Kargı’da trafik kazası: 5 yaralı

Kar­gı il­çe­si Bey­gir­ci­oğ­lu kö­yü mev­ki­in­de bu­lu­nan üç yol kav­şa­ğın­da tra­fik ka­za­sı mey­da­na gel­di.

Kargı’da trafik kazası: 5 yaralı

Kar­gı il­çe­si Bey­gir­ci­oğ­lu kö­yü mev­ki­in­de bu­lu­nan üç yol kav­şa­ğın­da tra­fik ka­za­sı mey­da­na gel­di.
Edi­ni­len bil­gi­ye gö­re; Sam­sun is­ti­ka­me­tin­den İs­tan­bul is­ti­ka­me­ti­ne git­mek­te olan 34 VH 0694 pla­ka­lı oto­mo­bil ile İs­tan­bul is­ti­ka­me­tin­den Si­nop is­ti­ka­me­ti­ne git­mek­te olan 34 EZ 5480 pla­ka­lı oto­mo­bil çar­pış­tı.
Çar­pış­ma­nın et­ki­siy­le oto­mo­bil­ler­de ya­ra­la­nan G.A., S.Ş., O.A., F.A. ve N.Ö. isim­li şa­hıs­lar sağ­lık ekip­le­ri­nin olay ye­rin­de yap­tık­la­rı ilk mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan Os­man­cık İl­çe Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı­lar.
Jan­dar­ma ve po­lis olay­la il­gi­li in­ce­le­me baş­lat­tı.

(Kargı Havadis)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER