22
Tem 2019
Şeyh Abbas Efendi -1-

Çocukluğu ve Eğitimi: 'Hıdırlık şeyhi” diye de bilinen Şeyh Abbas Külahi'nin babası Süleyman Efendi, Darende'nin Hıdırlık mahallesi sakinlerindendir. Annesi Saniye Hanım, Sivas'ın Yıldızeli ilçesindendir. Abbas Efendi,...

MAKALEYİ OKU
19
Tem 2019
Kara Müftü Abdülkadir Efendi -3-

İlmi yönü ve kütüphanesi: Kara Müftü'nün ilmi dirayeti, herkesçe malumdur. Gaziantep'te metfun bulunan büyük âlim Saçaklızade Muhammed b. Ebubekir el-Maraşi'nin 'Velediyye” isimli Arapça risalesinin Çorum'da şerhi...

MAKALEYİ OKU
17
Tem 2019
Kara Müftü Abdülkadir Efendi -1-

Çocukluğu ve tahsili: Abdülkadir Efendi, Çorum'da doğmuştur. Emir Ahmetler diye tanınan bir aileden gelen Mehmet Çorumi'nin oğludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Abdülkadir, küçük yaşta öksüz kalmıştır. Büyük kardeşleri dokumacılık...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2019
Çerkez Şeyhi Hacı Ömer Lütfi Efendi -8-

Mütevazılığı: Ömer Lütfi Efendi, mütevazi bir hayatı tercih ederdi. Kendisinin abartılı olarak anlatılmasını istemezdi. Büyük oğlu Avni Bey de onun fotoğrafını çekip bir anı olarak albümüne koymakta kararlıydı. Babasının fotoğrafını...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2019
Çerkez Şeyhi Hacı Ömer Lütfi Efendi -7-

Mili Mücadeledeki tavrı: Çerkez Şeyhi Hacı Ömer Lütfi Efendi, Milli Mücadele günlerinde İstanbul'a değil, Ankara'ya destek vermiştir. Müritlerinden nakledilen bilgilere göre Mustafa Kemal Paşa, bir albay göndererek desteğini istemiş...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2019
Çerkez Şeyhi Hacı Ömer Lütfi Efendi -6-

Müritlerini kollayışı: Çorum'da Kazancılar diye bilinen ailenin büyüğü Hafız, hattat Osman Efendi, Çerkez Şeyhi'nin konağında bulunan mescitte imamlık yapmakta idi. Bu nedenle şeyhin yanında büyük bir itibarı vardı. Osman Efendi,...

MAKALEYİ OKU
10
Tem 2019
Çerkez Şeyhi Hacı Ömer Lütfi Efendi -4-

Menkıbeleri: Çerkez Şeyhi'nin konağında her an ziyaret ve irşat vaki idi. Geleni güler yüzle karşılar, izzet ve ikramda bulunurdu. Mescidinde namaz kılınır, Kur'an okunur, sohbet yapılırdı. Şeyh Efendi, müritlerine ve cemaate İslam...

MAKALEYİ OKU
08
Tem 2019
Çerkez Şeyhi Hacı Ömer Lütfi Efendi -2-

Nakşi tekkesi: Hacı Ömer Lütfi Efendi, Nakşibendi tarikatının ünlülerinden Mevlana Halid-i Bağdadi'nin öncülüğünü yaptığı Halidiyye koluna mensup bir şeyh idi. Nakşibendilikten başka Kadiri, Sühreverdi, Kübrevi ve Çeşti tarikatlarından...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2019
Çerkez Şeyhi Hacı Ömer Lütfi Efendi -1-

Çocukluk ve gençliği: Çerkez Şeyhi lakabıyla maruf Hacı Ömer Lütfi Efendi, Çorum nüfus kaydına göre 1849 yılında Kafkasya'da dünyaya gelmiştir. Resmi kayıtlarda adı Hacı Ömer olarak geçmektedir. Babası Absal, annesi Fatma'dır....

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2019
Şiranlı Şeyh Hacı Mustafa Efendi -7-

Hıdırlık Tutkusu: Hoca Kamil (Yöney)in anlattığına göre Şeyh Hacı Mustafa Efendi, Hıdırlık'a on beş günde bir gider, ziyarette bulunurmuş. Ancak şadırvandan ileri gitmez ve türbelere çıkmazmış. Ziyaretlerini türbenin kıble tarafındaki...

MAKALEYİ OKU