05
Nis 2022
SOMUNCU BABA -4-

Emir Sultan ile karşılaşması -2- Bursa'da fırıncı olarak tanınan Somuncu Baba'nın gerçek halini en yakından tanıyan Emir Sultan hazretleri olmuş ve ondan feyiz almaya çalışmıştır. Emir Sultan'ın aslı Buhara'lıdır....

MAKALEYİ OKU
04
Nis 2022
SOMUNCU BABA -3-

Bursa'da sır olmak: Şeyh Hamid-i Veli, Bursa'da Halvetiye tarikatının adabına uygun olarak yaşamak istemektedir. Şeyh Hamid-i Veli, Hacı bayram'a; -Beni burada halk tanıyor. Burada ekmekçilik yapacağım. Pişirdiğim somunları mahalle...

MAKALEYİ OKU
03
Nis 2022
SOMUNCU BABA -2-

Anadolu'ya dönüş: Şeyh Hamidüddin, Erdebil'den Kayseri'ye dönerken Darende'ye uğrar. Orada Halveti şeyhi Abdurrahman Efendi'yi ziyaret eder. Zira daha önce Beyit Abdurrahman Erzincani'nin kızı Dürriye Banu ile küçük...

MAKALEYİ OKU
28
Mar 2022
Şımarık Zengin Karun -2-

Kur'an-ı Kerim'de Bundan sonrasını Kur'an-ı Kerim şöyle anlatıyor: "Sonunda biz onu ve sarayın yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek bir avanesi olmadığı gibi, o kendini savunacak ve kurtaracak...

MAKALEYİ OKU
27
Mar 2022
Şımarık Zengin Karun

Hz. Musa döneminin şımarık, azgın zengini Karun idi. Hz. Musa'nın amcasının oğluydu. Teyzesinin oğlu olduğuna dair bilgiler de var. Karun; zenginliğiyle tanınan, Hz. Musa ve Harun döneminde Allah'ın emirlerine karşı çıktığı...

MAKALEYİ OKU
25
Mar 2022
Firavun ve Haman -2-

Kızıldeniz'e doğru Hz. Musa Firavun ve adamlarının ıslah olmaz hallerini görüp kendilerinden ümit kesince Allah'a yöneldi. "Kullarımı gece yürüt" diye izin çıktı. Hz. Musa, kendisine inananları ve İsrailoğullarını hazırladı....

MAKALEYİ OKU
24
Mar 2022
Firavun ve Haman

Eski Mısır tarihinden, Hz. Musa döneminden söz etmek istediğimizde karşımıza devrin kralı / hükümdarı, en meşhur unvanıyla Firavun'u, onu koruyup kollayan, gücünü kralından alan Mısır ordularının başkomutanı ve sarayın en yetkili...

MAKALEYİ OKU
18
Mar 2022
Hz. Yusuf -2-

Hz. Yusuf'un Maliye Vezirliği Hz. Yusuf, Mısır'a 17 yaşında gelmişti. Mısır Azizi'nin evinde on üç yıl kaldı.  Otuz yaşında bulunduğu sırada Maliye Veziri oldu. Mısır'da vazifesini adaletle yerine getirdiği için,...

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2022
Hz. Yusuf

Hz. Yusuf, Yakup Peygamberin oğluydu. Yakup (as)in on iki evladının son ikisi idi: Yusuf ve Bünyamin. Yusuf, babasına gördüğü bir rüyayı anlattı: - Babacığım, rüyamda on bir yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm. Rüya...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2022
Zalim Kral Nemrut İcraatı ve Akıbeti -6-

Firavun  Firavun; Eski Mısır krallarının oğludur. Eski Mısır inancında firavun, hem kral, hem de tanrının oğlu ve dolayısıyla tanrıdır. Firavun, yeryüzündeki düzenin koruması ve devamından sorumludur. Dini hayatta en önemli ve yetkili...

MAKALEYİ OKU