Mantar sezonu başladı

Kar­gı il­çe­sin­de man­tar se­zo­nu­nun baş­la­ma­sı ile, çar­şı mer­kez­de sa­tı­lan man­ta­ra hal­kın il­gi­si bü­yük olu­yor.

Mantar sezonu başladı

Se­zo­nun baş­la­ma­sı ile man­tar top­la­mak için il­çe hal­kı yay­la­la­ra akın edi­yor. Koç, ele­cek, ku­zu gö­be­ği, ha­lı sa­ça­ğı cin­si man­tar­lar lez­zet­te sı­nır ta­nı­mı­yor.
Man­tar ge­nel­lik­le, iç­li ek­mek, pi­de, çor­ba ve so­te­ler­de kul­la­nı­lı­yor. Se­zo­nun ye­ni baş­la­ma­sın­dan do­la­yı man­ta­rın ki­lo fi­ya­tı cin­si­ne gö­re de­ği­şi­yor. 

(Kargı Havadis)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER