Laçin

Karasoku Şenliği’ne davet
Karasoku Şenliği’ne davet

La­çin il­çe­si Ka­ra­so­ku Kö­yü’nde dü­zen­le­ne­cek olan ‘4. Ge­le­nek­sel Yaz Şen­li­ği’, 22 Ağus­tos 2018 Çar­şam­ba gü­nü sa­at 18.00’de baş­la­ya­cak.

‘Laçin, yol ve tünel projeleriyle şahlanacak’
‘Laçin, yol ve tünel projeleriyle şahlanacak’

AK Par­ti La­çin İl­çe Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan if­tar prog­ra­mı dü­zen­len­di.

Laçin Yeşilgöl mesire alanı ve  göletine ulaşım artık daha kolay
Laçin Yeşilgöl mesire alanı ve göletine ulaşım artık daha kolay
‘Şehit Aybüke Yalçın Sanat Merkezi’ açıldı
‘Şehit Aybüke Yalçın Sanat Merkezi’ açıldı