Ortaköy’e kapalı pazar yeri

Or­ta­köy il­çe­si­ne ka­pa­lı pa­zar ye­ri ya­pı­mı için ça­lış­ma­la­ra baş­la­nıl­dı.

Ortaköy’e kapalı pazar yeri

Or­ta­köy il­çe­si­ne ka­pa­lı pa­zar ye­ri ya­pı­mı için ça­lış­ma­la­ra baş­la­nıl­dı.
Or­ta­köy Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ve Ço­rum İl Özel İda­re­sin­ce or­tak­la­şa ya­pı­lan ka­pa­lı pa­zar ye­ri­nin in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­nıl­dı­ğı be­lir­til­di.
Or­ta­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ta­ner İs­bir yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “İl­çe­miz için söz ver­miş ol­du­ğu­muz pro­je­le­ri bir­bir ger­çek­leş­tir­me­nin gu­ru­ru­nu ya­şı­yo­ruz. İl­çe­mi­zin ih­ti­yaç­la­rın­dan bi­ri olan ka­pa­lı pa­zar ye­ri­nin ya­pım ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dık. İn­şal­lah 3 ay içe­ri­sin­de bi­ti­rip pa­zar es­na­fı ve il­çe hal­kı­mı­zın kul­la­nı­mı­na su­na­ca­ğız. Şim­di­den il­çe hal­kı­mı­za ha­yır­lı ol­sun.” de­di.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2018, 12:51
YORUM EKLE
YORUMLAR
NUMAN  ARABACI
NUMAN ARABACI - 4 yıl Önce

SAĞOL BAŞKAN YATIRIM LARA DEVAM YOLUNA DEVAM SAGOL

SIRADAKİ HABER