15
Kas 2018
Sigara Üzerine - 23

Sigarayı Bıraktığınızda Yaşayabileceğiniz Olumsuzluklar Nelerdir? Sigara içerken düzenli olarak aldığınız nikotinin, sigarayı bırakmanızla beraber alınmasının durmasıyla "nikotin yoksunluk belirtileri" olarak adlandırılan bir takım...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2018
12 Kasım Depremi’nin 19. Yıldönümü

Ülke topraklarımızın  % 90 küsuru deprem deprem bölgesi içerisinde, nüfusumuzun çok büyük çoğunluğu bu bölge içerisinde ikamet etmektedir. Dünden bugüne ülkemizde yaşanan depremleri büyüklerimizden dinledik, tarih kitaplarında...

MAKALEYİ OKU
12
Kas 2018
Emekli Olmadın mı?

Hayat bir koşturmacadan ibaret olup, bu koşturmaca da acısıyla tatlısıyla anılar, hatıralar birikir. Kimi sıcağı sıcağına paylaşılır, kimi hiç paylaşılmaz ölümle beraber toprağa gider. Kimi de emeklilikten sonra paylaşılmak üzere...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2018
Sigarayı Bıraktınız - 22

Bıraktığınız gün gerginliğinizi giderecek uğraşılar bulun. * Yürüyüş yapın. İmkânınız varsa her gün, yoksa haftada en az 3 gün, 5 km. (yaklaşık 1 saat) orta tempoda yürümeye çalışın. Yaşınıza uygun egzersizler yapın. * Yapmak...

MAKALEYİ OKU
05
Kas 2018
Sigarayı Nasıl Bırakacaksınız? - 21

Sigarayı Bırakmada Uygulanabilecek Yöntemler: Kendi Kendine Bırakma Bağımlıların bir kısmı sigarayı birden, kendi kendine bırakabilir. Sigarayı bırakmaya hazırlanın ; * Sigarayı bırakamayacağınızı düşünmeyin. Karamsarlığa izin vermeyin....

MAKALEYİ OKU
01
Kas 2018
Sigarayı Nasıl Bırakacaksınız? - 20

Değerli okuyucular; ben bu ve sonraki bölümde "Sigarayı Bırakmanın İpuçlarını" vermeye çalıştım. O ipi yakalamanızı ve o dipsiz kuyudan çıkmanızı diliyorum. Meclisimiz 4207 sayılı kanunda değişiklik yaparak, kapalı alanlarda sigara...

MAKALEYİ OKU
30
Eki 2018
Sigara Üzerine - 19

Si­ga­ra içen­le­rin; Cil­din­de; cilt bo­zuk­lu­ğu, ol­du­ğun­dan da­ha yaş­lı gös­ter­me, cilt ka­ra­lı­ğı Diş­le­rin­de; kir­li gö­rü­nüm­lü diş­ler... diş eti has­ta­lık­la­rı, diş çü­rü­me­si ve...

MAKALEYİ OKU
26
Eki 2018
Sigara Üzerine - 18

Yan­gın et­ke­ni, or­man yan­gın­la­rı ve kat­li­amı, ha­va kir­li­li­ği-çev­re kir­li­li­ği: Ül­ke­miz­de çı­kan yan­gın­lar­da en baş­ta ge­len et­ken, aşa­ğı­da­ki tab­lo­dan da an­la­şı­la­ca­ğı...

MAKALEYİ OKU
25
Eki 2018
Sigara Üzerine - 17

MAD­Dİ KA­YIP­LAR: Ai­le ve ül­ke açı­sın­dan;  İşin mad­di bo­yu­tu­nu dü­şün­dü­ğü­nüz­de si­ga­ra­ya ve­ri­len pa­ra­lar ile si­ga­ra­nın or­ta­ya çı­kar­dı­ğı olum­suz­luk­la­ra har­ca­nan...

MAKALEYİ OKU
23
Eki 2018
Başkasına Akıl Verip, Kendisi Kullanamayan Kimsenin Akibetiş

Elek­tri­ğin, te­le­fo­nun, te­le­viz­yo­nun, bil­gi­sa­ya­rın he­nüz ev­le­ri­mi­ze gir­me­di­ği za­man­lar­da, köy­ler­de meh­le­le­rin  (ba­zı yer­ler­de kom­şu­ya ge­ce otur­ma­ya git­mek an­la­mın­da...

MAKALEYİ OKU