18
Mayıs 2019
Abdülkadir Geylani ve Kadirilik - 6

Kadirilik ve tarikat adabı: Abdülkadir Geylani'ye nispetle onun yolundan gidenlerin mensup olduğu tarikata Kadirilik denilmiştir. Her tarikatta olduğu gibi bir ehl-i sünnet tarikatı olan Kadirilik'te de belli adap vardır. Kadiriyye tarikatında...

MAKALEYİ OKU
17
Mayıs 2019
Abdülkadir Geylani ve Kadirilik - 5

Vefatı: Büyük veli Gavsu'l-Azam Abdülkadir Geylani hazretleri, hicri 561/ miladi 1165 senesinde Rebiülahirin dokuzunda Cumartesi gecesi sabaha karşı vefat etmiştir. Vefatına yakın anlarda çevresindekileri 'Yanımdan çekilin” diye uyarmış,...

MAKALEYİ OKU
16
Mayıs 2019
Abdülkadir Geylani ve Kadirilik - 4

Müritlerine nasihati: Abdülkadir Geylani, müritlerine ºöyle nasihat ederdi: *'Tâbi olunuz. Bit'at yoluna sapmayınız. İtaat ediniz, muhalif olmayınız. *Sabrediniz, sızlanmayınız. *Sabit kalınız, ayrılıp dağılmayınız. *Bekleyiniz,...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2019
Abdülkadir Geylani ve Kadirilik - 3

Kadiriliğin beş temel kuralı vardır: 1. Himmeti yüceltmek: Himmetini yükseltenin Allah derecesini yükseltir. 2. Haramdan sakınmak: Haramlardan sakınan kimseyi Allah korur. 3. Hizmeti güzelleştirmek: Hizmeti güzelleştiren derviş, keramet sahibi...

MAKALEYİ OKU
14
Mayıs 2019
Abdülkadir Geylani ve Kadirilik - 2

Vaaz ve irşat dönemi: Bu olaydan sonra Abdülkadir Geylani'nin ünü Bağdat'ın her yanına yayıldı. Hocası Yusuf el-Hemedani'nin tavsiyesiyle vaaz etmeye karar verdi. Ancak yine de bir tereddüdü vardı. Bağdat'ta fasih Arapça...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2019
Abdülkadir Geylani ve Kadirilik - 1

Doğumu ve çocukluğu: Tasavvuf dünyasında bilinen unvanıyla söyleyecek olursak; marifet hazinesi, her kutbun mercii, yüce makamlar sahibi, doğunun ve batının sancağı, arif, şeyh-i kâmil Abdülkadir Geylani hazretleri, 470/1077 yılında Hazar...

MAKALEYİ OKU
11
Mayıs 2019
Tarikat Pirleri - 2

HÂCE MUHAMMED BAHADDİN  NAKŞİBEND ve NAKŞİLİK Hastalığı ve vefatı: Hac ibadetini yerine getirdikten sona dönüş yolunda müritleri, onun hasta ve bitkin vaziyette olduğunu fark ettiler. Ona bir süre dinlenmesini teklif ettiler ama o, hastalıktan...

MAKALEYİ OKU
10
Mayıs 2019
Tarikat Pirleri - 1

HÂCE MUHAMMED BAHADDİN NAKŞİBEND ve NAKŞİLİK Çocukluğu ve gençliği: Büyük mutasavvıf Bahaddin Nakşibend, 1318 yılında Buhara yakınlarında Kasrıhinduvan Köyü'nde dünyaya geldi. Soyu Hz. Hüseyin'e kadar ulaştığından...

MAKALEYİ OKU
09
Mayıs 2019
TASAVVUF ve TARİKAT - 4

Tarikatlarda zikir ve usuller: Zikir; anmak, hatırlamak demektir. Tasavvufta sık sık Allah adını anmak anlamındadır. Zikrin hakikati, Allah'ı zikrederken başka bir şey düşünmemektir. Zikir, önce dilde başlar. Mürit de Allah'ı zikirle...

MAKALEYİ OKU
08
Mayıs 2019
TASAVVUF ve TARİKAT - 3

Tarikatta Mertebeler: Tarikat, malum olduğu üzere, islamı hem zahiri hem de batıni yönden bir bütün olarak yaşama yoludur. Bir başka ifadeyle farzları yaptıktan sonra nafilelerle Allah'a yakınlık kurma yoludur. Müslümanlıkta esas olan,...

MAKALEYİ OKU