İYİ Parti’den Kandil ikramı

İyi Par­ti İl Baş­kan­lı­ğı’nın des­tek­le­riy­le Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı ve yö­ne­ti­mi, Ço­rum­lu­lar’ın kan­di­li­ni kut­la­dı.

İYİ Parti’den Kandil ikramı

İyi Par­ti İl Baş­kan­lı­ğı’nın des­tek­le­riy­le Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı ve yö­ne­ti­mi, Ço­rum­lu­lar’ın kan­di­li­ni kut­la­dı.
Mi­raç Kan­di­li’nde kan­dil si­mi­ti ik­ra­mın­da bu­lu­nan Genç­lik Kol­la­rı yö­ne­ti­min­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Bu yol­da yü­rür­ken ayak­ka­bı es­ki­te­ce­ği­mi­zi bir kez da­ha ye­ni­le­mek is­ti­yo­ruz. İyi­li­ğin ön­cü­sü ol­du­ğu­mu­zun ör­ne­ği ol­mak­tan gu­rur du­yu­yo­ruz.” de­nil­di.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 15:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER