14
Mar 2018
Çorum Lisesi 1954-1958

İs­ma­il Be­şik­çi hem­şe­ri­mi­zin, bu nos­tal­ji do­lu ya­zı­sı­nı siz­ler­le pay­la­şı­yo­rum. Ya­zı­da Ço­rum Li­se­si, Ço­rum'a da­ir bir­çok ko­nu an­la­tı­lı­yor. Unu­tu­lan­la­rı ye­ni­den...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa

Ha­san Pa­şa 1240 (1824-1825) yı­lın­da Ço­rum'da do­ğar. Ba­ba­sı Mus­ta­fa Ağa, an­ne­si de Kez­ban Ha­nım­dır. 2. Ab­dül­ha­mid Han dö­ne­mi­nin, ün­lü Be­şik­taş ka­ra­kol ko­mu­ta­nı­dır. Ta­ri­he...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
1973 Yılı İskilip Endüstri Meslek Lisesi Mezunları

11 Kasım 2017 Cumartesi günü Ankara'da, 1973 yılı İskilip Meslek Lisesi Tesviye Bölümü mezunları olarak, İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldik.  Aradan geçen 44 yıldan sonra, bazı arkadaşlarımızla dışarda karşılaşsak...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Yedi Düvelle Harp Etmek

Af­rin'de harekat gerçekleştiriyoruz. Su­ri­ye, Irak sı­nı­rı bo­yun­ca ter­ti­bat alı­yo­ruz. Kar­şı­mız­da tek düş­man yok, ye­di dü­ve­le kar­şı sa­va­şı­yo­ruz.  Ab­dül­ha­mit Han de­miş ki "Bir har­be...

MAKALEYİ OKU