07
Eyl 2019
Yedi Sekiz Hasan Paşa Kitabı’nın Yazılış Serüveni -6-

Yedi Sekiz Hasan Paşa Paneli Yedi Sekiz Hasan Paşa: kitap, yazı ve sempozyum tebliği gibi çalışmalar sonucunda Çorum'da yeniden gündem oluşturdu. Bunu kamuoyunun yanı sıra ilim çevresi de gördü. Bu bağlamda Hitit Üniversitesi Rektörü...

MAKALEYİ OKU
06
Ağu 2019
Hacı Ali Haydar Efendi -1-

Çocukluğu ve gençliği: Bostancı Hacı Ali Haydar Efendi, 1888 yılında Gürcistan'ın Ahıska kentinde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Mustak, annesinin adı da Güleser'dir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusların tüm Kafkasya'yı...

MAKALEYİ OKU
05
Ağu 2019
Hacı Bekir Baba -7-

Kendinden sonrasını düşünmek: Bekir Baba, ihtiyarlık döneminde de hizmetlerini hiç aksatmamıştır. Ama kendinden sonra görevi bırakabileceği bir kişi yetiştirememekten dolayı üzüntülüdür. Gerçi çevresinde halifeliği devralmak için...

MAKALEYİ OKU
03
Ağu 2019
Hacı Bekir Baba -6-

Burhan ve menkıbeleri: Bekir Baba, birçok tarikattan icazetliydi. Rıfai şeyhi olarak pek çok burhan gösterirdi. Şiş burhanı, kılıç burhanı, ateş burhanı, en kuvvetli zehirleri yutma burhanı gibi olağanüstü davranışları, sırf insanları...

MAKALEYİ OKU
01
Ağu 2019
Hacı Bekir Baba -4-

Manevi icazet: Ebubekir Efendi, bu buluşmanın manevi hazzıyla iki yıl kadar Tanta'da kalır. Abdurrahim Tantavi'nin rahle-i tedrisinde bulunur. Yine bir gün o meczup derviş ile beraber o mekana giderler. Bakarlar ki mana aleminde Hz. Muhammed...

MAKALEYİ OKU
22
Tem 2019
Şeyh Abbas Efendi -1-

Çocukluğu ve Eğitimi: 'Hıdırlık şeyhi” diye de bilinen Şeyh Abbas Külahi'nin babası Süleyman Efendi, Darende'nin Hıdırlık mahallesi sakinlerindendir. Annesi Saniye Hanım, Sivas'ın Yıldızeli ilçesindendir. Abbas Efendi,...

MAKALEYİ OKU
19
Tem 2019
Kara Müftü Abdülkadir Efendi -3-

İlmi yönü ve kütüphanesi: Kara Müftü'nün ilmi dirayeti, herkesçe malumdur. Gaziantep'te metfun bulunan büyük âlim Saçaklızade Muhammed b. Ebubekir el-Maraşi'nin 'Velediyye” isimli Arapça risalesinin Çorum'da şerhi...

MAKALEYİ OKU
17
Tem 2019
Kara Müftü Abdülkadir Efendi -1-

Çocukluğu ve tahsili: Abdülkadir Efendi, Çorum'da doğmuştur. Emir Ahmetler diye tanınan bir aileden gelen Mehmet Çorumi'nin oğludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Abdülkadir, küçük yaşta öksüz kalmıştır. Büyük kardeşleri dokumacılık...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2019
Çerkez Şeyhi Hacı Ömer Lütfi Efendi -8-

Mütevazılığı: Ömer Lütfi Efendi, mütevazi bir hayatı tercih ederdi. Kendisinin abartılı olarak anlatılmasını istemezdi. Büyük oğlu Avni Bey de onun fotoğrafını çekip bir anı olarak albümüne koymakta kararlıydı. Babasının fotoğrafını...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2019
Çerkez Şeyhi Hacı Ömer Lütfi Efendi -7-

Mili Mücadeledeki tavrı: Çerkez Şeyhi Hacı Ömer Lütfi Efendi, Milli Mücadele günlerinde İstanbul'a değil, Ankara'ya destek vermiştir. Müritlerinden nakledilen bilgilere göre Mustafa Kemal Paşa, bir albay göndererek desteğini istemiş...

MAKALEYİ OKU