Vali Kılıç’dan şehit ailelerine ziyaret etti

Va­li Nec­med­din Kı­lıç, dün şe­hit ai­le­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti.

Vali Kılıç’dan şehit ailelerine ziyaret etti

Va­li Kı­lıç, Hak­ka­ri Çu­kur­ca’da te­rö­rist­ler­le gi­ri­len ça­tış­ma­da şe­hit olan P. Söz. Er Em­re Şa­hin ve Hak­ka­ri Şem­din­li’de te­rö­rist­ler­le gi­ri­len ça­tış­ma­da şe­hit olan P.Uzm. Çvş. Er­dal Te­ke­ci’nin ai­le­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti.
Zi­ya­ret­ler­de Va­li Nec­med­din Kı­lıç’a, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Al­bay Çe­tin Öcal, Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Ab­dur­rah­man Baş­buğ, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Mu­rat Kol­cu ve Ai­le Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dü­rü Yah­ya Ço­ban eş­lik et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER