‘Vergide adalet istiyoruz’

Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, TBMM'ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifinin emekçilerin beklentilerini karşılamadığını ve vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmadığını belirterek, vergide adalet istediklerini söyledi.

‘Vergide adalet istiyoruz’

M.BURAK YALÇIN

Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, TBMM'ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifinin emekçilerin beklentilerini karşılamadığını ve vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmadığını belirterek, vergide adalet istediklerini söyledi.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, konfederasyonun vergi konusundaki taleplerini kitlesel düzeyde kamuoyunun gündemine taşımak için imza kampanyası başlattı.

PTT Merkez binası önünde gerçekleşen imza kampanyasına Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Türk-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, Vatan Partisi İl Başkanı Rasim Burhanoğlu, KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Gül, Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, Haber-İş Sendikası İl Temsilcisi Mustafa Seyrek ve sendika üyeleri katıldı.

‘YASA TEKLİFİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR’

İmza kampanyasında konuşma yapan Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, TBMM'ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifinin emekçilerin beklentilerini karşılamadığını ve vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmadığını söyledi.

‘İŞÇİNİN VERGİ YÜKÜ AĞIR’

Türk-İş olarak, adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ettiklerini ifade eden Sefer Kahraman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Anayasamızın "vergi ödevi" başlıklı 73’üncü maddesinde“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” ifadesi yer almaktadır. Bu düzenlemeden amaçlanan, herkesin kamu harcamalarını finanse etmek üzere vergi ödemekle yükümlülüğü olduğu, ancak bu ödemenin herkesin mali gücüne göre olması gerektiğidir. Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenler oluşturuyor. Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor. Ücretlerimizden kesilen vergiler, gelir vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, işçiler üzerindeki ağır bir vergi baskı bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor. Ücretli çalışanların net ücreti, bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle, diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor. Ortalama aylık brüt ücreti 4.500 TL olan bir işçi Ocak ayında 3.409 TL net ücret alırken Haziran ayında net ücreti 191 TL daha azalarak 3 bin 218 TL’ye düşüyor. Temmuz ayında ücreti yüzde 4 oranında artsa bile, yılsonunda 349 TL eksilerek 3 bin 60 TL’ye geriliyor.

‘VERGİ DÜZENİ HAKKA HUKUKA UYGUN DEĞİL’

Bu vergi düzeni adil değildir. Hakka ve hukuka uygun değildir. Anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir. TBMM'ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve sosyal beklentilere cevap getirmiyor. Bu teklifte, ücretliler lehine olan ayırım ilkesinden vazgeçilerek vergi tarifesinin teke indirilmesi ve çalışanların üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranının yüzde 20'den yüzde 27’ye yükseltilmesi sosyal adaletle bağdaşmıyor. Oysa dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi. Çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır.

‘İŞÇİ İLE İŞVERENİN AYNI ORANDA VERGİ VERMESİ ADALETSİZLİKTİR’

Türkiye’de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelik “vergi adaleti" sağlanması olmalıdır. Bu yönde atılan adımlar konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır. Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçileri, işverenler ile aynı oranlarda vergilendirmek haksızlıktır, adaletsizliktir. Türkiye'de vergi alanında yapılacak bir “reform” ancak ücretliler aleyhine var olan bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır.

Türk-İş olarak ücret kazançları bakımından, asgari ücretten alınan verginin kaldırılması temel talebimizi tekrarlamak isteriz. “En az geçim indirimi” uygulamasıyla da belirlenecek tutarın üzerinde bir gelir elde edilmesi sonrasında vergilendirmenin başlaması sağlanmalıdır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir.

‘ADALETSİZLİK ORTADAN KALDIRILMALI, EMEKÇİLER LEHİNE İYİLEŞTİRİLME YAPILMALI’

O nedenle, gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır. İdeal bir vergi sistemi sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır. Ekonomide sağlanan değerin daha adaletli paylaşılması ancak bu şekilde mümkün olur. Türk-İş olarak bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz.”

Konuşmanın ardından katılımcılar imza kampanyasına destek verdiler.

Toplanılan imzaların Türk-İş Genel Merkezine gönderileceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2019, 15:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER