30
Haz 2022
İslam'da Kurban

Önceki din ve kültürlerde farklı şekil ve amaçlarla da olsa kurban adeti vardı. Cahiliyye toplumunun dini hayatında da önemli yer tutuyordu. Ancak önceki kültürlerin çoğunda kurban, ya putlara ya da tanrı saydıkları varlıklara kesiliyordu....

MAKALEYİ OKU
23
Haz 2022
İki kurbanlığın oğlu

Kurban olayında Hz. İbrahim, Allah'ın emirlerine karşı olan teslimiyet ve itaatın zirvesine ulaşmıştır. Hz. İsmail ise çocuk yaşta Allah'a teslimiyette tarihe geçmiştir. Onun içindir ki Peygamber Efendimiz (sav), "Ben, iki kurbanlık...

MAKALEYİ OKU
16
Haz 2022
Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurbanla imtihanı

Hz. Peygamber (sav), "Kurban kesiniz. Çünkü o, atamız İbrahim'in sünnetidir" buyurmuştur. Zira insan yerine hayvan kurban edilmesi Hz. İbrahim zamanında olmuştur. Bu olay, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde ayrıntılı biçimde...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2022
Sarı İneğin Kurban Edilmesi

Kur'an-ı Kerim, ikinci olarak Hz. Musa'nın kavminin sarı ineği kurban edişini haber verir. Hz. Musa, Firavunlar döneminde Mısır'da dünyaya gelmişti. O devirde sığır, Mısırlılarca kutsal bir hayvandı. Ona taparlardı. Hz. Musa,...

MAKALEYİ OKU
02
Haz 2022
Kur'an-ı Kerim'de Kurban Kıssaları

İlahi dinlerdeki kurbanla ilgili emirler, elbetteki öncelikle kutsal kitaplarda geçecektir. Tevrat'ta bunun pek çok örneği vardır. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'de kurban kelimesi şu yerlerde geçer: 1-Habil ve kabil kıssasında. 2-Müşriklerin...

MAKALEYİ OKU
26
Mayıs 2022
Kurbanın Tarihçesi

Kurban; İbadet amacıyla hayvan kesimi ve bu maksatla kesilen hayvanlar için kullanılan bir terimdir. Allah'a yakınlaşmayı da içine alan bu terim, ibadet ve kurbiyet amacıyla belli vakitlerde belli cins hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen...

MAKALEYİ OKU
05
Nis 2022
SOMUNCU BABA -4-

Emir Sultan ile karşılaşması -2- Bursa'da fırıncı olarak tanınan Somuncu Baba'nın gerçek halini en yakından tanıyan Emir Sultan hazretleri olmuş ve ondan feyiz almaya çalışmıştır. Emir Sultan'ın aslı Buhara'lıdır....

MAKALEYİ OKU
04
Nis 2022
SOMUNCU BABA -3-

Bursa'da sır olmak: Şeyh Hamid-i Veli, Bursa'da Halvetiye tarikatının adabına uygun olarak yaşamak istemektedir. Şeyh Hamid-i Veli, Hacı bayram'a; -Beni burada halk tanıyor. Burada ekmekçilik yapacağım. Pişirdiğim somunları mahalle...

MAKALEYİ OKU
03
Nis 2022
SOMUNCU BABA -2-

Anadolu'ya dönüş: Şeyh Hamidüddin, Erdebil'den Kayseri'ye dönerken Darende'ye uğrar. Orada Halveti şeyhi Abdurrahman Efendi'yi ziyaret eder. Zira daha önce Beyit Abdurrahman Erzincani'nin kızı Dürriye Banu ile küçük...

MAKALEYİ OKU
28
Mar 2022
Şımarık Zengin Karun -2-

Kur'an-ı Kerim'de Bundan sonrasını Kur'an-ı Kerim şöyle anlatıyor: "Sonunda biz onu ve sarayın yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek bir avanesi olmadığı gibi, o kendini savunacak ve kurtaracak...

MAKALEYİ OKU