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER