Mü'minin Miracı Namaz -18-

Bir önceki yazımızda namazın ehemmiyetinden, öneminden, feyzinden, bereketinden, dünya ve ahirette biz müminlere kazandırdıklarından bahseden (Riyâzü's Sâlihîn den)seçme bazı hadisleri paylaşmıştık. Bu yazımızda da devam edeceğiz. 
"Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa, kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa, Azîz ve Celîl olan Rabb'i: Kulumun nâfile namazları var mı, bakınız? Der. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir." 55 Numaralı Hadis "İnsanlar ezan okumanın ve namazda ilk safta bulunmanın sevabını bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kur'a çekmek zorunda kalsalardı, mutlaka kur'a çekerlerdi." 57 Numaralı Hadis 
"Erkeklerin en çok sevap kazanacağı saf ilk saf, en az sevap kazanacakları saf son saftır. Kadınların en çok sevap kazanacağı saf son saf, en az sevap kazanacakları saf ise ön saftır" "Safları düz tutunuz. İleri geri durmayınız. Sonra kalpleriniz de birbirinden farklı olur. Aklı başında ve bilgili olanlarınız benim arkamda, onlardan sonra gelenler daha arkada, daha sonra gelenler daha arkada dursunlar." "Önce ilk safı tamamlayınız; sonra arkadaki safları doldurunuz. Şayet saf eksik kalırsa, son safta kalsın." "Müslüman bir kimse, farzların dışında nâfile olarak her gün Allah rızası için on iki rek'at namaz kılarsa, "Onun için cennette bir köşk yapılır." 
"Sabah namazının iki rekât sünneti, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır." "Şayet daha geç kalsaydım, yine de bu iki rek'at sünneti bütün gereklerini yerine getirerek mükemmel şekilde kılardım" 
Resulullah sabah namazının iki rek'at sünnetini o kadar hafif kılardı ki, acaba Fatiha sûresini okudu mu diye kendi kendime sorardım. 58-60-74 - 76 66 67-70-71-73-77-78-80 Numaralı Hadisler.  
"Biriniz cumanın farzını kılınca, ardından dört rek'at namaz daha kılsın." 100 - 101 Numaralı Hadisler
"Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbulü, insanın evinde kıldığı namazlarıdır." 102 - 104 Numaralı Hadisler. Cuma namazını kıldıktan sonra biriyle konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cuma namazına bir başka namaz eklemeyin. Zira Resulullah bize, konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça farz namaza bir başka namazı eklememeyi emretti. 105 Numaralı Hadis "Allah tekdir; tek olanı sever. Ey Kur'an ehli! Siz de vitir namazını kılınız!" 106 - 112 Numaralı Hadisler. 
Dostum Resulullah (s.a.v)  bana her ay üç gün oruç tutmayı, iki rekât kuşluk namazı kılmayı ve uyumadan önce vitir namazını edâ etmeyi tavsiye buyurdu. "Her birinizin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. İşte bu sebeple her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) bir sadaka, her tekbîr bir sadaka, iyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rek'at namaz bunların yerini tutar." "Biriniz mescide girdiğinde, iki rek'at namaz kılmadan oturmasın." "Bilâl! Müslüman olduktan sonra yaptığın ibadetler arasında en fazla sevap beklediğin hangisidir? Çünkü ben cennette, senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum" 113 -114 -118 -120 Numaralı Hadisler.
"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı." "Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki günahları bağışlanır. "Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara kefaret olur." "Bazı kimseler cuma namazlarını terk etmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar." "Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir." "Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir." "Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız bana ulaşır." 121-122-123-124-125-130-131- 132 Numaralı Hadisler.
"Rabbimden dilekte bulundum ve ümmetim için şefaat niyaz ettim. O da ümmetimin üçte birini bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp Rabbimden ümmetimi bağışlamasını diledim; O da bana ümmetimin üçte birini bağışladı. Ben de bunun üzerine Rabbime şükür secdesine kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp Rabbimden ümmetimi diledim; O da bana ümmetimin geri kalan üçte birini bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek üzere secdeye kapandım" (Önemli olan ümmet vasfını taşıyabilmek ve Peygamberimize hakkıyla ümmet olabilmektir) "Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?" "İnsanlar! İçinizde nefret ettiren kimseler var! Kim imamlık yaparsa, namazı kısa kıldırsın; zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı, çocuğu olanı, iş, güç sahibi olanı var." 133-134-135-136 Numaralı Hadisler.
Cenabı Mevla'mızdan; bizleri sıratı müstakim üzerine, gerçek anlamda kendisine kul, Peygamberine ümmet ve onun şefaatine nail olabilenlerden eylemesini, mahşer günü de "Rabbiniz sizlerden razı olarak hadi girin cennetime" hitabının muhatapları olmayı dileriz.

YORUM EKLE